ISSN 2657-9596

Nasi autorzy

Abdallah Saamah

Saamah Abdallah jest psychologiem, zajmuje się badaniami dotyczącymi jakości życia. Pracował w edukacji nieformalnej w Wielkiej Brytanii, Polsce i Hiszpanii. Jest jednym z głównych twórców Happy Planet Index (Wskaźnika Szczęśliwej Planety) – alternatywnej wobec PKB miary dobrobytu.

Adel Juliusz

Juliusz Adel jest emerytowanym nauczycielem związanym ze szkolnictwem specjalnym.

Afoko Carys

Carys Afoko jest ekspertką New Economics Foundation ds. komunikacji.

Ahern Nuala

Nuala Ahern była zieloną europosłanką z Irlandii w latach 1994-2004. Obecnie przewodzi Zielonej Fundacji w Irlandii.

Akınhay Osman

Osman Akınhay jest pisarzem i tłumaczem, redaktorem w wydawnictwie Agora i magazynie książkowym „Mesele”. Autor licznych tekstów o protestach w obronie parku Gezi. Twitter: @osmanakinhay.

Albrecht Jan-Philipp

Jan Philipp Albrecht jest zielonym europosłem z Niemiec, w kadencji 2009-2014 był sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Twitter: @JanAlbrecht.

Alegre_Calero Sergi

Sergi Alegre Calero jest doktorem historii współczesnej Uniwersytetu Barcelony. Zastępca burmistrza miasta El Prat de Llobregat, członek Zarządu metropolii Barcelony, członek Rady Krajowej katalońskiej partii zielonych Iniciativa per Catalunya, przewodniczący grupy roboczej ds. środowiska ICV, współpracownik Zielonej Fundacji Europejskiej (GEF) i Europejskiej Partii Zielonych. Przewodniczący Airport Regions Conference (europejskie stowarzyszenie miast i regionów z międzynarodowym lotniskiem), Wiceprezes Aigües del Prat S.A. (spółka publiczna wodociągów miejskich El Prat).

Allstadt Louis

Louis Allstadt przez wiele lat pracował w przemyśle naftowym. Obecnie jest zaangażowanym w kampanię przeciw wydobyciu gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Jest też radnym wioski Cooperstown w stanie Nowy Jork.

Altemus-Williams Imani

Imani Altemus-Williams jest aktywistką Occupy Wall Street, działaczką na rzecz nieudokumentowanych imigrantów i ludów tubylczych. Organizuje protesty przeciw nadużywaniu systemu więziennictwa w USA, jest zaangażowana w ludową edukację radykalną w Nowym Jorku.

Ambrosini Federico

Federico Ambrosini rozpoczął karierę jako fotograf/twórca filmów komercyjnych, student prawa z Włoch, postanowił zostać reporterem, aby przedstawiać rzeczywistość zamiast pozorów.

Ander Martin

doktor nauk matematycznych, działacz ekologiczny, przewodniczący klubu partii Strana Zelených w radzie miasta Brna; w latach 2007-2010 wiceprezydent Brna.

Andersdotter Amelia

polityczka szwedzkiej Partii Piratów, w latach 2007-2010 międzynarodowa koordynatorka Ung Pirat (Młodych Piratów); od 1 grudnia 2011 eurodeputowana. Twitter: @teirdes.

Andersson Max

Max Andersson jest biologiem, politykiem szwedzkiej Partii Zielonych. W latach 2006-2010 był posłem do Riksdagu, od 2014 jest europosłem. Twitter: @maxandersson.

Annamaria Lammel

Annamaria Lammel wykłada psychologię międzykulturową na Uniwersytecie Paris 8 i jest badaczką w laboratorium Paragraphe tego uniwersytetu. Annamaria Lammel jest antropolożką i doktorem psychologii poznawczej. Jest jedną z autorów/ek 5. raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu).

Anne Snick

Dr Anne Snick – doktorat z filozofii edukacji. Prowadzi badania naukowe (KU Leuven), pracuje z rodzinami cierpiącymi ubóstwo (Uniwersytet Centrum Kortenberga) i badania-działania (action research) wprowadzające nowe modele ekonomiczne (Flora Network). Zainteresowania badawcze: systemowa analiza ubóstwa, nierówności (gender) i katastrofy ekologiczne, współtworzenie alternatywnych modeli społeczno-gospodarczych. Stworzyła ramy metodologiczne dla ułatwiania transdyscyplinarnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego zarządzania. Od 2012 roku jest członkinią zarządu Klubu Rzymskiego – rozdziału UE.

Apanowicz Angelika

Nauczycielka chemii i biologii od dwudziestu lat związana ze szkołami waldorfskimi. Wykładowczyni akademicka. Entuzjastka nowych metod nauczania w przedmiotach ścisłych i przyrodniczych oraz kształtowania dobrych relacji w edukacji.

Arai Amy

Amy Woodrow Arai była doradczynią Gaia Foundation ds. przemysłu wydobywczego. Twitter: @WoodrowArai.

Arana Sergio

Sergio de Arana jest badaczem rynku, cyberaktywistą, obserwatorem życia społecznego.

Arendarczyk Teresa

Teresa Arendarczyk jest pielęgniarką, działa w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

Ash Beth

szefowa kooperatywy inwestorów Rootstock, mieszkanka centrum społecznego Coventry Peace House.

Auerback Marshall

Marshall Auerback jest analitykiem rynku, komentatorem ekonomicznym, badaczem w Levy Economics Institute.

Aulejtner Małgorzata

Małgorzata Aulejtner jest pielęgniarką, od wielu lat pracuje na Izbie Przyjęć w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Jest działaczką Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Badyda Artur

Dr hab. inż. Artur Badyda jest adiunktem na Politechnice Warszawskiej. Były doradca Ministra Środowiska, obecnie m.in. członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i Przewodniczący Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej.

Bąk Nina

Nina Józefina Bąk działa w Kooperatywie Spożywczej „Dobrze” od jej początków (lipiec 2013). W sklepie kooperatywy odpowiada za towarowanie. Bardzo lubi swoją pracę. Marzy o upadku kapitalizmu.

Bakalarczyk Rafał

doktorant w Instytucie Polityki Społecznej UW, zajmuje się polityką społeczną, w tym polityką edukacyjną, wykluczeniem społecznym i ekonomią opieki oraz skandynawskim systemem dobrobytu. Prowadzi blog Drugi koniec kija.

Balibar Étienne

Étienne Balibar jest francuskim filozofem.

Baltide Nelly

Nelly Baltide jest doradczynią Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim ds. polityki żywnościowej.

Bandt Adam

prawnik specjalizujący się w prawie pracy, polityk australijskiej Partii Zielonych, od 2010 r. poseł do Izby Reprezentantów. Twitter: @AdamBandt.

Barcz Anna

Anna Barcz jest filozofką i pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się ekokrytyką, posthumanizmem i teorią gender. Prowadzi bloga: annabarcz.blogspot,com.

Barlow Maude

Maude Barlow jest prezeską kanadyjskiej organizacji Council of Canadians. Pełniła funkcję głównego doradcy ds. gospodarki wodnej przy 63. przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od wielu dekad działa jako aktywistka w walce o sprawiedliwe traktaty handlowe i o sprawiedliwość środowiskową w Kanadzie i na całym świecie.

Barry John

John Barry jest lokalnym radnym w Irlandii Północnej z ramienia Partii Zielonych i profesorem zielonej ekonomii politycznej na Uniwersytecie w Belfaście.

Bausch François

François Bausch jest liderem frakcji Zielonych w parlamencie Luksemburga, rzecznikiem ds. fiskalnych i finansowych.

Bauwens Michel

Michel Bauwens jest wykładowcą akademickim, teoretykiem i aktywistą peer-to-peer, założycielem P2P Foundation. Twitter: @MBauwens.

Becheva Stanka

Stanka Becheva jest kampanierką Friends of the Earth Europe, koordynuje działania dotyczące agroekologii i suwerenności żywnościowe.

Beck Christian

Christian Beck jest asystentem europosła Svena Giegolda, jak również kieruje grupą roboczą ds. europejskich w berlińskich Zielonych. Twitter: @buergerbeck.

Będkowski Hubert

Hubert Będkowski jest studentem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Koła Naukowego Animal Studies

Ben-Artzi Jonathan

Jonathan Ben-Artzi jest matematykiem z Uniwersytetu w Cambridge. Jako młody Izraelczyk odmówił służby wojskowej, za co został skazany na ponad rok więzienia.

Bendrath Ralf

Ralf Bendrath jest ekspertem ds. prywatności i bezpieczeństwa w Internecie, doradcą europosła Jana Philippa Albrechta, byłym hakerem. Twitter: @bendrath.

Bendyk Edwin

dziennikarz, wnikliwy komentator współczesności; publicysta m. in. „Polityki”, „Krytyki Politycznej”, „Gazety Wyborczej” i „Zielonych Wiadomości”. Autor bloga Antymatrix. Twitter: @EdwinBendyk.

Bennett Natalie

Natalie Bennett jest przewodniczącą Partii Zielonych Anglii i Walii (od września 2012 r.), wcześniej była przewodniczącą partyjnej grupy ds. kobiet. Publicystka "The Guardian Weekly", "The Independent" i "The Times". Twitter: @natalieben.

Beresdorf Peter

Peter Beresdorf jest profesorem polityki społecznej, dyrektorem Centrum Partycypacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Brunel i prezesem Shaping Our Lives, niezależnej krajowej organizacji i sieci osób niepełnosprawnych i odbiorców świadczeń. Autor książki „A Straight Talking Guide To Being A Mental Health Service User” (Prosty przewodnik dla odbiorcy usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, 2010).

Bergan Ruth

Ruth Bergan jest koordynatorką Trade Justice Movement.

Bernardyn Piotr

Piotr Bernardyn jest polskim dziennikarzem mieszkającym w Tokio. W styczniu 2014 r. w wydawnictwie Helion ukazała się jego książka „Słońce jeszcze nie wzeszło” poświęcona tragedii w Fukushimie.

Białas Patryk

Patryk Białas jest pracownikiem Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Twitter: @patryk_bialas.

Bienias Katarzyna

Katarzyna Bienias jest działaczką LGBT, przewodniczącą koła Partii Zieloni w Zielonej Górze.

Biernat Jakub

student prawa na UMCS, działa w lubelskim Klubie Krytyki Politycznej, członek Rady Krajowej Zielonych 2004, publicysta "Zielonych Wiadomości".

Billert Andreas

wykładowca Uniwersytetu Viadrina, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie rewitalizacji obszarów miejskich. Kierował licznymi rewitalizacjami w Niemczech i Polsce.

Bland Anne

Anne Bland jest działaczką fińskich Zielonych, zajmuje się Zielonym Nowym Ładem i polityką społeczną. Prowadzi firmę doradczą w dziedzinie gospodarki społecznej i społecznych innowacji.

Blionis George

George Blionis jest doktorem biologii (specjalność ekologia), członkiem greckiej partii Oikologoi Prasinoi oraz doradcą naukowym Nikosa Chrysogelosa, eurodeputowanego Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego.

Bloch Jarosław

Jarosław Bloch (ur. 1975) geograf, autor bloga „Co z tą edukacją?”, nauczyciel dyplomowany. Miłośnik pieszych podróży, fotografii, autor książek o tematyce fantastyczno-naukowej i obyczajowej http://jaroslawbloch.ovh/

Blom Jasper

Jasper Blom jest ekonomistą i politologiem, dyrektorem fundacji holenderskich Zielonych Bureau de Helling.

Błesznowski Bartłomiej

Bartłomiej Błesznowski – członek Kooperatywy Spożywczej Dobrze. Historyk idei i socjolog wiedzy, adiunkt w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej, badacz idei kooperatyzmu oraz propagator nowych form ekonomii społecznej, współtwórca społecznej inicjatywy badawczej „Laboratorium kooperacji” (2014-2017). Od kilku lat wraz z Aleksandrą Bilewicz wydaje serię książek w ramach projektu „Tradycje polskiego kooperatyzmu”. Redagował m.in. książki: „Cooperativism and Democracy. A Selected Works of Polish Thinkers” (Brill, Leiden-Boston 2018), „Socjologia stosowana. Tradycje naukowe kooperatyzmu w Polsce w XX wieku” (razem z A. Bilewicz, Oficyna wydawnicza, Warszawa 2020), w najbliższym czasie ukaże się zaś pod jego redakcją (wraz z Cezarym Rudnickim) tom „Metaphysics of Cooperation. Edward Abramowski’s Social Philosophy. With Selection of His Writings” (Brill, Leiden-Boston, 2023).

Boczkowska Krystyna

Krystyna Boczkowska jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkinią Partii Zieloni, doradczynią Fundacji Liderek Biznesu. Do 07. 2019 r. piastowała funkcję prezeski zarządu i reprezentantki grupy Bosch w Polsce. Obecnie jest członkinią Rady Programowej ds. Kobiet oraz Rady Krajowej Partii Zieloni.

Bojczewska Joanna

Po studiach z antropologii społecznej w Londynie, zdobyła doświadczenie łączące uprawę żywności i zakładanie ogrodów społecznościowych w mieście. Jest studentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. Od 2014 roku prowadzi mikro uprawę “Ekopoletko Stryszów” pod Krakowem dostarczając sezonowe warzywa przez lokalne formy sprzedaży (kooperatywa, targ, paczka od rolnika) oraz pierwszy w Małopolsce RWS Ekopoletko Stryszów. Jest współzałożycielką platformy Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska.

Bonde Alexander

Alexander Bonde jest politykiem niemieckich Zielonych. W latach 2002–2011 był posłem do Bindestagu, od 2011 r. jest ministrem ds. wsi i ochrony konsumentów w landzie Badenia-Wirtembergia.

Bonk-Hammermeister Dorota

Dorota Bonk-Hammermeister jest prezeską Stowarzyszenia Prawo do Miasta, radną Miasta Poznania, przewodniczącą Rady Osiedla Wilda w Poznaniu

Booth Philip

Philip Booth jest radnym dystryktu Stroud. W przeszłości był pracownikiem pomocy społecznej, a obecnie jest zatrudniony w ogólnokrajowej organizacji non profit. Prowadzi bloga Ruscombe Green.

Borchulska Iwona

Iwona Borchulska jest pielęgniarką i działaczką związkową, do 2013 r. była przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczka "białego miasteczka" przed siedzibą premiera w 2007 r. Członkini Rady Krajowej Partii Zieloni.

Borewicz Tomasz

Tomasz Borewicz (ps. „Belfer”) był w latach 80. uczestnikiem ruchu Wolność i Pokój, jednym z głównych organizatorów kampanii antyżarnowieckiej. Współorganizował pierwsze w Polsce Dni Ziemi.

Borowiec Beata

Borowiec Beata - współprowadząca portal o charakterze środowiskowym i prozwierzęcym Ekowyborca, związana z łódzkim oddziałem Extinction Rebellion

Boukema Esther

Esther Boukema jest graficzką, inicjatorką edukacyjnej kampanii prozdrowotnej De Smaak te Pakken.

Boukhelkhal Anna

architektka, feministka.

Boulanger Paul-Marie

Paul-Marie Boulanger jest socjologiem i prezesem Belgijskiego Instytutu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Bourg Dominique

Dominique Bourg jest filozofem, profesorem Uniwersytetu w Lozannie w Instytucie Geografii i Zrównoważonego Rozwoju oraz wiceprzewodniczącym Fundacji Nicolasa Hulota.

Bové José

José Bové jest francuskim rolnikiem i politykiem, alterglobalistą, współzałożycielem Attac. Znany z akcji bezpośrednich przeciw uprawom GMO. Od 2009 r. eurodeputowany z grupy Zielonych. Twitter: @josebove.

Boyle David

David Boyle jest ekonomistą i historykiem, ekspertem New Economics Foundation. Zajmuje się m.in. problematyką bankową, przyszłością pieniądza, przyszłością usług publicznych i gospodarką lokalną. Był jednym z inicjatorów ruchu banków czasu w Wielkiej Brytanii. Autor kilku książek.

Bożek Grzegorz

Grzegorz Bożek jest redaktorem naczelnym Miesięcznika Dzikie Życie i witryny pracownia.org.pl, wiceprezesem i rzecznikiem prasowym stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu interwencji i kampanii na rzecz ochrony przyrody. Z wykształcenia nauczyciel-wychowawca i historyk.

Bożek Jacek

Jacek Bożkiem jest działaczem ekologicznym, założycielem i liderem Klubu Gaja. W latach 2003-2004 był pierwszym przewodniczącym partii Zieloni 2004.

Broniarz Sławomir

Sławomir Broniarz jest prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Brzezińska Joanna

Joanna Brzezińska to psycholożka, specjalistka zdrowia publicznego z doświadczeniem w dziedzinie zmiany nawyków i odchudzania. Zdobyła doświadczenie w Irlandii w klinice leczenia otyłości, gdzie prowadziła badania na temat psychologicznych przyczyn objadania się. Pracowała w programie profilaktyki cukrzycy i otyłości wśród nastolatków, prowadząc konsultacje i warsztaty dla rodziców oraz szkoląc personel medyczny na temat psychologicznych aspektów zmiany. Ukończyła międzynarodowy program studiów European Public Health. Obecnie zajmuje się psychologicznymi aspektami zmiany klimatu w Fundacji Klimat i Emocje, której jest wiceprezeską.

Brzozowska Nina

Nina Brzozowska jest autorką "Zielonych Wiadomości".

Buchheit Paul

Paul Buchheit prowadzi wykłady na temat nierówności ekonomicznej na Uniwersytecie DePaul. Jest twórcą stron internetowych UsAgainstGreed.org, PayUpNow.org i RappingHistory.org, oraz redaktorem i głównym autorem „American Wars: Illusions and Realities” (Clarity Press).

Budziszewska Magdalena

Dr Magdalena Budziszewska, jest psycholożką, adiunktką na wydziale  Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach przygląda się między innymi temu jak ludzie radzą sobie emocjonalnie z wiedzą o zmianie klimatu, z lękiem i depresją klimatyczną. Zajmuje się także zagadnieniami psychologii społecznej i klinicznej. Współpracowniczka Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego.

Budzyński Michał

Michał Budzyński jest członekiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zawodowo zajmuje się marketingiem

Bujara Alfred

działacz związkowy, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczący Uni-Europa Commerce.

Burton-Cartledge Phil

Phil Burton-Cartledge jest socjologiem, członkiem brytyjskiej Partii Pracy (Labour Party), współzałożycielem think tanku Democratic Futures. Twitter: @philbc3.

Burza Maria

Maria Burza jest aktywistką warszawskiego kolektywu Syrena. maria.burza@subvertising.org

Bütikofer Reinhard

Reinhard Bütikofer jest współprzewodniczącym Europejskiej Partii Zielonych, od 2009 r. europosłem. Zajmuje się m.in. problematyką reindustrializacji w Europie. Twitter: @Bueti.

Canfin Pascal

dziennikarz specjalizujący się w tematyce gospodarczej, autor kilku książek o zielonej gospodarce, w latach 2009-2012 europoseł z listy Europe Écologie, obecnie minister ds. polityki rozwojowej w rządzie Jean-Marca Ayraulta.

Cantarow Ellen

Ellen Cantarow jest dziennikarką, zajmuje się konfliktem izraelsko-palestyńskim, zmianami klimatu i przemysłem naftowym.

Cardoso Alessandra

Alessandra Cardoso jest ekonomistką, specjalizuje się w problemach rozwoju i ochrony środowiska, pracuje w Instituto de Estudos Socioeconômicos. Obecnie zaangażowana w tworzenie Obserwatorium Inwestycji w Amazonii.

Cass Dan

członek australijskiej partii Zielonych. Reprezentuje jako lobbysta organizacje działające na rzecz ochrony klimatu oraz spółki produkujące energię odnawialną.

Castro Isabel

Isabel Castro jest działaczką Inicjatywy Obywatelskiego Audytu Zadłużenia. Wcześniej była posłanką do portugalskiego parlamentu.

Cato MollyScott

ekonomistka, profesorka na Roehampton University, rzeczniczka ds. polityki finansowej Partii Zielonych Anglii i Walii, prowadzi blog Gaian Economics.

Cecil Barbara

Barbara Cecil jest autorką książki "Coming Into Your Own: A Woman’s Guide Through Life Transitions". Książka jest przewodnikiem po przełomowych momentach w życiu. Zawiera historie kobiet z całego świata znajdujących się na róznych etapach życia, które zmieniają swoje życie, by odpowiedzieć na potrzeby świata i wyrazić unikalne dary, którymi zostały obdarzone. Przeszła szkolenie pod kierunkiem Joanny Macy w zakresie pomocy osobom, które próbują odnaleźć swoję drogę w czasach zniszczenia i upadku globalnych systemów (ekologicznych, społecznych, gospodarczych i innych). Barbara była prodziekanem w Szkole Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Long Beach. Obecnie mieszka w Ashland w stanie Oregon, gdzie zajmuje się szkoleniem trenerów i terapeutów, którzy pomagają ludziom znajdującym się w procesie przemiany i w kluczowych momentach zwrotnych ich życia.

Chalençon Delphine

Delphine Chalençon odpowiada za organizację pracy grupy ds. zmian klimatu oraz kampanii klimatycznej Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim.

Chapman Anne

Anne Chapman jest doktorką filozofii, pracuje jako doradczyni ds. ochrony środowiska. Jej działalność w ruchu ekologicznym obejmuje m.in. zasiadanie zarządzie Friends of the Earth i piastowanie mandatu radnej z ramienia Partii Zielonych.

Charkiewicz Ewa

Ewa Charkiewicz jest interdyscyplinarną badaczką, ekolożką, założycielką Think Tanku Feministycznego, inicjatorką lewicowej sieci feministycznej Rozgwiazda. współredaktorką antologii tekstów Gender i ekonomia opieki.

Charmast Jacek

Jacek Charmast od prawie 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Zajmuje się działaniami z zakresu redukcji szkód, w tym problematyką antydyskryminacyjną. W r. 2002 z jego inicjatywy powołano Centrum Redukcji Szkód w Warszawie, w 2006 r. schronisko dla osób leczonych metadonem i punkt dziennego pobytu. Przewodniczący powstałej w 2008 r. Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej.

Cherisi Sofia

Sofia Cherici jest niezależną dziennikarką multimedialną i reporterką. Z tytułem magistra rozwoju międzynarodowego w Sciences Po Paris pracowała w Libii, Tunezji i Turcji w sektorze humanitarnym i rozwojowym. Urodzona we Włoszech, specjalizuje się w polityce społecznej i zagadnieniach sprawiedliwości społecznej w Europie oraz regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Chivers Danny

Danny Chivers jest badaczem klimatu, aktywistą i poetą performerem, autorem książki: The No-Nonsense Guide to Climate Change: The science, the solutions, the way forward.

Chmielewski Piotr

Absolwent afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie doktorant ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zajmuje się badaniem efektywności pomocy rozwojowej oraz korelacją pomiędzy dochodem a satysfakcją życiową. Zrealizował kilka projektów naukowych i kulturalnych w krajach Globalnego Południa. W 2008 roku prowadził badania na temat mikrokredytów w Etiopii, w 2010 roku odbył staż w Bangladeszu w wyróżnionej Pokojową Nagrodą Nobla instytucji finansowej Grameen Bank. W roku 2012 prowadził warsztaty z animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży w Nairobi. Podobny projekt zrealizował rok później na przedmieściach Bogoty w Kolumbii. W 2014 roku w ekwadorskim Guayaquil przeprowadził badania na temat związku pomiędzy dochodem finansowym a szczęściem i satysfakcją życiową osób najuboższych. Od wielu lat współpracuje z festiwalem filmów afrykańskich - Afrykamera. Zna podstawy amharskiego i suahili. Interesuje się również pszczelarstwem naturalnym oraz tradycyjnymi metodami fotografii.

Chomsky Noam

Noam Chomsky jest językoznawcą, krytykiem globalizacji, autorem kilkudziesięciu książek.

Chudzyński Jan

Jan CHUDZYŃSKI jest absolwentem studiów w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii rozwoju, a także Szkoły Trenerów dla Dobrego Klimatu Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Interesuje się wpływem idei ekonomicznych na środowisko i społeczeństwo.

Chutnik Sylwia

pisarka, działaczka feministyczna współzałożycielka i prezeska Fundacji MAMA. Autorka książek Kieszonkowy atlas kobiet i Dzidzia. W 2009 r. była nominowana do literackiej nagrody NIKE oraz została laureatką Paszportu Polityki i Społecznego Nobla Ashoki.

Ciach Ryszard

Prof. Ryszard Ciach jest profesorem zwyczajnym w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, doktorem honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W latach 1993-1999 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Obecnie specjalizuje się w tematyce fizykalnych podstaw energii odnawialnej.

Cicolella André

francuski biochemik, organizator kampanii prozdrowotnych, współzałożyciel Réseau Environnement-Santé (Sieć Środowisko-Zdrowie).

Ciconello Alexandre

Alexandre Ciconello jest prawnikiem i politologiem, ekspertem ds. analizy budżetu z perspektywy praw człowieka i równości rasowej, pracuje w Instituto de Estudos Socioeconômicos.

Ciompa Piotr

Piotr Ciompa jest menedżerem, ekspertem INSPRO. Dawniej był m.in. działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, urzędnikiem państwowym, wiceprezesem PAP. W latach 2002-2006 radny m.st. Warszawy.

Ciszewski Piotr

Piotr Ciszewski jest działaczem lokatorskim, publicystą, członkiem Lewicowej Alternatywy.

Clarke Tony

Członek Zielonych od marca 2013. Wcześniej - poseł Partii Pracy z okręgu Northampton South w latach 1997-2005. Szefował komisji do spraw Irlandii Północnej w Izbie Gmin. W wyborach lokalnych w roku 2007 startował jako niezależny.

ClientEarth Fundacja

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi skupia prawników zajmujących się ochroną środowiska. Wspiera kampanie ekologiczne za pomocą instrumentów prawnych.

Cochrane Clare

mieszkanka kooperatywy mieszkaniowej Dragonfly w Oxfordzie.

Cohen Maurie

Maurie J. Cohen pracuje w Tellus Institute w Bostonie, jest profesorem w Instytucie Technologicznym New Jersey, gdzie kieruje Programem Badań Polityki Ekologicznej oraz Programem Nauki, Technologii i Społeczeństwa.

Coleman Jesse

Jesse Coleman jest analitykiem w amerykańskim oddziale Greenpeace'u.

Conrad Clivia

Cliva Conrad była koordynatorką kampanii Right2Water (europejskiej inicjatywy obywatelskiej dotyczącej prawa do wody) na terenie Niemiec.

Cooke Jamie

Jamie Cooke jest szefem Królewskiej Szkockiej Akademii oraz wiodącym rzecznikiem, autorem i wykładowcą na temat dochodu podstawowego. Zasiada w Komitecie Wykonawczym Basic Income Earth Network (BIEN) oraz w zarządzie Citizens’ Basic Income Network Scotland (CBINS). 

Coote Anna

Anna Coote kieruje działem polityki społecznej w brytyjskim think tanku New Economics Foundation.

Cormand David

David Cormand to francuski polityk i samorządowiec, od 2019 roku poseł do Parlamentu Europejskiego w grupie Zieloni/WSE. W latach 2016–2019 był przewodniczącym partii Europa Ekologia Zieloni (EELV).

Cramer Stefan

Dr Stefan Camer jest niemieckim geologiem i działaczem ekologicznym, przez 32 lata pracował w różnych krajach afrykańskich, m.in. w RPA i Nigerii.

Csiba Katalin

Katalin Csiba jest działaczką węgierskiej zielonej partii Polityka Może Być Inna (Lehet Más a Politika!).

Cwetsch Andrzej W.

Doktor neurobiologi i neurotechnologii Urodzony w Krakowie, gdzie skończył studia magisterskie na wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 roku rozpoczął studia doktoranckie we Włoskim Instytucie Technologi działającym w porozumieniu z Uniwersytetem w Genuii. W 2017 roku obronił tytuł doktora. przez wiele lat pracował w Paryżu w dwóch instytutach badawczych Institut des maladies génétiques Imagine oraz Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris, gdzie bada powiązanie pomiędzy wadami wczesnorozwojowymi układu nerwowego, a mutacjami w białkach odpowiedzialnych za migracje neuronów. Obecnie pracuje w Instytucie Biologii i Biomedycyny przy Uniwersytecie Walenckim.

Cyganik Jędrzej

Jędrzej Cyganik (1989) podróżnik, i aktywista, z wykształcenia filolog polski, z zawodu cieśla. Założyciel Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej, członek założyciel inicjatywy na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska, członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Obecnie zatrudniony w Fundacji Cohabitat przy budowie Osady Twórców, eksperymentalnego siedliska opartego na zasadach samowystarczalności i ekologii. Zwolennik ekosystemowego i holistycznego podejścia do człowieka na Ziemi, pasjonat lasu, miłośnik Życia.

Cyglicki Robert

dyrektor programowy Greenpeace w Polsce. W latach 2001 – 2009 zajmował się monitorowaniem dużych projektów infrastrukturalnych, będąc między innymi członkiem rządowych komitetów doradczych ds. funduszy unijnych.

Czarnacka Agata

filozofka, feministka, tłumaczka, w Zakładzie Etyki Uniwersytetu Warszawskiego kończy doktorat poświęcony kategorii normalności w psychoanalizie i feminizmie.

Czekaj Rafał

filozof, adiunkt w Instytucie Filozofii UMCS, koordynator Klubu Krytyki Politycznej w Lublinie.

Czeredys Maciej

architekt, urbanista, zwolennik strategii niskobudżetowej rewitalizacji i ograniczania polityki rozrostu miasta na rzecz polityki radykalnego wzmacniania istniejących zasobów miejskich.

Dąbrowska Ilona

Ilona Dąbrowska, była nauczycielka polskiej szkoły za granicą, matka dziecka uczęszczającego do SPK.

Dąbrowski Mariusz

Mariusz Dąbrowski jest ekonomistą, podróżnikiem i autorem reportaży.

Dac Monika

Monika Dac jest socjolożką, absolwentką Sciences Po w Paryżu, wolontariuszką i byłą członkinią zarządu Dom’Asile, organizacji pomagającej uchodźcom i uchodźczyniom ubiegającym sie o azyl. Kończy doktorat na temat państwowych form przyjmowania imigrantów i imigrantek we Francji. Od 2003 r. imigrantka.

Dahr Jamail

Dahr Jamail jest amerykańskim dziennikarzem śledczym i pisarzem. Jako niezależny korespondent wojenny relacjonował konflikty w Iraku, Syrii, Libanie, Turcji i Jordanii. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych ze środowiskiem naturalnym i zmianą klimatu. Publicysta Truthout, Inter Press Service, The Sunday Herald (Szkocja), The Guardian, Foreign Policy in Focus, Le Monde, Le Monde Diplomatique, The Huffington Post, The Nation, The Independent i Al Jazeery. Wielokrotnie komentował aktualne wydarzenia jako gość BBC, NPR oraz innych międzynarodowych sieci informacyjnych. Nagrodzony Izzy Award w 2018 r. za wybitne osiągnięcia dziennikarskie w kategorii mediów niezależnych. Jurorzy docenili jego przełomową i wnikliwą działalność sprawozdawczą w 2017 r., która obnażyła konsekwencje militaryzmu i zagrożeń dla przyrody. http://www.dahrjamail.net/

Dajdok Zygmunt

Dr Zygmunt Dajdok jest pracownikiem Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się m.in. zagadnieniami z zakresu wpływu gatunków inwazyjnych na ekosystemy, możliwości zachowania bioróżnorodności siedlisk cennych przyrodniczo w warunkach gospodarki rolnej, a także działaniami na rzecz ochrony populacji gatunków rzadkich i ginących. Współpracował w opracowaniach na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych” oraz „Kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie”.

Dalajlama XIV

Jego Świątobliwość XIV Dalajlama, Tenzin Gjaco jest duchowym przywódcą Tybetu. Od 1959 roku mieszka na wygnaniu w Indiach.

Dalati Iwona

Koszalinianka od 1990 r. Bibliotekarz z zamiłowania i wykształcenia. Od 1992 r. zawodowo związana z Politechniką Koszalińską. Mama czwórki dzieci.

Dargiewicz Lucyna

Lucyna Dargiewicz jest przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych od czerwca 2013 r.

Dassonville Clara

Clara Dassonville jest redaktorką naczelną stowarzyszenia studenckiego Eurosorbonne i byłą stażystką w Green European Journal. Jest absolwentką Unversité Paris 3 Sorbonne Nouvelle po napisaniu pracy magisterskiej na temat think thanków i wyborów europejskich.

De_Wispelaere Jurgen

Jurgen De Wispelaere jest teoretykiem, badaczem i wykładowcą nauk politycznych w Instytucie Badań Politycznych na Uniwersytecie Bath (Wielka Brytania) i stypendystą wizytującym w Stockholm School of Economics w Rydze.

Dębska Katarzyna

Katarzyna Dębska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW, studentką Instytutu Socjologii UW w ramach Kolegium MISH. Członkini zespołu badawczego projektu "Rodziny z wyboru w Polsce" w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

DeCave Marco

student współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie, uczestnik programu Erasmus w Collegium Civitas w Warszawie, lokalny koordynator programu Eurodesk, bloger, interesuje się środowiskiem, poezją, literaturą (opublikował dwie książki w Rzymie) i tradycyjnym włoskim żonglowaniem flagami (www.sbandieratoridicori.it).

DeChristopher Tim

Tim DeChristopher jest amerykańskim działaczem klimatycznym, współzałożycielem organizacji Peaceful Uprising i Climate Disobedience Center. W 2008 roku wział udziął w aukcji na dzierżawę działek ziemi w pobliżu obszarów cennych przyrodniczo w stanie Utah, przeznaczonych pod wydobycie ropy naftowej, nie mając zamiaru za nie zapłacić. Przelicytował innych licytantów, co spowodowało, że wycofali się z aukcji. Tim został aresztowany i spędził 21 miesięcy w więzieniu. Wkrótce po aukcji, po objęciu urzędu prezydenta przez Baracka Obamę, Departament Spraw Wewnętrznych dopatrzył się nieprawidłowości w ocenie zagrożeń dla środowiska, anulował dzierżawy i zwrócił pieniądze spółkom naftowym.

Delli Karima

aktywistka ruchu Jeudi noir, walczącego o prawo do mieszkania, polityczka francuskiej partii Zielonych, od 2009 europosłanka.

Demailly Damien

Damien Demailly jest doktorem nauk ekonomicznych, aktywistą ekologicznym, ekspertem IDDRI (Instytutu Trwałego Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych).

Denis Gaspard

Gaspard Denis jest współpracownikiem europosła Philippe'a Lambertsa.

DeSchutter Olivier

Olivier De Schutter jest prawnikiem, specjalistą prawa międzynarodowego, wykładowcą akademickim. W latach 2008-2014 był Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. Prawa do Żywności.

deSouza Maya

Maya de Souza jest członkinią Partii Zielonych Anglii i Walii, radną londyńskiej dzielnicy Camden. Twitter: @mayadeSGreen.

Desperak Iza

Iza Desperak jest socjolożką, współzałożycielką nieformalnej grupy Łódź Gender, organizującej łódzką Manifę, redaktorką książki Homofobia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy kontrowersyjnych ustaw (Łódź 2008).

Dewhirst Hannah

Hannah Dewhirst – odpowiedzialna za członkostwo w organizacji Rethiking Economics, studentka programu Pokój i Konflikt na Uniwersytecie Manchesterskim. Wcześniej ukończyła studia na kierunku Filozofia, Polityka i Ekonomia na Uniwersytecie w Oxford. Brała czynny udział w kampaniach dot. płacy minimalnej i ograniczenia zużycia paliw kopalnianych.

Dijk Jos

Jos van Dijk jest socjologiem, emerytowanym wykładowcą De Haagse Hogeschool, wieloletnim działaczem holenderskiej Zielonej Lewicy.

Dimozantos Kymberlie

Kymberlie Dimozantos jest działaczką australijskiej Partii Zielonych, wspierała kampanię wyborczą Zielonych w Nowej Zelandii w 2011 r.

Dmochowska Katarzyna

z wykształcenia geolożka, zawodowo pracuje jako doradca w dziedzinie ochrony środowiska, członkini warszawskiego koła Zielonych 2004, publicystka "Zielonych Wiadomości"

Dołecki Andrzej

Andrzej Dołecki jest liderem ruchu Wolne Konopie.

Drake Markus

Markus Drake jest dziennikarzem i działaczem obywatelskim. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Helsińskim. W latach 2010-2011 sekretarz generalny Federacji Młodych Zielonych Europejskich. Twitter: @Markus_Drake.

Drath Justyna

Justyna Drath jest nauczycielką, aktywistka społeczną, rowerzystka, feministką. Jest koordynatorką klubu Krytyki Politycznej w Krakowie i współredaktorką serwisu narkopolityka.pl. Interesuje się polityką edukacyjną, należy do ZNP. Absolwentka filmoznawstwa i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Drechsel Franza

Franza Drechsel była stażystką w biurze niemieckiej europosłanki Ski Keller.

Dreis Ralf

Ralf Dreis jest dziennikarzem niemieckiego pisma Graswurzelrevolution, zajmuje się tematyką grecką.

Dryjańska Ewa

Ewa Dryjańska jest doktorantką w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarką, organizatorką spotkań i konferencji związanych z Japonią.

Duda Ludomir

Ludomir Duda jest naukowcem i wynalazcą, autorem kilkunastu patentów. Popularyzator idei budownictwa energooszczędnego.

Duda Tomasz

Tomasz Duda jest psychologiem,wykładowcą w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dunin Kinga

socjolożka kultury, krytyczka literacka i pisarka; autorka m.in. Tao gospodyni domowej, Karoca z dyni, Czytając Polskę. Felietonistka „Wysokich Obcasów”,„Krytyki Politycznej”, „FA-artu” i "Zielonych Wiadomości".

Dyson Ben

Ben Dyson jest założycielem organizacji non profit Positive Money.

Działak Piotr

Nauczycielem koordynujący w międzynarodowym koledżu kształcenia nauczycieli w Danii. W porozumieniu z One World University w Mozambiku, tworzy również programy szkolenia i uczenia się dla edukacji nauczycieli. Organizuje też imprezy poruszające wyzwania naszych czasów. Członek Partii Zieloni.

Dziewanowska Małgorzata

Małgorzata Dziewanowska jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Kryminologii. Związana z działalnością różnych organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw kobiet, praw pacjentów i uprawnień osób małoletnich.

Eberhardt Pia

Badaczka i aktywistka Corporate Europe Observatory. Monitoruje europejską agendę handlu korporacyjnego. Twitter: @pia_eberhardt

Eggermont Natalie

Natalie Eggermont jest lekarką, aktywistą belgijskiego ruchu Klimat i Sprawiedliwość Społeczna. Twitter: @neggermont

Eickhout Bas

holenderski chemik, badacz w Królewskim Instytucie Zdrowia Publicznego i Środowiska, polityk Zielonej Lewicy. Od 2009 europoseł.

Engler Mark

Mark Engler jest dziennikarzem i starszym analitykiem w sieci ekspertów ds. polityki zagranicznej Foreign Policy In Focus. Autor książki How to Rule the World: The Coming Battle on the Global Economy. Prowadzi stronę DemocracyUprising.com.

ENGS

European Network of Green Seniors - Europejska Sieć Zielonych Seniorek i Seniorów: www.greenseniors.eu.

Erbel Joanna

Joanna Erbel jest socjolożką, fotografką, aktywistką. Członkini zespołu Krytyki Politycznej. Twitter: @joerbel.

Espen Stoknes

Per Espen Stoknes jest psychologiem, ekonomistą i przedsiębiorcą, współzałożycielem przedsiębiorstw działających w sektorze czystej energii. Napisał trzy książki, w tym What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming.

Essex Jonathan

Jonathan Essex jest inżynierem oraz zielonym radnym w Surrey w Anglii.

Farrell Fintan

Fintan Farrel jest dyrektorem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN).

Fatheuer Thomas

Thomas Fatheuer przez wiele lat mieszkał i pracował w Brazylii, był dyrektorem biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Rio de Janeiro. Obecnie pracuje w Berlinie jako konsultant.

Feischmidt Margit

Margit Feischmidt jest antropolożką kulturową, specjalistką w Instytucie Mniejszości w Centrum Nauk Społecznych przy Węgierskiej Akademii Nauk i profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Komunikacji i Studiów nad Mediami na Uniwersytecie w Pécs.

Fereday Jack

Jack Fereday jest brytyjskim dziennikarzem, pracuje jako freelancer w Indiach, współpracuje z Le Monde diplomatique. Poprzednio pracował dla Radio France Internationale w Paryżu.

Findlay Rebecca

Rebecca Rafiyah Findlay jest polityczką angielskich Zielonych. Pracuje jako specjalistka PR w FPA (Family Planning Association), brytyjskiej organizacji non profit zajmującej się zdrowiem seksualnym. Twitter: @RebeccaRafiyah.

Fox Josh

Josh Fox jest reżyserem filmu „Gasland”.

Fraser Nancy

Nancy Fraser – profesor socjologii na Uniwersytecie Chicagowskim oraz filozofii i teorii politycznej w New School for Social Research w Nowym Jorku. Napisała m.in. "Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World" (2008). W Polsce ukazała się jej praca pt. "Redystrybucja i uznanie" (wraz z Axelem Honnethem, 2005).

Frassoni Monica

Monica Frassoni jest polityczką włoskiej Federacji Zielonych oraz współprzewodniczącą Europejskiej Partii Zielonych. W latach 1999-2009 była posłanką do Parlamentu Europejskiego. Twitter: @monicafrassoni.

Fresco Ignacio

Ignacio Fresco Vanzini jest prawnikiem, zaangażowanym w EcoPolitica – ośrodku informacyjno-badawczo-szkoleniowym związanym z ekologią polityczną.

Fridley David

David Fridley jest od 1995 roku pracownikiem naukowym Energy Analysis Program (Programu Analiz Energii) w Lawrence Berkeley National Laboratory w Kaliforni, współautorem (wraz z Richardem Heinbergem) książki „Our Renewable Future: Laying the Path for One Hundred Percent Clean Energy (2016).

Fücks Ralf

Ralf Fücks jest dyrektorem (parytetowo z Barbarą Unmüßig) zarządu Fundacji im. Heinricha Bölla. Twitter: @fuecks.

Fuhr Lili

Lili Fuhr – absolwentka geografii, nauk politycznych, socjologii i studiów afrykańskich w Kolonii, Tübingen, Strasburgu i Berlinie. Jest referentą d.s. Międzynarodowej Polityki Środowiskowej w Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie. W pracy skupia się na międzynarodowej polityce klimatycznej i polityce zasobów.

Fulton Deirdre

Deirdre Fulton jest dziennikarką, członkinią zespołu redakcyjnego strony internetowej Common Dreams.

Furdyna Artur

Absolwent Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, magister inżynier rybołówstwa morskiego, specjalność ichtiolog, ekologia wód. Po dziesięcioletniej przygodzie z rybołówstwem na morzach, Bałtyku i na Zalewie Szczecińskim powrócił do bardziej naukowego podejścia do tematów rybnych. Od dwudziestu lat zajmuje się ochroną i renaturyzacją ekosystemów rzecznych na Pomorzu Zachodnim. W magazynie "Wędkarski Świat" od 2002 r. prowadzi forum ekologiczne. Aktywny działacz społeczny, przewodniczy Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Bierze udział w wielu projektach: strażniczych, turystyki przyrodniczej i.in. Współpracuje od lat z WWF Polska, Eko-Unią oraz licznymi stowarzyszeniami przyjaciół rzek. Prywatnie aktywny przewodnik wildlifewatchingu, fotograf i wędkarz.

Gahrton Per

Per Gahrton jest politykiem szwedzkiej partii Zielonych. W kampanii referendalnej w 1994 roku był jednym z czołowych przeciwników wstąpienia Szwecji do Unii Europejskiej. W latach 1995-2004 był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest przewodniczącym Szwedzkiego Stowarzyszenia na rzecz Solidarności z Palestyną.

Galea Raisa

Raisa Galea jest badaczką na Uniwersytecie na Malcie i członkinią Moviment Graffitti. Jest również związana z Isles of the Left.

Gałkiewicz Magdalena

Magdalena Gałkiewicz – ekofeministka, weganka. Aktywistka lokalnych stowarzyszeń na rzecz praw kobiet i praw zwierząt oraz Partii Zieloni. Absolwentka romanistyki i informatyki stosowanej.

Gandiglio Andrea

Andrea Gandiglio jest redaktorem naczelnym portalu Greenews.info, prezydentem Associazione Greencommerce. Twitter: @andgand.

Garlińska Aleksandra

Aleksandra Garlińska - jest doradczynią w Parlamencie Europejskim ds. Ekonomii i Zielonego Ładu.

Gąsiorowska Adela

Adela Gąsiorowska – członkini zarządu warszawskiej Kooperatywy Dobrze. Prawniczka, specjalizuje się w tematyce partycypacji obywatelskiej, ekonomii społecznej, organizacji społecznych, administracji publicznej oraz rzecznictwa. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie realizuje projekt badawczy poświęcony panelom obywatelskim w polskim samorządzie lokalnym.

Gąsiorowski Andrzej

Andrzej Gąsiorowski jest adwokatem, filozofem, czasami aktywistą ekologicznym. Prowadzi blog "Dlaczego ludzie wycinają drzewa" andrzejgasiorowski.wordpress.com

Gatignon Stéphane

Stéphane Gatignon jest politykiem partii Europe Écologie Les Verts, od 2001 r. burmistrzem francuskiego miasta Sevran pod Paryżem. Twitter: @Gatignon_Steph.

Gawlik Radosław

Radosław Gawlik jest działaczem ekologicznym. W przeszłości był wiceministrem środowiska, posłem trzech kadencji; współtworzył ważne dla ekologii akty prawne, w tym zapis o zrównoważonym rozwoju w Konstytucji RP. W latach 2011-2013 był przewodniczącym Partii Zieloni.

Gdula Maciej

socjolog, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek „Krytyki Politycznej”, tata Zosi.

Gerwin Marcin

Dr Marcin Gerwin - specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i partycypacji. Z wykształcenia politolog. Autor książek "Żywność i demokracja" oraz "Żywność przyjazna dla klimatu". Zaangażowany w promowanie paneli obywatelskich. Współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej.

Giboudeaux Fabienne

Fabienne Giboudeaux jest od 2008 r. zastępczynią mera Paryża ds. terenów zielonych i bioróżnorodności, wcześniej była zastępczynią mera XX dzielnicy odpowiedzialną za gospodarkę przestrzenną i budownictwo. W latach 2006–2008 była prezeską SIEMP (Towarzystwo Budowlane Gospodarki Mieszanej Miasta Paryża), spółki komunalnej zajmującej się budownictwem socjalnym w Paryżu.

Gill-Piątek Hanna

Hanna Gill-Piątek: ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna, publicystka. Od 3 lat pracuje w samorządach Łodzi i Gorzowa Wielkopolskiego, współpracuje stale z Ministerstwem Rozwoju. Od 2005 działa w ruchach miejskich i Krytyce Politycznej, członkini Partii Zielonych i Kongresu Ruchów Miejskich.

Gimenez Marc

Marc Gimenez studiował inżynierię przemysłową w Hiszpanii i w Szwecji. Był współrzecznikiem Federacji Młodych Europejskich Zielonych (FYEG) w latach 2008-2009, obecnie pracuje jako doradca w grupie Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim. Jest członkiem Katalońskich Zielonych (ICV).

Girod Claude

Claude Girod jest działaczką francuskiego związku rolników i rolniczek Confédération Paysanne.

Giza-Stępień Joanna

animatorka wielu inicjatyw kulturalnych, poetka, pomysłodawczyni i koordynatorka "Kawiarni Literacjiej" oraz Festiwalu Herbertowskiego w Szczecinie

Gjorgijevski Aleksandar

Aleksandar Gjorgijevski – Macedoński Zielony aktywista, ekonomista, prezes organizacji ASSED Sunrise, założyciel Let's Do It Macedonia (część ruchu Let's Do It World) i Festiwalu żywności ekologicznej w Skopje. Jako ekspert od finansów środowiskowych stale uczestniczy w badaniach i projektach dotyczących zielonej gospodarki, gospodarki odpadami i zrównoważonej produkcji żywności. Pracuje w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Macedonii Północnej w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gleick Peter

Peter Gleick jest klimatologiem, członkiem amerykańskiej National Accademy of Science, prezesem Pacific Institute w Oakland. Autor książki "Bottled and Sold". Twitter: @PeterGleick.

Gogolewski Kuba

Kuba Gogolewski: działacz ekologiczny Bankwatch, wcześniej Greenpeace Polska, zaangażowany w Program dla Klimatu Polskiej Zielonej Sieci. Zajmuje się energetyką, szczególnie węglem i innymi paliwami kopalnymi. Z wykształcenia jest ekonomistą.

Gołębiewski Jakub

Jakub Gołębiewski jest radnym Rady Okręgu w Toruniu. Tato 8-letniej Jadwigi i 2-miesięcznego Tadeusza. Wspiera rozwój żeglugi na Wiśle, dorywczo pracuje jako sternik na jachtach żaglowych.

Goodman Amy

Amy Goodman jest amerykańską dziennikarką i publicystką, współtwórczynią programu Democracy Now!. W 2008 jako pierwsza dziennikarka uhonorowana nagrodą Right Livelihood – „za rozwój nowego modelu politycznie niezależnego dziennikarstwa i udostępnienie milionom ludzi alternatywnych opinii, często wykluczanych przez media głównego nurtu”. (źródło: Wikipedia)

Göpel Maja

Maja Göpel jest ekonomistką polityczną, ekspertką w dziedzinie polityki zrównoważonego rozwoju i badań nad transformacją oraz współzałożycielką Scientists4Future.

Gosh Amitav

Amitav Gosh urodził się w Kalkucie, a dorastał w Indiach, Bangladeszu i Sri Lance. Jest autorem dwóch książek non fiction, zbioru esejów i dziesięciu powieści. W 2018 roku został pierwszym anglojęzycznym pisarzem, który otrzymał najwyższe indyjskie wyróżnienie literackie – Jnanpith Award. Jego najnowsza publikacja to powieść Gun Island.

Goyens Monique

Monique Goyens jest dyrektorką generalną europejskiej organizacji konsumenckiej BEUC. Twitter: @moniquegoyens.

Graeber David

David Graeber jest amerykańskim antropologiem i aktywistą, autorem książki "Dług, pierwsze 5000 lat". Twitter: @davidgraeber.

Graff Agnieszka

adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, członkini zespołu „Krytyki Politycznej” i Rady Kongresu Kobiet Polskich. Autorka książek „Świat bez kobiet”, „Rykoszetem” i „Magma”

Granados_Ceja Jose_Luis

José Luis Granados Ceja jest niezależnym dziennikarzem i fotoreporterem. Koncentruje się na współczesnych kwestiach politycznych, szczególnie tych, które dotyczą oddolnych wysiłków mających na celu zmianę społeczną, zajmuje się też kwestiami ruchów społecznych i pracowniczych w Ameryce Łacińskiej.

Grędzińska Anna

dyrektorka Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Greenham Tony

Tony Greenham jest ekspertem New Economics Foundation, kieruje działem zajmującym się kwestią reformy sektora finansowego. Wcześniej m.in. pracował w banku inwestycyjnym, był dyrektorem internetowej agencji marketingowej, zajmował się handlem żywnością ekologiczną. Twitter: @TonyGreenham.

Grochulski Czesław

Czesław Grochulski jest prezesem firmy Enkev.

Grodzka Anna

Anna Grodzka jest polityczką i działaczką społeczną, posłanką na Sejm RP. Prezeska stowarzyszenia Społeczeństwo FAIR. Twitter: @AnnaGrodzka.

Groizard Joan

Joan Groizard jest inżynierem turbin wiatrowych, mieszkającym w Londynie. Był kandydatem hiszpańskiej partii EQUO w wyborach europejskich w 2014 r. Twitter: @joan_gp.

Grudzielski Stany

Stany Grudzielski jest doradcą grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Gruszczyński Arek

Arek Gruszczyński jest członkiem zespołu Fundacji Bęc Zmiana oraz redakcji magazynu kulturalnego Notes.na.6.tygodni.

Grzybek Agnieszka

Agnieszka Grzybek jest przewodniczącą Partii Zieloni, feministką, tłumaczką i redaktorką, współzałożycielką Porozumienia Kobiet 8 Marca, organizującego od 2000 r. warszawskie Manify, działaczką Kongresu Kobiet. Twitter: @AgaGrzybek.

Grzywacz Anka

Anka Grzywacz jest tłumaczką przysięgłą języka angielskiego, feministką, członkinią europejskiej grupy doradczej organizacji Catholics for Choice, współzałożycielką Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”. Twitter: @ankagrzywacz.

Gubernat Barbara

Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW, naukowo i zawodowo zajmuje się ochroną prywatności i danych osobowych

Gudek Luka

Luka Gudek jest studentem studiów magisterskich na wydziale nauk politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jest współgospodarzem radiowego programu ekologicznego “A gdje su kitovi?” w Radio Student, studenckiej rozgłośni Uniwersytetu, i członkiem młodzieżowej organizacji ekologicznej „FORa Zeleni prozor”. Od 2018 r. czynnie uczestniczy w międzynarodowym młodzieżowym ruchu zielonych poprzez CDN – the Cooperation and Development Network Eastern Europe. Interesuje się przede wszystkim rolą miast w transformacji klimatycznej i postwzrostem.

Guzek Katarzyna

Katarzyna Guzek jest rzeczniczką kampanii Greenpeace "Klimat i Energia". Twitter: @Kasia_Guzek.

Hahn-Fuhr Irene

Irene Hahn-Fuhr jest dyrektorką biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Haiko Aksana

Aksana Haiko jest reżyserką teatralną, aktorką, animatorką kultury. Wiedzę teatralną zdobywała podczas warsztatów w Polsce (Teatr 8 Dnia, Biuro Podróży, Akademia Ruchu, Wegaity i inne) oraz Danii (Teatret Om, Odin Teatret). W 2001 r. stworzyła alternatywny i niezależny Wolny Teatr w Brześciu. W 2011 r. zmienił on nazwę na Teatr Kryły Kałopa.

Hammond Holly

australijska aktywistka-edukatorka i facilitatorka w programie Plan to Win dotyczącym edukacji prorozwojowych ruchów społecznych

Hanson-Young Sarah

rzeczniczka australijskich Zielonych ds. imigracji i praw człowieka.

Happach Marlena

Marlena Happach jest architektką, urbanistką, działa w Stowarzyszeniu Odblokuj.

Harms Rebecca

Rebecca Harms jest posłanką do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczącą frakcji Zieloni-Wolny Sojusz Europejski. Twitter: @RebHarms.

Harribey Jean-Marie

Jean-Marie Harribey jest ekonomistą, profesorem nauk ekonomicznych i społecznych na Université Bordeaux IV, autorem książek o ekonomii politycznej i trwałym rozwoju. Jest również członkiem rady naukowej i byłym współprzewodniczącym Attac Francja.

Hartland Colleen

Colleen Hartland jest polityczką Australijskich Zielonych, od 2006 r. członkinią Rady Ustawodawczej Wiktorii. Twtter: @colleenhartland.

Hassi Satu

Satu Hassi jest fińską posłanką do Parlamentu Europejskiego. Twitter: @satuhassi.

Hautala Heidi

Heidi Hautala jest zieloną europosłanką z Finlandii. W 1999 r. wygrała sprawę przeciwko Radzie UE o ujawnienie raportu o eksporcie broni. Twitter: @HeidiHautala.

Haverkamp Jan

Jan Haverkamp jest ekspertem Greenpeace’u ds. energetyki jądrowej i polityki energetycznej.

Hays Jake

Jake Hays jest dyrektorem programu zdrowia środowiskowego, PSE Healthy Energy i pracownikiem naukowym Weill Cornell Medical College. Aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich w Fordham University School of Law w Nowym Jorku, gdzie jest członkiem zarządu organizacji Rzeczników Prawa Środowiskowego (Environmental Law Advocates) i redakcji czasopisma „Environmental Law Review”. Zajmuje się aspektami środowiskowymi i zdrowotnymi wydobycia niekonwencjonalnej ropy i gazu.

Hedges Chris

Chris Hedges (ur. 1956) jest amerykańskim dziennikarzem, aktywistą, pisarzem i pastorem kościoła prezbiteriańskiego. Jest autorem kilkunastu bestsellerowych książek, w tym nominowanej do nagrody National Book Critics Circle for Non-fiction, "War is a Force That Gives Us Meaning". Jest obecnie gospodarzem programu Days of Revolt w telewizji TeleSur i the Real News. Prawie 20 lat spędził, jako korespondent w Ameryce Centralnej, Afryce, na Bliskim Wschodzie i Bałkanach. W latach 1990-2005 był korespondentem zagranicznym New York Timesa, pracował również dla the Christian Science Monitor, NPR i Dallas Morning News. W 2002 roku wraz z grupą ośmiu innych dziennikarzy z the New York Timesa otrzymał nagrodę Pulitzera za relacje na temat terroryzmu. W tym samym roku został również uhonorowany nagrodą dziennikarską Amnesty International - Global Award for Human Rights Journalism.

Heinberg Richard

Richard Heinberg (ur. 1950) – jest amerykańskim dziennikarzem i edukatorem, autorem kilkunastu książek, w tym: „The Party`s Over: Oil, War, and the Fate of Industrial Societies” (2003); „The End of Growth” (2011) i „Our Renewable Future” (wspólnie z Davidem Fridley’em, 2016). Obecnie pracuje jako Starszy Doradca w Post Carbon Institute, w którym pełni również funkcję sekretarza zarządu. Jest uważany za jednego z czołowych światowych orędowników odejścia od naszego obecnego uzależnienia od paliw kopalnych. Jest autorem mnóstwa esejów i artykułów, które ukazały się w czasopismach takich jak: „Nature”, „Reuters”, „Wall Street Journal”, „The American Prospect”, „Public Policy Research”, „Quarterly Review” i „Yes!” oraz na stronach internetowych, m.in. Resilience.org, TheOilDrum.com, Alternet.org, ProjectCensored.com, Counterpunch.com, Ecowatch.org, Commondreams.org i Truthout.org. Richard wygłosił setki wykładów na temat kwestii dotyczących energii i klimatu do słuchaczy w 14 krajach, zwracając się do decydentów na wszystkich poziomach, od lokalnych samorządów po członków Parlamentu Europejskiego, udzielił również niezliczonych wywiadów dla prasy, radia i telewizji. Wystąpił w wielu filmach dokumentalnych, m.in. w „11th Hour” Leonarda DiCaprio. Jest laureatem prestiżowej nagrody „M. King Hubbert Award for Excellence in Energy Education”, a w 2012 r. został mianowany członkiem Międzynarodowej Eksperckiej Grupy Roboczej ds. Nowego Paradygmatu Rozwoju (International Expert Working Group for the New Development Paradigm) pod patronatem króla Bhutanu.

Henley Morgan

Morgan Henley jest członkinią redakcji „Ecosprintera” - pisma Federacji Młodych Zielonych Europejskich. Twitter: @morganhenley.

Henmi Barbara

Barbara Henmi jest filolożką, współtwórczynią i działaczką koalicji energetycznej. Od 20 lat dzieli swój czas między Polskę i Japonię, gdzie mieszka.

Henriques Filipe

Filipe Henriques jest brukselskim politologiem i analitykiem zajmującym się polityką europejską.

Herman Krzysztof

Krzysztof Herman – dr inż., adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW, prezes mazowieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Hoedeman Olivier

Badacz oraz koordynator kampanii w Corporate Europe Observatory - organizacji, zajmującej się badaniem wpływu międzynarodowych korporacji na politykę. Twitter: @olivierhoedeman

Hoffmann Adam

Adam Hoffmann jest działaczem Zielonych.

Höhn Bärbel

Bärbel Höhn jest posłanką niemieckiego Bundestagu, przewodniczy Komisji Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Zanim została do niego wybrana w r. 2005, była Ministrą Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów w najludniejszym landzie Niemiec, Nadrenii Północnej-Westfalii w latach 1995-2005.

Holemans Dirk

Dirk Holemans jest koordynatorem w think tanku belgijskich Zielonych Oikos. Twitter: @ecodenker.

Holland Joshua

Joshua Holland jest dziennikarzem prowadzi audycję AlterNet Radio Hour. Twitter:@JoshuaHol.

Hołoweńko Elżbieta

Elżbieta Hołoweńko jest malarką i aktywistką. Stworzyła m.in. cykl obrazów poświęconych przemocy wobec kobiet. W latach 2010-2013 był przewodniczącą koła warszawskiego Partii Zieloni. Strona www: www.elaholowenko.pl.

Hołuszko Ewa

z wykształcenia fizyczka i psycholożka. W PRL była działaczką „Solidarności”. Po 1989 zajmowała się problematyką mniejszości narodowych, obecnie działa na rzecz osób transpłciowych.

Horoszkiewicz Anna

romanistka, miłośniczka przyrody, "praktykująca ekolożka". Wraz z mężem od wielu lat związana ze stowarzyszeniem Ekologiczny Ursynów. Założycielka sąsiedzkiego stowarzyszenia Zielone Osiedla.

Huytebroeck Évelyne

Évelyne Huytebroeck jest dziennikarką i polityczką belgijskiej partii Ecolo, od 2004 r. ministrą w rządzie regionalnym Brukseli odpowiedzialną za środowisko i energię.

Igarashi Yasuhiro

Yasuhiro Igarashi jest fizykiem, doktorantem w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Urodzony w Fukushimie.

Ilkowski Filip

Filip Ilkowski - pracownik Zakładu Historii Myśli i Ruchów Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, działacz Pracowniczej Demokracji i Związku NauczycielstwanPolskiego w UW;nwspółorganizatorbprotestów antywojennych i antyrasistowskich, autor m.in. "Imperializm kapitalistyczny we współczesnych ujęciach teoretycznych" (2015)

Ilnicki Grzegorz

prawnik, działa w Konfederacji Pracy oraz Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej.

Ilvessalo Saara

Saara Ilvessalo jest radną miejską Turku oraz członkinią zarządu fińskiej Ligi Zielonych. Twitter: @SaaraIlvessalo.

Iwański Mikołaj

filozof, publicysta

Jabłokow Aleksiej W.

Prof. Aleksiej Władimirowicz Jablokow jest wybitnym rosyjskim biologiem i ekologiem; specjalistą w zakresie zdrowotnych i ekologicznych oddziaływań energetyki jądrowej. Od lat bada wnikliwie zdrowotne i ekologiczne następstwa katastrofy jądrowej w Czarnobylu.

Jadot Yannick

Yannick Jadot jest francuskim działaczem ekologicznym politykiem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Twitter: @yjadot.

Jagiełło Katarzyna

Katarzyna Jagiełło jest działaczką Inicjatywy Obywatelskiej "GMO to nie to".

Jagła Aleksandra

Uciekinierka z dużego miasta, mieszkanka Ośna Lubuskiego z wyboru. Psycholożka od 20 lat związana z oświatą. Członkini nieformalnej grupy „Ratujmy jezioro Reczynek”, wolontariuszka Strażników Rzek WWF.

Jagódka Artur

Artur Jagódka jest ekologiem hobbystą, weganinem, wokalistą punkrockowego zespołu Last Believer, bloggerem na pół gwizdka. Twitter: @artjagodka.

Jagodziński Andrzej_M.

Dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński jest profesorem i dyrektorem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz profesorem na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzi badania z zakresu ekologii lasu i ochrony przyrody.

Jagodzinski Romuald

Romuald Jagodziński jest badaczem w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych, zajmującym się partycypacją pracowniczą na szczeblu unijnym.

Jakubczak Małgorzata

Małgorzata Jakubczak jest pedagożką, trenerką redukcji stresu i Porozumienia Bez Przemocy. Strona domowa: www.jakubczak.eu.

Jakubowska-Lorenz Ewa

Anglistka, zainteresowana tematyką zrównoważonego rozwoju, postwzrostu, sprawiedliwości społecznej. Przez 8 lat była dziennikarką Polskiej Sekcji radia BBC (półtora roku w Londynie), gdzie pracowała jako reporterka i prezenterka. Później związała się zawodowo z trzecim sektorem. Była rzeczniczką prasową Greenpeace Polska, odpowiadała za komunikację w ClientEarth Polska. Blisko 3 lata koordynowała projekt dotyczący wydobycia surowców w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności. Za jeden ze swoich tekstów otrzymała nagrodę „Pióro Odpowiedzialności” przyznawana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych i kurs dotyczący partycypacji społecznej. Prowadzi moderacje, a także szkolenia i warsztaty głównie z zakresu współpracy z mediami. Obecnie pracuje jako koordynatorka programu Europejska Polityka Rolna w warszawskim oddziale Fundacji Heinricha Boella.

Jamail Dahr

Dahr Jamail – ur. 1968 r., amerykański dziennikarz, wieloletni współpracownik portalu Truthout i telewizji Aljazeera, autor książek: The Will to Resist: Soldiers Who Refuse to Fight in Iraq and Afghanistan (Haymarket Books, 2009), Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq (Haymarket Books. 2007) oraz Mass Destruction of Iraq: The Disintegration of a Nation: Why It Is Happening, and Who Is Responsible (2014). Był jednym z niewielu niezależnych dziennikarzy piszących reportaże z Iraku podczas amerykańskiej inwazji w 2003 roku. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym Martha Gellhorn Award for Investigative Journalism (2008).

Janikowska-Lipszyc Ingeborga

działaczka na rzecz praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca, od 2010 r. radna dzielnicy Ochota z ramienia KWW Sąsiadów "Ochocianie".

Janiszewski Jakub

Jakub Janiszewski jest dziennikarzem radiowym, felietonistą i reportażystą. Autor książki „Kto w Polsce ma HIV? Epidemia i jej mistyfikacje”. Twitter: @jakjan77.

Jankowska Karolina

Referentka do spraw polityki energetycznej we frakcji partii Piratów w parlamencie Berlina.

Jankowski Wojciech

Wojciech Jankowski jest grafikiem, działaczem społeczno-politycznym, członkiem warszawskiego koła Partii Zieloni. Pracuje nad filmem dokumentalnym poświęconym Tęczy na Placu Zbawiciela.

Jarmakowski-Kostrzanowski Tomasz

Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski jest doktorem psychologii, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania dotyczące związków moralności i postaw politycznych i społecznych, m.in. postaw proekologicznych.

Jarmoska Barbara

Barbara Jarmoska jest aktywistką organizacji obywatelskiej Responsible Drilling Alliance w Pensylwanii.

Jarosz Maria

Prof. dr hab. Maria Jarosz, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, autorka wielu książek na temat społecznych uwarunkowań śmierci samobójczej i nierówności społecznych w Polsce. Jej najnowsza praca pod tytułem „Samobójstwa – dlaczego teraz?” ukazała się nakładem wydawnictwa PWN.

Järvensivu Timo

Timo Järvensivu jest badaczem i menedżerem projektów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Aalto w Finlandii.

Jasina Łukasz

Łukasz Jasina jest historykiem i filmoznawcą, pracownikiem Katedry Realizacji Filmowej i Telewizyjnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, członkiem Zespołu „Kultury Liberalnej”. Twitter: @luccasj.

Jávor Benedek

Benedek Jávor jest węgierskim zielonym politykiem, od 2014 r. europosłem. Twitter: @javorbenedek.

Jaworowski Błażej

Fizyk, zaangażowany w Extinction Rebellion, Ekowyborcę i Ekofikcje. Oprócz tego jest autorem opowiadań SF publikowanych m.in. w „Nowej Fantastyce” i antologii „Science Fiction” wydawnictwa Powergraph.

Jędrzejczyk Barbara

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. W MJN działa od 2017 r. - zaangażowana w inicjatywy związane z prawami pieszych oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego. Współorganizowała dwa marsze „Pieszej Masy Krytycznej” oraz Warszawski Festiwal Drzew Drzewarszawa. W MJN udziela się głównie w obszarze jakości powietrza i ochrony środowiska oraz w tematyce zrównoważonego transportu.

Jeffrey Karen

Karen Jeffrey jest ekonomistką, zajmuje się ekonomią ekologiczną oraz badaniem związków między pracą a jakością życia. Pracowała jako analityczka w dziedzinie zdecentralizowanych systemów energetycznych. Aktywistka Coalition for Redefining Progress.

Jermaczek-Sitak Marta

Marta Jermaczek-Sitak jest doktorem ekologii, botanikiem, specjalizuje się w ekologii łąk i pastwisk oraz problemach ich ochrony. Aktualnie pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.

Paulina Jeziorek

Jeziorek Paulina

Absolwentka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Ogrodniczka miejska, współzałożycielka ogrodu społecznościowego Wspólny Ogród SDK w Warszawie. Założycielka Jadalnego Ogrodu KOI na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie pracuje. Członkini kolektywu Jadalnia Warszawa, który mapował dzikie, jadalne rośliny w mieście. Paulina jest współautorką książki „Głodni zielonej Warszawy”, będącej vademecum warszawskich jadalnych roślin miejskich. Współtworzy Fundację Agro-Perma-Lab.

Johnson Darren

Darren Johnson jest działaczem Partii Zielonych Anglii i Walii, od 2000 r. radnym Londynu, a od 2002 r. również radnym londyńskiej dzielnicy Lewisham, gdzie mieszka wraz z partnerem. Dwukrotnie była kandydatem Zielonych na burmistrza Londynu. Twitter: @DarrenJohnsonAM.

Johnsson Frida

Frida Johnsson jest członkinią zarządu oraz rady miasta w szwedzkiej Uppsali.

Jones Jenny

archeolożka, polityczka Partii Zielonych Anglii i Walii, wieloletnia radna Londynu, członkini Komisji ds. Policji Metropolitalnej. Twitter: @GreenJennyJones.

Jones Tim

Tim Jones odpowiada za kwestie programowe i organizacyjne w Jubilee Debt Campaign – organizacji działającej na rzecz anulowania długów Trzeciego Świata i skutecznej walki z ubóstwem.

Joniewicz Tadeusz

Ekspert ds. zrównoważonych zamówień publicznych w Fundacji CentrumCSR.PL. Koordynator projektu „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Józefowicz Maciej

Maciej Józefowicz - z wykształcenia kulturoznawca, kiedyś dziennikarz i urzędnik państwowy, teraz marketingowiec. Twitter: @jozefowicz.

June Eliza

Eliza June jest współprzewodniczącą Australijskich Młodych Zielonych.

Jurkiewicz Joanna

Joanna Jurkiewicz jest autorką książki „Dekada ajentów. System agencyjny spółki Żabka Polska”, która ukaże się na przełomie jesieni i zimy tego roku, będzie można ją kupić w sklepie „Nowego Obywatela”. Wydawcą książki jest Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”.

Juskowiak Piotr

Piotr Juskowiak jest kulturoznawcą, tłumaczem, redaktorem czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską poświęconą problemowi wspólnoty w mieście postindustrialnym.

Jusup Vesna

Vesna Jusup skończyła muzeologię na Uniwersytecie Belgradzkim. Przewodnicząca Cooperation and Development Network Eastern Europe. Pracuje w Muzeum Narodowym w Belgradzie. Twitter: @lelylada.

Kagan Sacha

Sacha Kagan jest badaczem z Uniwerystetu Leuphana w Lüneburgu, założycielem i koordynatorem międzynarodowej sieci Cultura21. Zajmuje się związkami między sztuką a (nie)zrównoważonym rozwojem. Strona domowa: sachakagan.wordpress.com.

Kalamitsou Serafia

Serafia Kalamitsou jest lekarką pediatrą i działaczką ruchów wolnościowych.

Kalbarczyk-Perzanowska Anna

działaczka społeczna, zaangażowana w ruch lokatorski. Od 2009 r. działa w Warszawskim Stowarzyszeniu Lokatorów, współpracuje z Kancelarią Sprawiedliwości Społecznej, pomaga Stowarzyszeniu Żoliborskiemu.

Kalinka Przemysław

koordynator do spraw funduszy unijnych w Polskiej Zielonej Sieci i CEE Bankwatch Network.

Kalinowska Monika

Monika Kalinowska pracuje dla Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce, który jest organizacją członkowską Polskiej Koalicji Social Watch. Jest absolwentką stosunków międzynarodowych na WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego.

Kalinowski Wojtek

Wojtek Kalinowski jest historykiem i socjologiem, dyrektorem paryskiego Instytutu Veblena na rzecz Reform Ekonomicznych.

Kallis Giorgos

Giorgos Kallis – badacz środowiska specjalizujący się w ekonomii ekologicznej i ekologii politycznej. Profesor wizytujący na wydziale SOAS Uniwersytetu Londyńskiego, profesor na wydziale nauk środowiskowych i technicznych (ICTA) Autonomicznego Uniwersytetu Barcelońskiego. Autor licznych publikacji dotyczących degrowthu. Wydany zbiór jego artykułów prasowych pt." In Defence of Degrowth" ("W obronie degrowthu") dostępny jest na stronie https://indefenseofdegrowth.com

Kampers Edgar

Edgar Kampers jest dyrektorem Qoin.org - organizacji non profit zajmującej się projektowaniem i wprowadzaniem w obieg walut lokalnych. Twitter: @EdgarKampers.

Kan Naoto

Naoto Kan jest japońskim politykiem, w latach 2010-2011 był premierem Japonii.

Kane Alex

Alex Kane jest redaktorem działu międzynarodowego AlterNetu oraz stałym reporterem „Mondoweiss”. Twitter: @alexbkane.

Karbowska Monika

feministka, lewicowa działaczka polska we Francji i Europie, członkini Koordynacji Europejskiej Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (Komitetu na rzecz Anulowania Długów Trzeciego Świata).

Karyś Kuba

Przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji, dziennikarz (członek Towarzystwa Dziennikarskiego), publicysta, producent i reżyser TV, filmowiec.

Kashif Karol

Karol el Kashif jest działaczem społecznym i przedsiębiorcą.

Kasprowicz Joanna

socjolożka, działaczka Kampanii Przeciw Homofobii w Zielonej Górze, wegetarianka.

Kassenberg Andrzej

Andrzej Kassenberg jest współzałożycielem i prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Kassner Maciej

Absolwent warszawskiej politologii, pasjonat badań nad historią myśli politycznej, członek Partii Zieloni. Współredaguje bloga „Zielona Warszawa”

Kaszak Aleksandra

Aleksandra Kaszak jest stomatolożką, doktorantką na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Interesuje się społecznymi aspektami stomatologii.

Kaszubowski Daniel

Daniel Kaszubowski – bydgoszczanin. Partia Zieloni

Kaszulanis Magdalena

Magdalena Kaszulanis jest rzeczniczką prasową Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Keff Bożena

publicystka, badaczka literatury w Żydowskim Instytucie Historycznym, krytyczka filmowa, tłumaczka, poetka, działaczka społeczna, publicystka m.in. w "Przekroju", "Res Publiki Nowej", "Zadry" i "Zielonych Wiadomości"

Keller Ska

Ska Keller studiowała islamistykę, judaistykę i turkologię na Wolnym Uniwersytecie Berlina. Od 2005 do 2007 była rzeczniczką Federacji Młodych Zielonych Europejskich. W wyborach w 2009 uzyskała mandat deputowanej do Parlamentu Europejskiego. Twitter: @SkaKeller.

Kemp David

David Kemp jest doradcą grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim ds. gospodarczych i walutowych.

Kersley Helen

Helen Kersley jest badaczką w New Economics Foundation, zajmuje się problematyką zamówień publicznych, rynków pracy i wymiaru sprawiedliwości. Kierowała w NEF zespołem, który rozwinął metodologię Społecznego Zwrotu z Inwestycji (SROI) tak, aby mogła być stosowana do oceny planowanych inwestycji w infrastrukturę. Wcześniej była specjalistką ds. finansów międzynarodowych w brytyjskim Ministerstwie Finansów, pracowała również w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz w Advocacy International.

Kielawski Robert

Robert Kielawski jest anglistą, aktywistą miejskim, członkiem wrocławskiego koła Partii Zieloni. Twitter: @arystobeles.

Kishimoto Satoko

Koordynatorka międzynarodowej sieci Reclaiming Public Water Network oraz projektu sprawiedliwego dostępu do wody w Transnational Institute (TNI). Twitter: @satokokishimoto

Kitcat Jason

radny miasta Brighton, zajmuje się kwestiami dotyczącymi miejskiego budżetu, należy do Partii Zielonych Anglii i Walii.

Kitliński Tomek

filozof, wykładowca UMCS, współautor książki Miłość i demokracja. Prowadził akcje społeczne w Lublinie w obronie praw pracowniczych i przeciwko marszowi ONR. Brał udział w akcji „Niech nas zobaczą” i „Równi w Europie”, działa w NSZZ "Solidarność 80", należy do koła lubelskiego Zielonych. Twitter: @divcountercultu.

Klein Naomi

Kanadyjska dziennikarka, pisarka i aktywistka, autorka między innymi "Doktryny szoku" i "To zmienia wszystko: kapitalizm zmienia wszystko".

Klicki Wojciech

Wojciech Klicki jest prawnikiem. W Fundacji Panoptykon zajmuje się m.in. monitoringiem prac legislacyjnych i przygotowywaniem analiz prawnych. Najbardziej interesuje się nadzorem prowadzonym przez służby specjalne.

Kloc Aleksandra

Aleksandra Kloc jest studentką Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, prezeską i założycielką Koła naukowego Animal Studies (UW – Artes Liberales)

Kłosowska Jagoda

działaczka ruchu ekologicznego, założycielka Federacji Zielonych i partii Zieloni 2004. Zajmuje się redakcją wydawnictw i przygotowaniem ich do druku. Felietonistka "Zielonych Wiadomości"

Kłosowski Wojciech

specjalista od zagadnień rozwoju lokalnego, zajmuje się doradztwem strategicznym dla samorządów miast i gmin. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.

Kłusek Tomasz

student Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, działa w Zielonych 2004, lubelskim Klubie Krytyki Politycznej oraz Demokratycznym Zrzeszeniu Studenckim.

Knitsch Peter

Peter Knitsch jest sekretarzem stanu ds. ochrony klimatu, środowiska, rolnictwa, ochrony przyrody oraz spraw konsumenckich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Przez wiele lat współpracował w kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska z różnymi organizacjami, takimi jak Izba Handlu w Düsseldorfie czy Sklep Naukowy w Bonn. Publikował również materiały poświęcone prawu ochrony środowiska oraz konsumentów.

Knops Louise

Louise Knops jest asystentką w Parlamencie Europejskim i analityczką w belgijskiej fundacji Zielonych Etopia.

Kochanowski Jacek

Profesor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością ISNS UW. Zajmuje się badaniami queer, od wielu lat prowadzi zajęcia z socjologii queer, performatyki queer, a także postkolonializmu.

Kociatkiewicz Jerzy

Jerzy Kociatkiewicz jest profesorem zarządzania zasobami ludzkimi w Institut Mines-Télécom Business School we Francji. Wcześniej pracował na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Polsce. Jego dotychczasowe badani dotyczą szeroko rozumianej teorii organizacji, w aspektach takich jak codzienne doświadczenia pracy, przestrzeń organizacyjna, a także procesy nadawania sensu rzeczywistości społecznej. Jest autorem licznych tekstów naukowych, publikowanych w pismach takich jak Human Relations, Organization Studies oraz Management Learning. Wspólnie z Zygmuntem Baumanem, Ireną Bauman i Moniką Kosterą napisał książkę "Zarządzanie w płynnej nowoczesności".

Köhler Martin

Martin Köhler jest doradcą grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim ds. handlu międzynarodowego.

Kolmasiak Bogumił

absolwent socjologii na SGGW, student stosunków międzynarodowych na UW, zawodowo zajmuje się tworzeniem stron internetowych. Twitter: @Kolmasiak.

Kołakowska Joanna

Joanna Kołakowska jest aktywistką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Kołeczek Aleksandra

Współprzewodnicząca Ostrej Zieleni. Absolwentka Gender Mainstreamingu w IBL PAN. Z ekopolityką związana od 2013 roku. Członkini FYEG Gender Working Group i redakcji magazynu Ecosprinter. Sympatyczka Zielonych. Na Twitterze @AleksandraOCT

Kołodziej Irena

działaczka Zielonych 2004; zawodowo zajmuje się tłumaczeniem literatury pięknej. Publicystka "Zielonych Wiadomości"

Kołodziejczyk Adrian

animator kultury, aktywista ekologiczny, działa m.in. w Górnośląskim Towarzystwie Przyrodniczym.

Kołyszko Mikołaj

Mikołaj Kołyszko jest pisarzem gamebookowym, redaktorem magazynu „Masz Wybór”, autorem książki Wegetarianizm bez tajemnic.

Koralewska Weronika

Weronika Koralewska jest wiceprezesem fundacji Agro-Perma-Lab</a.

Korolczuk Elżbieta

socjolożka, kulturoznawczyni, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca organizującego manify od 2000 r.

Koronaki Vera

Vera Koronaki jest członkinią rady krajowej greckiej partii Oikologoi Prasinoi.

Koś Ewa

przedsiębiorczyni, feministka, przewodnicząca koła szczecińskiego Zielonych, radna Sejmiku Zachodniopomorskiego. Prezeska Fundacji „Z Naszej Strony”, zajmującej się bezpieczeństwem energetycznym.

Kościańska Agnieszka

pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego; jest m.in. współredaktorką tomu Kobiety i religie (z Katarzyną Leszczyńską, Kraków 2006). Ostatnio ukazała się jej książka Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie dyskursu eksperckiego o seksualności (Warszawa 2014).

Kostera Monika

Monika Kostera jest profesorem tytularnym nauk ekonomicznych i humanistycznych. Pracowała na licznych polskich, brytyjskich i szwedzkich uniwersytetach jako profesor nauk zarządzania. Zajmuje się m.in. badaniami wyobraźni organizacyjnej i organizatorskiej. Wszystkie wygłaszane tu opinie są oparte na jej doświadczeniu i nie reprezentują marki, strategii ani misji żadnej organizacji.

Kostrzewa Yga

działaczka LGBTQ, a także na rzecz praw człowieka, rzeczniczka Lambdy Warszawa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) i warszawskich Gender Studies. Członkini Grupy Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich.

Kotiuk Katarzyna

Biolożka, ekolożka, autorka badań nt. wilków w Puszczy Augustowskiej w latach 2004-2006, miłośniczka podążania za wilczymi tropami i poszukiwania wilczych kup

Kotlarz Sebastian

politolog, działacz społeczny, judeochrześcijański feminista, radny gminy Kąty wrocławskie. Prowadzi stronę internetową Kobiety w polityce.

Kowalczyk Rafał

Rafał Kowalczyk – jest doktorem habilitowanym, profesorem PAN i dyrektorem Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Z wykształcenia leśnik, od 25 lat mieszka w Puszczy Białowieskiej i prowadzi badania nad biologią ssaków.

Kowalewska Agnieszka

urbanistka, architekt krajobrazu, prowadzi własną firmę, a na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pisze doktorat o planowaniu zieleni miejskiej.

Kowalik Tadeusz

Prof. Taduesz Kowalik (1926 - 2012) – ekonomista, wykładowca wielu uczelni w Polsce i za granicą, jeden z najczęściej cytowanych polskich ekonomistów, krytyk polskiego modelu transformacji, autor wielu publikacji, m.in. książki Polska transformacja.

Kowalska Janka

Janka Kowalska jest aktywistką klimatyczną

Kowalski Lech

Lech Kowalski, mieszkający w USA reżyser filmowy polskiego pochodzenia, jest kultową postacią kina underground. Znany z kontrowersyjnych filmów dokumentalnych, został określony przez jednego z dziennikarzy jako „wojownik walczący z kamerą o przedefiniowanie sztuki filmu dokumentalnego”. Nakręcił trzy filmy na temat obywatelskich protestów przeciwko gazowi łupkowemu: „Holy Field Holy War”, „Drill Baby Drill” i „Frack Democracy”.

Kowzan Piotr

Piotr Kowzan jest asystentem i doktorantem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Stowarzyszenia "Na Styku". Zajmuje się problemem zadłużenia, edukacji wyższej, uczenia się w ruchach społecznych oraz organizacją kolektywnego działania.

Kozak Piotr

Piotr Kozak jest filozofem, nauczycielem, członkiem warszawskiego koła Zielonych.

Bartłomiej Kozek

Kozek Bartłomiej

Bartłomiej Kozek jest publicystą Zielonych Wiadomości. Jego główne zainteresowania to zielona gospodarka, polityka społeczna oraz miejska. Twitter: @BartlomiejKozek.

Kozek Wiesława

Prof. Wiesława Kozek zajmuje się socjologią pracy i organizacji. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.

Kozłowska Karina

Dentystka z zawodu, aktywistka z powołania. Zaangażowana w działania przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Blisko ludzi i ich problemów.

Kramarz Paulina

Dr hab. Paulina Kramarz z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagielońskiego jest współautorką 43 publikacji dotyczących ekologii bezkręgowców lądowych, z czego duża część dotyczy ekotoksykologii oraz upraw GMO oraz jest współautorką Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Obecnie zajmuje się przede wszystkim aspektami ewolucyjnymi i ekologicznymi fizjologii owadów. Jej naukowym hobby jest ochrona biologiczna upraw oraz agroekologia.

Kretkowska Aleksandra

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju biznesu i gospodarki obiegu zamkniętego. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studia CSR - Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii biznesowej na Akademii Leona Koźmińskiego. Działa w partii Zieloni od 2004 roku, była współprzewodniczącą Stowarzyszenia Ostra Zieleń.

Krikorian Gaëlle

Gaëlle Krikorian jest doradczynią ds. własności intelektualnej i dostępu do wiedzy w Grupie Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Krowicki Grzegorz

Grzegorz Krowicki jest doradcą z zakresie strategii rozwoju personelu, zajmuje się coachingiem i zarządzaniem zmianą. Prowadzi własną firmę w obszarze HR.

Kruczyński Zenon

Zenon Kruczyński – były myśliwy, publicysta i aktywista ekologiczny, autor książki „Farba znaczy krew”, mieszka w Puszczy Białowieskiej

Krukowska Magdalena

Dziennikarka, naukowiec. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się etyką i odpowiedzialnością społeczną biznesu oraz problemami globalnymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Autorka i współautorka książek: „Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu”, „Responsible Management Education”, „Biznes-Prawo-Etyka”.

Kryda Marek

działacz polskiego ruchu ekologicznego i praw zwierząt, wieloletni Dyrektor Instytutu Ochrony Zwierząt w Polsce, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, publicysta.

Kryś Kuba

Dr Kuba Kryś – bada naukowo ramy narzucane jednostkom przez kulturę, zawodowo realizuje się w Instytucie Psychologii PAN.

Krzyszkowska Julia

Aktywistka CEE Bankwatch, badająca wykorzystanie unijnych funduszy rozwojowych.

Kubajek Artur

Dziennikarz/wolontariusz od 2006 roku współpracujący z Fundacją Ekonomiczną Polska-Afryka Wschodnia, która w Tanzanii, u podnóża Kilimandżaro w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych kontynuuje realizację projektu "mleczarskiego". Projekt jest realizowany od 2020 roku.

Kubica Beata

politolożka, dyrektorka oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu, członkini Zielonych 2004, radna miasta Opola.

Kubicki Paweł

Paweł Kubicki - socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniu miast, pracował w międzynarodowych zespołach badawczych, między innymi „Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European Urban Spaces", „La place d’un patrimoine européen”, „The Square: a European Heritage", „RECON Reconstituting Democracy in Europe". Autor wielu publikacji poświęconych problematyce miejskiej, między innymi książki: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010) oraz raportu "Nowi mieszczanie w nowej Polsce" (2011).

Kubisa Julia

socjolożka, napisała doktorat o kobietach w związkach zawodowych i działalności związkowej pielęgniarek i położnych; współzałożycielka Fundacji MaMa walczącej o prawa matek; członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca; współpracuje z OPZZ i Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twitter: @JuliaKubisa.

Kuczek Grzegorz

dziennikarz, reporter programu TVN „Uwaga!", twórca filmu dokumentalnego Obcy gen, poświęconego uprawom GMO w Polsce. Nagrodzony m.in Grand Press za reportaż Fenomen ojca Rydzyka.

Kundzewicz Zbigniew W.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew W. Kundzewicz jest kierownikiem Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu oraz członkiem korespondentem PAN. Ponadto współpracuje z Poczdamskim Instytutem Badań nad Konsekwencjami Klimatu (PIK). Czterokrotnie był koordynatorem i autorem prowadzącym dokumentów IPCC.

Kunz Yoav

Yoav Shemer Kunz jest korespondentem portalu GreenYourope w Strasburgu.

Kurkiewicz Roman

dziennikarz, publicysta m.in. "Gazety Wyborczej", "Przekroju" (od 2011 r. redaktor naczelny), dziennikarz telewizyjny TVP2 (audycje "Tok Szok" i "Magazyn Literacki"). Polsatu i TV 4.

Kuszlewicz Karolina

Adw. Karolina Kuszlewicz – prawniczka, Rzeczniczka ds. ochrony zwierząt przy Polskim Towarzystwie Etycznym, członkini Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, edukatorka i publicystka w zakresie prawnej ochrony zwierząt, autorka bloga www.wimieniuzwierzat.com, zwyciężczyni rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2017 m.in. ze względu na prawną walkę o ochronę karpi przed niehumanitarnym traktowaniem, autorka linii orzeczniczych i opracowań dla systemu informacji prawnej LEX, aktualnie kursantka Szkoły Trenerów w Meritum. 

Kwao Jennifer

Jennifer Kwao jest redaktorką i specjalistką ds. projektów magazynu „Green European Journal” z doświadczeniem w prawie UE i relacjach zewnętrznych UE. Jest także współzałożycielką platformy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej 1.2 Diaries, która dokumentuje i popularyzuje pomysły, wiedzę specjalistyczną i doświadczenia życiowe osób najbardziej dotkniętych globalnym ociepleniem o ponad 1,2 stopnia. Jej praca i działania skupiają się na sprawiedliwości klimatycznej, sprawiedliwości rasowej, mobilizacji młodzieży z diaspory i na stosunkach Afryka–UE.

Lakner Zoltan

Studiował politologię oraz politykę społeczną. Pracuje jako analityk i doradca. Regularny komentator dzienników i tygodników. Wykładowca na Uniwersytecie Eötvösa Loránda oraz na Uniwersytecie Sztuki Teatralnej i Filmowej w Budapeszcie. Zastępca redaktora naczelnego tygodnika politycznego 168 Óra.

Lakoff George

Prof. George Lakoff jest amerykańskim językoznawcą, jednym z czołowych przedstawicieli lingwistyki kognitywnej, twórcą teorii języka, jako systemu metafor. Wykłada na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Twitter: @GeorgeLakoff.

Lambert Jean

Jean Lambert jest polityczką Partii Zielonych Anglii i Walii, od 1999 r. europosłanką, zasiada w komisji zatrudnienia i spraw społecznych w Parlamencie Europejskim. Twitter: @GreenJeanMEP.

Lamberts Philippe

Philippe Lamberts jest europosłem z ramienia belgijskiej partii Ecolo, zajmuje się reformą i regulacją sektora finansowego. Twitter: @ph_lamberts.

Lan Anna

aktywistka klimatyczna działająca w Fundacji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE", Extinction Rebellion i Strajku dla Ziemi. Studiowała Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień zajmuje się marketingiem internetowym, śpiewa, pisze piosenki.

Laponche Bernard

fizyk nuklearny, ekspert do spraw polityki energetycznej i zarządzania energią, członek stowarzyszenia Global Chance; autor głośnej ekspertyzy "Energetyka jądrowa w Polsce w świetle doświadczeń francuskich".

LaRocca Sam

Sam La Rocca jest szefem sztabu posła Australijskich Zielonych i wiceprzewodniczącego tej partii, Adama Bandta. Twitter: @SamLaRocca.

Lasota Agnieszka

architektka i urbanistka, sopocianka, członkini Sekcji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Towarzystwa Przyjaciół Sopotu oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Laurenson Jack

dziennikarz, fotoreporter, współzałożyciel i dyrektor wydawniczy Lacuna Media. Specjalizuje się w tematyce praw człowieka i ekologii.

Leblanc Gabriel

Gabriel Leblanc jest koordynatorem komitetu międzynarodowego kanadyjskiej organzacji Union Paysanne.

Lech Bartek

Bartek Lech – współzałożyciel Partii Zieloni, pracował jako doradca grupy Zielonych w PE i szef międzynarodowej federacji młodzieżówek zielonych (FYEG) dzieląc czas pomiędzy europejskimi i polskimi zielonymi. Był kandydatem Zielonych do Sejmu RP w 2005 i do Rady Warszawy w 2006. W 2009 roku, jako pierwszy Polak wystartował do PE z belgijskiej listy Ecolo. Od 2010 roku pracuje jako konsultant w dziedzinie demokratycznych wyborów i praw człowieka pracując jako ekspert w ekipach zarządzających międzynarodowymi misjami obserwacji wyborów.

Lechat Benoît

Benoît Lechat (1960-2015) był belgijskim dziennikarzem i działaczem ekologicznym, pierwszym redaktorem naczelnym „Green European Journal”.

Legierski Krystian

prawnik, przedsiębiorca, animator kultury, organizator warszawskich klubów: M25, Tomba-Tomba, poprzednio słynnego Le Madamme. Działa na rzecz praw środowisk LGBT. Był radnym Miasta Stołecznego Warszawy.

Lenker Brook

Brook Lenker jest dyrektorem organizacji FracTracker Alliance, wcześniej pracował jako Menadżer ds. Edukacji i Promocji w Departamencie Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych stanu Pensylwania oraz jako Dyrektor Zarządu Wód w Alliance for the Chesapeake Bay. Ukończył studia z geografii na Uniwersytecie Towson w stanie Maryland.

Leopold Les

Les Leopold jest autorem książki „The Looting of America”.

Leroux Juliette

Juliette Leroux jest specjalistką w dziedzinie agronomii i ochrony środowiska. Przez ponad 13 lat pracowała dla francuskiego stowarzyszenia producentów ekologicznych (FNAB), najpierw jako urzędnik regulacyjny, a następnie jako unijny oficer, jednocześnie odpowiadając za kwestię GMO. Była członkiem zarządu Inf'OGM przez 5 lat. Obecnie jest aktywistką GMO w grupie Zielonych / EFA w Parlamencie Europejskim, gdzie zajmuje się kwestiami oceny GMO, procedur zatwierdzania GMO na poziomie UE, patentowania nasion oraz tzw. "Nowych technik hodowlanych".

Leś Ewa

Ewa Leś – przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Dorzeczy w Coalition Clean Baltic, założycielka Rzecznego Uniwersytetu, współzałożycielka Koalicji Ratujmy Rzeki, współinicjatorka i koordynatorka pierwszego w Polsce Wodnego Okrągłego Stołu przy współpracy z Ministerstwem Środowiska. Wywodzi się z TPRIiG i Eko-Unii. Współpracuje w obszarze wód, rzek transgranicznych, konfliktów wodnych, budowaniu sieci i platform porozumienia.

Leśniak Tomasz

Tomasz Leśniak jest aktywistą miejskim, był kandydatem na prezydenta Krakowa komitetu Kraków Przeciw Igrzyskom.

Leśniewicz Kacper

Kacper Leśniewicz jest dziennikarzem.

Leszczyńska-Bohdan Katarzyna

specjalistka PR i promocji, odpowiedzialna w WWF za promocję kampanii "Ochrona Fok Szarych"

Leszkowicz Paweł

krytyk, eseista, wykładowca UAM w Poznaniu. Zajmuje się współczesną kulturą i studiami nad seksualnością. Studiował m.in. w Courtland Institute of Art w Londynie i New School University w Nowym Jorku. Współautor książki Miłość i demokracja, kurator wystaw, m.in. "Ars Homo Erotica".

Lewandowski Krzysztof

Krzysztof Lewandowski: mgr inż. środowiska, autor, publicysta, tłumacz, redaktor, wykładowca ekonomii społecznej, aktywista ekologiczny, członek stowarzyszenia Polska Sieć Dochodu Podstawowego.

Lewicki Mikołaj

Mikołaj Lewicki jest socjologiem z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią ekonomiczną i problematyką mediów masowych.

Lievens Jean

Dziennikarz, pisarz i copywritter, mieszkający w Brukseli. Aktywista P2P Foundation.

Lines Thomas

Thomas Lines od 30 lat analizuje rynki towarowe jako dziennikarz ekonomiczny, wykładowca akademicki oraz konsultant, jest autorem książki „Making Poverty: A History” (2008).

Linsenmeier Klaus

Klaus Linsenmeier jest dyrektorem europejskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Brukseli. W latach 2009-2014 był dyrektorem Fundacji im. Heinricha Bölla w Ameryce Północnej w Waszyngtonie.

Liška Ondřej

przewodniczący czeskiej Partii Zielonych (od 2009 r.), w latach 2007-2009 minister oświaty, młodzieży i sportu w rządzie Mirka Topolánka. Współzałożyciel zespołu jazzowego Lesní zvěř.

Lisowska Katarzyna

Dr hab. Katarzyna Lisowska jest biochemikiem, specjalizuje się w biologii molekularnej i onkologii doświadczalnej, jest profesorem w dziale badawczym w Centrum Onkologii w Gliwicach.

London Scott

Scott London jest amerykańskim pisarzem, badaczem, konsultantem i reporterem radiowym. Mieszka w południowej Kalifornii.

Longerinas François

Krajowy sekretarz ds. ekonomii społecznej i solidarnej we francuskiej Partii Lewicy

Losar Yeshi

lekarz, przewodniczący Społeczności Tybetańskiej w Polsce.

Lösch Brigitte

Brigitte Lösch jest wiceprzewodniczącą parlamentu Badenii-Wirtembergii. Twitter: @brigitte_loesch.

Lošić Vanessa

Vanessa Lošić jest studentką studiów magisterskich na wydziale nauk politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jest redaktorką i współgospodynią programu “A gdje su kitovi?” w Radio Student. Interesuje się zrównoważonym projektowaniem, studiami medialnymi i teorią krytyczną.

Lota Paulina

Paulina Lota jest ekspertką ds. rzecznictwa w INSPRO w projekcie „Obywatele kontrolują – strażnicy dobrej energii”. Twitter: @paulinalota.

Lotarewicz Bartosz

absolwent studiów Public Management na HWR Berlin i HTW Berlin, specjalizuje się w finansach publicznych. Od 2007 r. współprzewodniczący Büdnis 90/Die Grünen w dzielnicy Berlin-Lichtenberg, od 2010 radny dzielnicy.

Loukeris Kostas

Kostas Loukeris jest korespondentem „Green European Journal” w Grecji, związanym z ruchami ekopolitycznymi w tym kraju.

Lövin Isabella

Isabella Lövin jest dziennikarką, polityczką szwedzkiej Partii Zielonych, członkinią Parlamentu Europejskiego od 2009 r. Twitter: @IsabellaLovin.

Lowe Samuel

Samuel Lowe jest aktywistą organizacji Friends of the Earth. Zajmuje się problemami grabieży ziemi, bezpieczeństwa żywnościowego i handlu. Twitter: @SamuelMarcLowe.

Lunacek Ulrike

Ulrike Lunacek jest zieloną europosłanką z Austrii, autorką "raportu Lunacek", wzywającego Komisję Europejską do opracowania ogólnoeuropejskiej strategii walki z homofobią.

Lyall Sarah

Sarah Lyall jest ekspertką w New Economics Foundation (Fundacji Nowej Ekonomii), zajmuje się takimi kwestiami jak doświadczenie ubóstwa, nierówności zdrowotne, czas pracy i bezpieczeństwo socjalne. Twitter: @sarahglyall.

Lymbery Philip

Philip Lymbery jest dyrektorem w organizacji Compassion in World Farming. Prowadzi bloga ACompassionateWorld.org. Twitter: @philip_ciwf.

Łabanowska Cecylia

Cecylia Łabanowska jest socjolożką, wykłada na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Łaciak Dominik

Dominik Łaciak jest dziennikarzem, członkiem Klubu Krytyki Politycznej na Śląsku.

Łaczek Adam

Adam Łaczek jest dziennikarzem i działaczem społecznym zaangażowanym w kwestie zrównoważonego transportu. Animator akcji „Rowerem legalnie pod prąd”. Mieszka Krakowie. Prowadzi bloga I bike Kraków.

Łapniewska Zofia

ekonomistka, specjalizuje się w ekonomii feministycznej; wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Wyższej Szkoły Ubezpieczeń; członkini międzynarodowej organizacji International Association for Feminist Economics.

Łazuka Tadeusz

Tadek Łazuka – uczeń warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera. Miłośnik muzyki, literatury i koszykówki.

Łopata Jadwiga

rolniczka, zaangażowana w promocję rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Współzałożycielka Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC).

Łukowska Marta

Marta Łukowska jest doktorą psychologii, studentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie i działaczką Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska. Jest na drodze do zostania ekopsycholożką, pszczelarką i rolniczką ekologiczną.

Maathai Wangari

(1940-2011): kenijska polityczka, działaczka ekologiczna i feministyczna, założycielka partii Zielonych w Kenii (Mazingira). Laureatka Right Livelihood Award i pokojowej nagrody Nobla.

Maciąga Diana

Diana Maciąga jest biolożką, działa w stowarzyszeniu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot m.in. w kampanii stop Elektrowni Północ, prowadzi projekt „Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”.

Maciejewska Beata

skandynawistka, tłumaczka, dziennikarka i redaktorka. Założycielka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu. Autorka książki Zielone miasto nowej generacji, członkini Obywatelskiego Forum Kobiet i Zielonych 2004

Maciejewska Gośka

Gośka Maciejewska jest socjolożką, członkinią Think Tanku Feministycznego.

Macy Joanna

Joanna Macy jest nauczycielką buddyzmu i ekolożką głęboką, a także filozofką specjalizującą się w ogólnej teorii systemów. Mieszka w Berkeley w Kalifornii. www.joannamacy.net

Madejska Marta

kulturoznawczyni, koordynatorka do spraw programowych Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi, członkini Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie.

Madurska Zuzanna

Zuzanna Madurska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Mieszkanka małej miejscowości Bolków, pasjonatka poezji, sztuki, podróży. Jedna z członkini organizacji Akcja Wentylacja działającej w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Maisser Georg

Georg Maisser pracuje w austriackiej zielonej fundacji Grüne Bildungswerkstatt.

Maj Marcin

Marcin Maj jest redaktorem "Dziennika Internautów".

Majewska Ewa

Ewa Majewska jest filozofką, feministką, autorką książki Feminizm jako filozofia społeczna.

Makowska Lidia

działaczka Inicjatywy wrzeszcz.info.pl, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Makowski Wojciech

Wojciech Makowski pracuje w Instytucie Spraw Obywatelskich, koordynuje kampanię „Tiry na tory”, pisze o transporcie miejskim na stronie miastowruchu.pl. Mieszka w Łodzi, po której jeździ na rowerze i walczy, żeby było to coraz wygodniejsze i bezpieczniejsze. Twitter: @wojtek_makowski.

Malgesini Graciela

Graciela Malgesini Rey jest badaczką w hiszpańskim oddziale Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), ekspertką Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża. Wykłada na katolickiej uczelni Universidad Pontificia Comillas. Twitter: @GMalgesini.

Malicki Jarosław

Architekt, malarz i wykładowca, oraz działacz związany z Zielonymi od początku ich istnienia w Polsce. Projektuje wnętrza i uczy tej umiejętności innych, oraz maluje duże obrazy olejne, niewielkie tempery i wielkoformatowe murale. Projektuje też scenografie teatralne i filmowe. Ukończył poznańską ASP dyplomem z malarstwa oraz architekturę w Politechnice Warszawskiej, w ramach studiów architektonicznych uczył się na specjalizacji zrównoważonego rozwoju w architekturze. Studiował też scenografię na podyplomowym studium warszawskiej ASP oraz Konserwację Dzieł Sztuki na UMK w Toruniu. Bardzo ważny obszar jego działalności to aktywizm społeczno – obywatelski. Obecnie dzieli swój czas zawodowy oraz towarzysko - rodzinny pomiędzy Warszawę i Trójmiasto.

Malkan Stacy

Stacy Malkan jest redaktorką naczelną i współzałożycielką U.S. Right to Know, dochodzeniowej grupy badawczej skupiającej się na promocji przejrzystości w dziedzinie zdrowia publicznego.

Malko Jędrzej

Jędrzej Malko - nauczyciel ekonomii w liceum IB 2SLO w Warszawie, analityk Fundacji Kaleckiego, dziennikarz związany z Krytyką Polityczną, doktorant w SGH, w 2016 r. wydał książkę "Economics and Its Discontents" ("Ekonomia jako źródło cierpień").

Mamère Noël

Francuski dziennikarz, burmistrz położonego w Gironie Bègles. Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 1994-1997, kandydat na prezydenta Francji z ramienia Zielonych w roku 2002.

Mao Blaise

Blaise Mao jest redaktorem magazynu "Usbek & Rica". Twitter: @blaisemao.

Marcellesi Florent

Florent Marcellesi jest politykiem hiszpańskiej parti EQUO. Twitter: @fmarcellesi.

Maréchal Aurélie

Aurélie Maréchal studiowała nauki polityczne, ekonomię i filozofię w Belgii, Peru i Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat była dyrektorką biura Philippe’a Lambertsa, zielonego europosła z belgijskiej partii Ecolo. Obecnie prezeska Green European Foundation

Markiewicz Tadeusz

analityk ds. bezpieczeństwa gospodarczego, dziennikarz, copywriter, aktywista. Pomysłodawca i organizator inicjatyw obywatelskich, m.in. akcji „Ratujmy Iluzjon”.

Markoff Justyna

Prezeska Zarządu Wytwórni Inicjatyw Twórczych, posiada 11 – letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L.Schillera w Łodzi oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracowała ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi przy projektach międzynarodowych oraz firmie Malinowski & Partners koordynując studia podyplmowe Administracja i Zarządzanie oraz Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej. Ukończyła szkolenie z zakresu zarządzania innowacjami w tym posługiwania się narzędziem SAT uznanym w ramach porozumienia z Europejskim Komitetem Standaryzacji i opracowanym w ramach projektu IMProve, koordynowanego przez amerykańskiego eksperta zarządzania projektami Andrewa Thomasa Kearney’a. Należy do polskiej sieci EuroPeers, ambasadorów Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Markuszewski Łukasz

Łukasz Markuszewski jest historykiem, działaczem społecznym i politycznym. Członek Partii Zieloni i stowarzyszenia Fabryka Demokracji. Emigrant zarobkowy. Zainteresowany polityką społeczną, systemami politycznymi i partyjnymi, demokracją oddolną i mechanizmami jej sprawowania, historią, socjologią i ekonomią.

Marszałek Marcin

Marcin Marszałek jest badaczem społecznym, członkiem Think Tanku Feministycznego i Lewicowej Sieci Feministycznej Rozgwiazda.

Masłowski Jerzy

Jerzy A. Masłowski jest poetą, tekściarzem i dziennikarzem. W "Zielonych Wiadomościach" prowadzi rubrykę "Chińszczyzna po polsku".

Matczak Marek

Marek Matczak jest poetą, był przewodniczącym warszawskiego koła partii Zieloni. prowadzi blog Skrzypnięta Szafa.

Matejko Wojciech

Wojciech Matejko - jest aktywistą, uczestnikiem Strajku dla Ziemi

Mathias Mike

Mike Mathias jest ekonomistą, doradcą frakcji Zielonych w parlamencie Luksemburga ds. gospodarczych i finansowych.

Matthieu Saraswati

Sara Matthieu jest radną miasta Gandawy. Twitter: @msaraswati.

Matuszewska Helena

Helena Matuszewska – suka biłgorajska, rebab turecki, skrzypce. Absolwentka UMFC w Warszawie, w klasie skrzypiec. Na stałe gra w zespołach Naneli Lale, Same Suki, Lans Makabr oraz z Marią Pomianowską w zespole Arcus Poloniae. Współpracuje z grupą teatralną Squad Form. Fascynuje się muzyką ludową Polski, Bliskiego Wschodu i Azji. Oprócz tego pisze wiersze, tworzy kostiumy do spektakli teatralnych, maluje, uczy. Pochodzi ze Spisza.

Matuszewska Katarzyna

germanistka, działaczka społeczna, szefowa działu Wiadomości portalu Lewica24.pl, członkini zespołu „Krytyki Politycznej”, w latach 1995-2010 członkini Unii Pracy. Publicystka „Zielonych Wiadomości”.

Matutinović Igor

Igor Matutinović jest ekonomistą, doktorat w dziedzinie ekonomii ekologicznej obronił na uniwersytecie w Zagrzebiu.

Matwiejczuk Alicja

Członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Jest też uczestniczką Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Działaczka społeczna, aktywistka. Przez wiele lat była związana zawodowo z walką o prawa człowieka. Była też założycielką fundacji w Wielkiej Brytanii Polish Community Center Kultura oraz organizacji młodzieżowej Kameleon. Alicja po latach emigracji wróciła do Polski, do swojej rodzinnej miejscowości – Ośna Lubuskiego. W Ośnie działa w grupie Ratujmy Jezioro Reczynek. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Leubuzzi

Joanna Mazgajska

Mazgajska Joanna

działaczka Towarzystwa Ochrony Herpetofauny "Tryton", autorka książek: "Płazy Świata" oraz "Płazy i gady Europy", autorka znakomitych zdjęć przyrodniczych.

McCann Duncan

Duncan McCann jest prawnikiem i ekonomistą, analitykiem New Economics Foundation. Zajmuje się głównie walutami komplementarnymi. Twitter: @DuncanMcCann4.

McDonagh Thomas

Thomas McDonagh jest koordynatorem Sieci na rzecz Sprawiedliwości w Globalnych Inwestycjach w ramach Centrum Demokracji w Cochabamba (Boliwia). Twitter: @TMcDIrl.

McEwen Celina

Celina McEwen jest Senior Research Fellow w dziedzinie zarządzania na University of Technology Sydney. Interesują ją problemy różnorodności i intersekcjonalności we współczesnych organizacjach

McKeagney Simon

Simon McKeagney pracuje dla grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z TTIP. Twitter: @SiMcKeag.

Meadway James

James Meadway jest ekonomistą, ekspertem brytyjskiego think tanku New Economics Foundation. Twitter: @meadwaj.

Meijers Erica

Erica Meijers jest teolożką i dziennikarką, redaktorką naczelną kwartalnika „De Helling”, wydawanego przez think tank holenderskiej Zielonej Lewicy (GroenLinks), członkinią redakcji "Green European Journal". Twitter: @ericameijers.

Mejor

Wojtek Mejor - niezależny edukator, ekolog, wieczny student, z wykształcenia projektant i kulturoznawca. Obszary działań: kooperatywy spożywcze, Rolnictwo Wspierane Przez Społeczność, postwzrost, ruch na rzecz Suwerenności Żywnościowej Nyeleni. Członek Kolektywu Trenerskiego Lepiej i Kooperatywy Spożywczej Dobrze.

Mejor Wojtek

Wojtek Mejor - niezależny edukator, ekolog, wieczny student, z wykształcenia projektant i kulturoznawca. Obszary działań: kooperatywy spożywcze, Rolnictwo Wspierane Przez Społeczność, postwzrost, ruch na rzecz Suwerenności Żywnościowej Nyeleni. Członek Kolektywu Trenerskiego Lepiej i Kooperatywy Spożywczej Dobrze.

Melegh Attila

Attila Melegh jest socjologiem, ekonomistą i historykiem. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Corvinusa w Budapeszcie.

Mélenchon Jean-Luc

Jean-Luc Mélenchon jest liderem francuskiej Parti de Gauche (Partii Lewicy). W wyborach prezydenckich w 2012 r. uzyskał 11% głosów.

Menezes Mikhail

Mikhail Menezes jest działaczem na rzecz poprawy dostępu do leków generycznych w ramach kampanii StopAIDS oraz Student StopAIDS.

Mergler Lech

Lech Mergler jest publicystą i działaczem społecznym, zaangażowanym w ruchy miejskie. Współtwórca stowarzyszeń: My-Poznaniacy i Prawo do Miasta oraz Kongresu Ruchów Miejskich. Pomysłodawca i współautor książki „Anty-Bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu”.

Mesík Juraj

Juraj Mesík jest słowackim działaczem społecznym i politykiem, w latach 1990-1991 był pierwszym przewodniczącym słowackiej Partii Zielonych.

Meszerics Tamás

Tamás Meszerics jest członkiem grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim z ramienia węgierskiej partii Polityka Może Być Inna (LMP).Twitter: @MeszericsT.

Metera Dorota

Dorota Metera jest ekspertką w dziedzinie rolnictwa ekologicznego; uczestniczy w certyfikowaniu ekologicznych produktów i gospodarstw rolnych, jest autorką licznych publikacji o rolnictwie ekologicznym i ogrodnictwie.

Michalska Agnieszka

Dietetyk. W swojej karierze zawodowej oprócz zajmowania się indywidualnym poradnictwem dietetycznym pisała artykuły dla lokalnego portalu medycznego, prowadziła warsztaty edukacyjno-kulinarne dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych w ramach ogólnopolskiego programu Zielona Kraina. Obecnie pracuje w firmie cateringowej dostarczającej żywność d takich instytucji jak szpitale, przedszkola i szkoły. Jest autorką bloga Z Notatnika Dietetyka.

Midttøme Ingeborg

Ingeborg Synøve Midttøme jest pastorką Kościoła Norwegii (luterańskiego), od 2008 r. biskupką diecezji Møre. W 2003 r. jako pierwsza kobieta została wybrana przewodniczącą Presteforeningen – związku zawodowego norweskiego duchowieństwa.

Mielczarski Władysław

Prof. Władysław Mielczarski pracuje w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Jest członkiem European Energy Institute, wybranej grupy szesnastu ekspertów z krajów Unii Europejskiej. Brał udział w projektowaniu rynków energii w Australii i Kanadzie.

Miętek Leszek

Leszek Miętek jest maszynistą kolejowym, działaczem związkowym, przewodniczącym Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.

Miglioli Chiara

Chiara Miglioli jest doradczynią ds. handlu międzynarodowego w grupie Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Mikos Augustyn

Augustyn Mikos, Inicjatywa Dzikie Karpaty. Augustyn związany jest z oddolnymi ruchami obywatelskimi zaangażowanymi w ochronę przyrody w Polsce. Kiedy nie walczy o ochronę lasów naturalnych zajmuje się przewodnictwem turystycznym, między innymi w Białowieskim Parku Narodowym.

Mileta Marija

Marija Mileta jest szefową ds. komunikacji i asystentką programu klimatycznego w „Zelenej akciji”. Należy do ZA od 2010 r., a od 2014 r. pracuje w tej organizacji. W ciągu ostatniej dekady wzięła udział w wielu kampaniach i inicjatywach, w tym w kampanii przeciwko budowie terminalu gazowego na wyspie Krk. Poza zmianą klimatu i paliwami kopalnymi interesuje się migracją i prawami człowieka. Od kilku lat jest członkinią grupy koordynacyjnej inicjatywy “Dobrodošli!” (“Witajcie!”).

Milne Christine

Christine Milne jest liderką australijskich Zielonych, senatorką. Twitter: @senatormilne.

Mirenowicz Jacques

Jacques Mirenowicz jest dziennikarzem, wraz z Susaną Jourdan założycielem i redaktorem naczelnym szwajcarskiego pisma „La Revue Durable”.

Mirovský Ondřej

Ondřej Mirovský jest czeskim politykiem samorządowym, członkiem partii Strana zelených.

Misińska-Wrona Monika

pracująca mama dwóch córek, członkini Stowarzyszenia „Wałbrzyszanie w Obronie Szkół”, pełnomocnik grupy inicjatywnej referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Wałbrzycha przed upływem kadencji.

Mitralia Sonia

Sonia Mitralia jest feministką i aktywistką Kampanii na rzecz Anulowania Długów Trzeciego Świata – CADTM.

Młodawska Agata

Agata Młodawska jest socjolożką, współzałożycielką i redaktorką „Nowych Peryferii”. Mieszka w Hiszpanii.

Młynarski Grzegorz

Grzegorz Młynarski jest socjologiem, projektantem komunikacji, prowadzi pracownię miejskich transformacji Sociopolis. Współzałożyciel inicjatywy Kwiatkibratki dostarczającej rozwiązania ogrodnicze dla miast i jego mieszkańców. Stały współpracownik Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, autor książki “Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov”. Organizuje warsztaty, prowadzi konsultacje i wdraża programy społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm.

Moch Frederik

Frederik Moch od 2011 szefuje działowi polityki energetycznej w Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych DGB. W swej pracy skupia się na wpływie niemieckiej transformacji energetycznej na zatrudnienie.

Moench Brian

Dr Brian Moench jest prezesem organizacji Utah Physicians for a Healthy Environment (Lekarze z Utah na rzecz Zdrowego Środowiska), członkiem organizacji Physicians for Social Reponsibility (Lekarze na rzecz Odpowiedzialności Społecznej) oraz Union of Concerned Scientist (Unia Zaangażowanych Naukowców).

Moll Łukasz

Dr Łukasz Moll - filozof, socjolog, publicysta.

Monange Ben

Ben Monange jest absolwentem Instytutu Studiów Politycznych w Grenoble. Działał w ruchu ekologicznym w regionie Rhône-Alpes, obecnie pracuje w Fondation de l’Ecologie Politique.

Mongard Hanna

od 20 lat pracuje jako streetworkerka w holenderskich programach profilaktycznych przeciwko AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Obecnie pracuje w projekcie Fair Work przeciwdzialajacym handlowi ludźmi.

Montiel Reyes

Reyes Montiel Mesa była współprzewodniczącą hiszpańskiej partii Zielonych EQUO w latach 2011-2014. Twitter: @reyesmontiel.

Moody Glyn

Publicysta technologiczny, zajmujący się m.in. wolnym oprogramowaniem. Autor książki Rebel Code: Linux and the Open Source Revolution. Twitter: @glynmoody

Moran Cahal

Cahal Moran – doktorant na wydziale ekonomii Uniwersytetu Manchesterskiego, zajmuje się stosowaną ekonomią behawioralną. Jest członkiem koła studenckiego Post-Crash Economics Society na Uniwersytecie Manchesterskim i współautorem książki "The Econocracy: The perils of Leaving Economics to Experts" ("Ekonokracja: ryzyko powierzenia ekonomii ekspertom")

Morawiec Mateusz

Mateusz Morawiec – z wykształcenia animator społeczno-kulturalny, z zamiłowania podróżnik, od wielu lat zgłębiający Amerykę Południową, którą przemierza pieszo, na rowerze i autobusami. W strefie jego zainteresowań pozostaje przede wszystkim kultura queer, ekologia, etnografia, polityka regionu, a także permakultura, food forests i inne zrównoważone metody wytwarzania żywności na potrzeby własne i lokalnej społeczności.

Morawska Violetta

Violetta Morawska jest animatorką kultury, działaczką społeczną, miłośniczką gór.

Moroney Ben

Ben Moroney jest współprzewodniczącym Australijskich Młodych Zielonych.

Morris Craig

Craig Morris jest amerykańskim autorem i tłumaczem, szefem agencji tłumaczeniowej Petite Planète wyspecjalizowanej w problematyce IT i energii. Regularnie publikuje w "Renewables International". Od 1992 r. mieszka w Niemczech. Prowadzi bloga Always greener.

Morrow Karen

Karen Morrow wykładała na uniwersytetach w Buckingham, Durham i Leeds oraz na Queen's University w Belfaście, a od 2007 r. jest profesorem na Swansea University. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na teoretycznych i praktycznych aspektach udziału społeczeństwa w prawie i polityce środowiskowej oraz na kwestii środowisko a gender. Była założycielką i współredaktorką czasopisma „Journal of Human Rights and the Environment”. Jest członkiem założycielem bazowego zespołu Globalnej Sieci Studiów nad Prawami Człowieka i Środowiskiem (GNHRE). Zasiada w radzie redakcyjnej „Environmental Law Review”. Jest redaktorem serii „Critical Reflections on Human Rights and the Environment” wydawnictwa Edward Elgar. Jest członkiem stowarzyszonym Centrum Prawa Europejskiego i Prawa UE w Monash i ma status wykładowcy wizytującego na wydziale Katholieke Universiteit w Leuven. W latach 2013–2016 była członkiem unijnej grupy roboczej sieci COST ds. płci, nauki, technologii i środowiska (genderSTE). Była członkiem założycielem Environmental and Planning Law Association of Northern Ireland (EPLANI) i jest członkiem United Kingdom Environmental Law Association (UKELA).

Mortimer Josiah

Josiah Mortimer pracuje w Zielonej Fundacji Europejskiej, jest działaczem Młodych Zielonych Anglii i Walii. Twitter: @josiahmortimer.

Mosiewicz Magdalena

Magdalena Mosiewicz jest dziennikarką, twórczynią filmów, inicjatorką i animatorką licznych wydarzeń miejskich; w ramach projektu Warszawa w Budowie prowadzi w Muzeum Sztuki Nowoczesnej znany Departament Propozycji.

Mouffe Chantal

Zajmuje się teorią polityki na Uniwersytecie Westminsterskim. Zajmowała stanowiska naukowe na Harvardzie, w Cornell University, Uniwersytecie Kalifornijskim, Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton oraz Narodowym Centrum Badań Naukowych w Paryżu. Autorka (wraz z Ernesto Laclau) książki „Hegemonia i strategia socjalistyczna”.

Moulier-Boutang Yann

Yann Moulier-Boutang jest francuskim ekonomistą, autorem takich książek, jak „Le Capitalisme cognitif” (Kapitalizm kognitywny) i „L’Abeille et l’économiste” (Pszczoły i ekonomia). Twitter: @boutangyann.

Müller-Kraenner Sascha

Sascha Müller-Kraenner jest współzałożycielem Instytutu Ekologicznego w Berlinie, ekspertem ds. stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej i dyplomacji ekologicznej. Autor książki "Bezpieczeństwo energetyczne: nowy pomiar świata".

Murad Ismael

aktywista jazydzki oraz współzałożyciel i dyrektor Sinjar Academy (zapewniąjącą edukację w Iraku północnym).

Murawska Katarzyna

Katarzyna Murawska jest socjolożką.

Murphy Michelle

Michelle Murphy jest analityczką Social Justice Ireland, zajmującą się m.in. kwestiami rozwoju obszarów wiejskich, trwałego i zrównoważonego rozwoju, dystrybucji dochodów oraz edukacji.

Musiatowicz Kamila

Kamila Musiatowicz jest koordynatorką projektu „Klimat bez sadzy” w stowarzyszeniu Zielone Mazowsze.

Muszyński Beniamin

Beniamin Muszyński jest pisarzem gamebookowym, redaktorem magazynu „Masz Wybór” i nieformalnego Wydawnictwa Wielokrotnego Wyboru.

Myśliwski Grzegorz

Grzegorz Myśliwski – historyk, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią gospodarczą, historią kultury średniowiecza i wczesnej nowożytności oraz społeczeństwami tradycyjnymi.

Nader Ralph

Ralph Nader jest amerykańskim działaczem społecznym i dziennikarzem, obrońcą praw konsumentów, kilkukrotnym kandydatem w wyborach prezydenckich. W latach 1996 i 2000 reprezentował w nich Partię Zielonych.

Najšlová Lucia

Lucia Najšlová: redaktorka naczelna słowackiego czasopisma „Zahraničná politika”.

Nantsou Theodota

Theodota Nantsou pracuje w greckim oddziale WWF.

Napierała Patrycja

Patrycja Napierała – multiinstrumentalistka związana z czołowymi wykonawcami polskiej sceny Ethno – Shannon, Same Suki, Kayah&Transoriental Orchestra oraz Maayan. Przez blisko dwie dekady grała w takich zespołach jak: Balkan Sevdah, Danar, Karpatia, Kayanis i wiele innych. Jako muzyk sesyjny stale współpracuje z prestiżowym wiedeńskim studiem nagraniowym EuroAcoustics. Prowadzi indywidualne oraz grupowe warsztaty bębniarskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Strona internetowa: http://patrycjanapierala.pl/.

Nawratek Kasia

Kasia Nawratek jest pisarką i architektką, pochodzi z Katowic, pracuje w Wielkiej Brytanii.

Nawratek Krzysztof

Krzysztof Nawratek jest architektem, urbanistą, wykładowcą w School of Architecture, Design and Environment na Uniwersytecie w Plymouth, autorem książek: Ideologie w przestrzeni. Próba demistyfikacji i Miasto jako idea polityczna. Prowadzi bloga Przestrzenie i ciała. Twitter: @citizen_plug_in.

Nicholl Sarah

Sarah Nicholl jest współzałożycielką ruchu Transition Belsize, działaczką Partii Zielonych Anglii i Walii.

Niczyporuk Jerzy

Jerzy Niczyporuk: filozof, prowadzi bio-bar i restaurację ekologiczną w Cieplicach. Masażysta i nauczyciel masażu. Zajmuje się edukacją ekologiczną wśród dzieci, koordynuje akcję ratowania drzew przed wycinką.

Niemiec Jarosław

Jarosław Niemiec - elektromonter w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla LW Bogdanka, działacz społeczny i związkowy, obecnie przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „Przeróbka”.

Nieznański Piotr

Piotr Nieznański – obecnie Dyrektor ds. Polityki Środowiskowej Fundacji WWF Polska. Z wykształcenia geograf o specjalizacji ochrona środowiska. Od blisko 20 lat zajmuje się tematyką ochrony wód (najpierw w WWF Niemcy, a obecnie w WWF Polska). Współinicjator Koalicji Czas na Odrę, (która była odpowiedzią na rządowy Program dla Odry 2006) i Koalicji Ratujmy Rzeki – obecnie największej Koalicji organizacji społecznych i naukowców zajmujących się działaniami na rzecz ochrony polskich rzek.

Nijakowski Lech

Lech M. Nijakowski jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą Collegium Civitas i stałym doradcą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP.

Niklas Jędrzej

Jędrzej Niklas jest prawnikiem, aktywistą, badaczem, członkiem European Association of Health Law. Zawodowo oraz naukowo zajmuje się prawami człowieka.

Nollet Jean-Marc

Jean-Marc Nollet jest politykiem belgijskiej partii Ecolo, wicepremierem Walonii, walońskim ministrem ds. trwałego rozwoju i służby publicznej.

Nouripour Omid

Członek Sojuszu'90/Zielonych. Od roku 2006 poseł do Bundestagu - zajął w nim miejsce byłego niemieckiego ministra spraw zagranicznych, Joshki Fischera. Od roku 2013 rzecznik partii do spraw polityki zagranicznej.

Novikova Tatiana

Tatiana Novikova jest koordynatorką Białoruskiej Kampanii Antyatomowej (BAJAK), działaczką ruchu ekologicznego, obrończynią praw człowieka.

Nowacki Łukasz

Łukasz Nowacki jest ekologicznym designerem, założycielem Fundacji TRANSFORMACJA, nauczycielem permakultury, konstruktorem kopuł geodezyjnych oraz solarnych biohabitatów. Specjalizuje się w ekohydrologii i biotechnologii ekosystemowej.

Nowak Beata

Beata Nowak jest działaczką ruchu ekologicznego, założycielką Zielonych 2004, pomysłodawczynią i redaktorką "Zielonych Wiadomości". Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym i przygotowaniem wydawnictw do druku.

Nowak Danuta

Danuta Nowak – coach, mentorka, pedagożka i animatorka społeczna. Prowadzi warsztaty i konsultacje indywidualne w zakresie prostego życia w bliskości natury i zakorzeniania się na wsi. Pasjonuje się naturalnym ogrodnictwem i projektowaniem permakulturowym. Kontakt: danuta.nowak.hr@gmail.com

Nowak Łukasz

Łukasz Nowak działa w Poznańskiej Kooperatywie Spożywczej oraz Nyeleni Polska. Zafascynowany tworzeniem niehierarchicznych organizacji biznesowych edukuje się i współpracuje również w ramach Turkusowego Poznania. Twórca grafiki i video. Prowadzi stronę: nowespojrzenie.pl

Nowak Maciej

Maciej Nowak: teatrolog, krytyk teatralny, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Nowak Marek

Marek Nowak jest dziennikarzem. W swojej pracy dziennikarskiej współpracował m.in. z gover.pl, infotuba.pl (własność tygodnika „Wprost”) oraz Gazeta24 i Lewica24.

Autor

Nowak Robert

Urodzony w ur. 1980 miłośnik kolei, przewodnik po Warszawie, współautor książki (wraz z Piotrem Ciszewskim) „Wszystkich nas nie spalicie” (2016) i autor książki „Powstanie z ruin. Historia odbudowy Warszawy w latach 1945 – 1956” (2019).

Nowicka Wanda

Wanda Nowicka – działaczka feministyczna, prezeska Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Laureatka nagrody Sigrid Rausing Trust za działalność na rzecz kobiet Europy Środkowo-Wschodniej (2005), oraz prestiżowej Nagrodę Uniwersytetu na Wygnaniu (University-in-Exile Award) nowojorskiej New School for Social Research (2008).

Nowicki Maciej

Prof. Maciej Nowicki: założyciel i długoletni prezes fundacji Ekofundusz, ekolog, b. przewodniczący komisji ONZ d.s. Żrównoważonego Rozwoju w N. Jorku, b. doradca Sekretarza Generalnego OECD w Paryżu, laureat tzw "Ekologicznego Nobla", dwukrotnie Minister Środowiska.

Obidniak Dorota

Dorota Obidniak jest nauczycielką, założycielką i wieloletnią prezeską Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, działaczką Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zasiada w radzie programowej Kongresu Kobiet.

Obierzyńska Izabela

Izabela Obierzyńska – studentka Antropozoologii i Filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim, członkini zarządu Koła Naukowego Animal Studies.

Obirek Stanisław

Profesor zwyczajny, teolog, historyk, antropolog kultury, amerykanista. Były jezuita. Był rektorem Kolegium Jezuitów w Krakowie, redaktorem naczelnym „Życia Duchowego”, wykładał filozofię kultury. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich.

objaśnia... Szympans

Felietony z cyklu "Szympans objaśnia" tłumaczą czytelnikom zagadnienia eksperckie i zawiłe kwestie specjalistyczne w sposób małpio prosty ;))))

Observatory Corporate_Europe

Corporate Europe Observatory jest europejskim think tankiem zajmującym się kwestiami lobbingu i przejrzystości. Strona: link.

Olszewski Michał

Michał Olszewski jest rzecznikiem prasowym fundacji ClientEarth skupiającej prawników zaangażowanych w ochronę środowiska.

Ono Yoko

Yoko Ono jest amerykańską artystką, feministką i działaczką społeczną. Angażuje się w działania na rzecz pokoju i przeciw wydobyciu gazu łupkowego. Strona domowa: imaginepeace.com, Twitter: @yokoono.

Orzechowski Andrzej

Dziennikarz, współzałożyciel stowarzyszenia "Wolne Miasto Przemyśl".

Orzeł Mateusz

Prawnik, specjalista podatkowy, wykładowca Collegium Civitas, ekspert grupy roboczej ds. przeciwdziałania szarej strefie przy Global Compact Network Poland

Ostolski Adam

Adam Ostolski jest socjologiem i publicystą, członkiem redakcji "Green European Journal", członkiem Krytyki Politycznej. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, wcześniej wykładał na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 2009-2013 był współredaktorem naczelnym "Zielonych Wiadomości", w latach 2013-2016 przewodniczącym Partii Zieloni. Twitter: @AdamOstolski.

Ostrowski Piotr

socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, zajmuje się stosunkami pracy w Polsce w kontekście międzynarodowym. Autor książki Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce, współpracuje z OPZZ.

Owczarek Dominik

Analityk Instytutu Spraw Publicznych, doktorant na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pabian Marta

Marta Pabian – politolożka i polityczka, członkini Rady programowej ds. praw kobiet Partii Zieloni

Paca Michał

rzedsiębiorca, edukator ekologiczny, mówca motywacyjny. Od 2000 r. Zajmuje się gospodarką odpadami, oczyszczaniem ścieków i energią odnawialną. Jest praktykiem, nie teoretykiem. Zaczynał w firmie swojego ojca. To właśnie tam wszedł na ścieżkę robienia pozytywnych rzeczy dla otoczenia. Jak sam mówi: „Przynajmniej takich, które naprawiają błędy naszej cywilizacji”. Testuje pomysły w skali biznesowej i prywatnej. Po godzinach ratuję klimat zalesiając tereny w Polsce, pomaga młodym ludziom odnaleźć sens życia i właściwą dla nich ścieżkę kariery oraz wspiera inne projekty, w które wierzy, że mają sens dla pokolenia naszych praprawnuków.

Papadimitriou Dimitri

Dimitri B. Papadimitriou jest ekonomistą, prezydentem think tanku Levy Economics Institute. Zajmuje się m.in. polityką fiskalną i monetarną, polityką zatrudnienia oraz dystrybucją dochodów.

Paris David

doradca klubu Zielonych w australijskim Senacie ds. internetu i nowych mediów.

Parramore Lynn

Lynn Stuart Parramore jest starszą redaktorką AlterNet, współzałożycielką Recessionwire, założycielką i redaktorką New Deal 2.0 oraz autorką „Reading the Sphinx: Ancient Egypt in Nineteenth-Century Literary Culture”. Twitter: @LynnParramore.

Paton-Williams Ed

Ed Paton-Williams jest działaczem Open Rights Group.

Pawłowska Maria

Maria Pawłowska jest biolożką, feministką, wykładowczynią gender studies. Twitter: @MariaPawlowska.

Pepper Red

"Red Pepper" jest dwumiesięcznikiem i stroną internetową poświęconą lewicowej polityce i kulturze.

Peral Rafael

Rafael del Peral jest studentem politologii i prawa na Universidad Carlos III de Madrid, koordynującym projekty w hiszpańskim think tanku Ecopolítica.

Pereira Richard

Richad Pereira jest politykiem Partii Zielonych Kanady. Był rzecznikiem partii ds. pracowniczych.

Perfekcyjność Jej

Jej Perfekcyjność jest socjolożką i medioznawczynią, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, pełni funkcje prezesa zarządu Fundacji LGBT Business Forum oraz Sekretarza Zarządu Fundacji Wolontariat Równości. Twitter: @Perfekcyjnosc.

Perzyna Joanna

Joanna Perzyna – absolwentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, członkini Nyeleni, aktywistka, socjolog, antropolog społeczna i latynoamerykanistka. Zielarka, oddana dzikim roślinom jadalnym i fermentacji.

Peteinaki Maria

Maria Peteinaki studiowała architekturę na National Technical University of Athens. Mieszka w Atenach, tam również pracuje w firmie architektonicznej.

Picot Anne

Anne Picot jest archiwistką, działaczką społeczną i polityczną. Zajmuje się prawami człowieka, uchodźcami, zmianą klimatu. Twitter: @apicot.

Piecuch Jolanta

prezeska Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy, uczestniczka Kongresu Ruchów Miejskich

Piercy Jeremy

założyciel Shared Earth, największej w Wielkiej Brytanii sieci sklepów z towarami fair trade, oraz autor książki Coffins, Cats and Fair Trade Sex Toys.

Pilger John

John Pilger jest uznanym dziennikarzem śledczym i reżyserem filmów dokumentalnych, został dwukrotnie uhonorowany brytyjską nagrodą Dziennikarza Roku. Jego filmy zdobywały nagrody zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i USA. Twitter: @pilgerwebsite.

Pimbert Michel

Profesor Michel Pimbert jest Dyrektorem Naczelnym Centre for Agroecology, Water and Resilience na Uniwersytecie w Coventry w Wielkiej Brytanii.

Piotrowski Filip

Socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na UW oraz w Akademii im. L Koźmińskiego.

Piria Raffaele

Raffaele Piria jest ekspertem ds. polityki energetycznej, redaktorem raportu „Greening the Heartlands of Coal in Europe”. Twitter: @RaffaelePiria.

Piróg Michał

tancerz, choreograf, prezenter, aktor, osobowość telewizyjna...

Pitkä-Kangas Lari

wiceburmistrz Malmö d.s. zrównoważonego rozwoju miasta, działacz szwedzkiej partii Zielonych.

Pliszczyński Marcin

Marcin Pliszczyński jest politologiem, doktorantem Uniwersytetu Szczecińskiego. Działa w ruchu ekologicznym, na racze praw człowieka i praw zwierząt, jest członkiem Partii Zieloni.

Pobłocki Kacper

Kacper Pobłocki jest antropologiem społecznym. Jego praca doktorska pt. "The Cunning of Class – Urbanization of Inequality in Post-war Poland" (2010) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Autor tekstów z zakresu studiów miejskich, antropologii porównawczej i ekonomicznej oraz historii społecznej. Współautor książki "Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu" (2013, nagroda im. Jerzego Regulskiego) oraz współredaktor książki "Architektura niezrównoważona" (2016). Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Centrum Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pogátsa Zoltán

Zoltán Pogátsa: węgierski ekonomista, wykładowca na Uniwersytecie Zachodniowęgierskim i badacz w Węgierskiej Akademii Nauk, zajmuje się m.in. międzynarodową ekonomią polityczną i ekonomią integracji europejskiej, autor kilku książek.

Pogoda Alina

Alina Pogoda - aktywistka klimatyczna Extinction Rebelion

Polak Beata Anna

Beata Anna Polak: – literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, współtwórczyni Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu.

Poland ClientEarth

Fundacja ClientEarth jest międzynarodową organizacją prawniczą działającą na rzecz ochrony środowiska. Ma biura w Londynie, Brukseli i Warszawie. www.clientearth.org/pl/.

Polska WWF

Naszą misją jest budowanie przyszłości, w której ludzkość żyje w zgodzie z naturą. Jesteśmy przecież w pełni zależni od stanu naszego środowiska. To właśnie dlatego ratujemy najcenniejsze przyrodniczo miejsca w ponad 100 krajach na 6 kontynentach. Nie jesteśmy sami. Robimy to wyłącznie dzięki wsparciu ponad 5 milionów darczyńców na świecie. Przyświeca nam założenie, że myśląc globalnie, należy działać lokalnie. Dlatego silnie koncentrujemy się na naszym krajowym bogactwie przyrodniczym. Polskie środowisko naturalne należy do najbardziej unikatowych w skali Europy. Ochrona wspaniałej reliktowej Puszczy Karpackiej, odbudowa populacji rysia nizinnego na Mazurach, zapobieganie zanieczyszczeniom Bałtyku, proponowanie mądrego i przyjaznego prawa w zakresie gospodarki leśnej i wycinki drzewostanu czy zapobieganie degradacji najpiękniejszych polskich rzek to wielkie wyzwania, którym nie podołalibyśmy sami. Istniejemy w Polsce od ponad 20 lat i dzięki wsparciu ponad 70 000 darczyńców przyczyniamy się do ratowania najcenniejszych obszarów w naszym kraju.

Pomian Paweł

Paweł Pomian, członek zarządu stowarzyszenia EKO-UNIA, były przewodniczący wrocławskiej Partii Zieloni, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się polityką miejską, a także sektorem energii, klimatu i ekonomii w branży energetycznej oraz ochroną ekosystemów wodnych. Twitter: @pawelpomian

Popczyk Jan

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk jest profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej. Obszar jego zainteresowań badawczych to systemy elektroenergetyczne: planowanie rozwoju; eksploatacja, ekonomika i zarządzanie w przemysłach energetycznych; trendy rozwojowe w zakresie zaopatrywania gospodarki w energię.

Popkiewicz Marcin

Marcin Popkiewicz jest fizykiem, koordynatorem zespołu ds. zmian klimatu w Fundacji Nasza Ziemia, autorem książki "Ziemia na rozdrożu".

Popławska Magda

Magdalena Popławska – socjolożka, animatorka kultury, działaczka poznańskiej kooperatywy spożywczej oraz ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska.

Poux Xavier

Xavier Poux specjalizuje się w rolnictwie, antropogenicznych systemach ekologicznych oraz polityce rolnej i środowiskowej. Jest asystentem naukowym w instytucie badawczym IDDRI i od 30 lat pracuje w AScA (Francja). W swojej pracy łączy analizę systemów rolniczych - z organizacyjnego, ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia - z analizą publicznych decyzji dotyczących rozwoju rolnictwa i zarządzania środowiskowego.

Pszczółkowska Ewa

fotografka i miłośniczka sztuki, obrończyni zwierząt i drzew, długoletnia pracownica schroniska dla bezdomnych zwierząt

Pudłocki Tomasz

Tomasz Pudłocki jest historykiem, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.

Puldzian-Płucienniczak Piotr

Piotr Puldzian Płucienniczak – socjolog, postpoeta. Redaktor Hubu Wydawniczego Rozdzielczość Chleba, członek krakowskiego koła Partii Zieloni. Syn wiejskiego lekarza, wnuk nauczycielki. Twitter: @puldzian.

Pullen Alison

Alison Pullen jest profesorem badań zarządzania i organizacji na Macquarie University w Australii. W ramach swojej pracy badawczej analizuje i pilotuje interwencje w sprawach dotyczących polityki pracy, dyskryminacji i niesprawiedliwości organizacyjnych.

Purat Jacek

Jacek Purat jest biologiem i działaczem ekologicznym. Prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne w Goszczanowcu nad Notecią.

Ramsay Adam

Adam Ramsay jest jednym z redaktorów serwisu Bright Green Scotland. Jest zielonym aktywistą, zaangażowanym w kampanie takie jak UK Uncut, No Schock Doctrine, False Economy oraz UK Feminista. Twitter: @AdamRamsay.

Ranallo Andrew

Andrew Ranallo jest redaktorem publikacji w Instytucie Rolnictwa i Polityki Handlowej (IATP).

Reda Julia

Europosłanka niemieckiej Partii Piratów. Reprezentuje młody, globalny ruch wierzący w korzystanie z technologii dla wzmocnienia praw nas wszystkich. Członkini oraz jedna z wiceprzewodniczących frakcji Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego, współtwórczyni międzyfrakcyjnej grupy do spraw agendy cyfrowej. Od roku 2009 aktywnie działa w ruchu pirackim w Niemczech.

Redman Jai

Jai Redman jest artystą, działaczem społecznym, założycielem Ultimate Holding Company - studio etycznego projektowania graficznego w Manchesterze. Twitter: @JaiRedman.

Reichel Janusz

ekonomista, działacz ekologiczny, muzyk i poeta. Wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. [Strona domowa] Twitter: @JanuszReichel.

Reid Stephen

Stephen Reid jest brytyjskim działaczem społecznym, zaangażowanym w protesty przeciwko polityce zaciskania pasa. W New Economics Foundation zajmuje się budowaniem sieci organizacji działających na rzecz zastąpienia neoliberalizmu gospodarką opartą na dobru wspólnym.

Reintke Terry

Terry Reintke studiowała nauki polityczne na Wolnym Uniwersytecie Berlina. Była rzeczniczką Federacji Młodych Zielonych Europejskich. Od 2014 europosłanka. Twitter: @TerryReintke.

Religa Liliana

feministka, tłumaczka, prezeska Zielonego Instytutu, koordynatorka projektu „Europejska inicjatywa obywatelska w Polsce”.

Rendell Luke

biolog, pracuje na wydziale biologii Uniwersytetu St Andrews w Szkocji.

Rhodes Bob

Bob Rhodes jest współzałożycielem LivesthroughFriends – przedsiębiorstwa społecznego nastawionego na wspieranie autonomii odbiorców pomocy społecznej.

Rhodes Carl

Carl Rhodes jest profesorem badań organizacji na University of Technology Sydney w Australii. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są problemy społeczne łączące kwestie etyki, polityki i biznesu

Rivasi Michèle

Michèle Rivasi jest francuską polityczką, nauczycielką, posłanką do Parlamentu Europejskiego. Twitter: @MicheleRivasi.

Rodríguez Rosa

Rosa Martínez Rodríguez jest współprzewodniczącą hiszpańskiej partii ekopolitycznej EQUO. Pracuje jako menadżerka edukacyjna w organizacji pozarządowej, opiekującej się dziedzictwem naturalnym oraz historycznym.

Rodzinka Marcin

Marcin Rodzinka jest specjalistą zdrowia publicznego, studentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem zarządu Instytutu Podkarpackiego. Twitter: @marcinrodzinka.

Rogozińska Anna

pracuje w Narodowym Centrum Kultury w redakcji portalu „Platforma Kultury”. Związana z Instytutem Kultury Polskiej UW. Prowadzi warsztaty z wykorzystywania nowych technologii w działaniach animacyjnych.

Rok Bolesław

Pracuje w Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Rok Jakub

Jakub Rok działa w Kooperatywie Spożywczej „Dobrze” od półtora roku. A poza tym zleceniobiorca – kiedyś pracownik – Uniwersytetu Warszawskiego, członek NSZZ Solidarność, weganin i nauczyciel przyrody.

Romeva Raül

Raül Romeva i Rueda jest zielonym europosłem z Hiszpanii.

Rosenfeld Steven

Steven Rosenfeld pisze o kwestiach dotyczących demokracji dla portalu AlterNet, jest autorem książki „Count My Vote: A Citizen’s Guide to Voting” (2008).

Rossi Delfina

María Delfina Rossi studiowała ekonomię w Barcelonie i we Florencji. W latach 2010-2011 była współrzeczniczką Federacji Młodych Zielonych Europejskich (FYEG). Twitter: @rossi_delfina.

Rowell Alexis

Alexis Rowell jest współzałożycielem ruchu Transition Belsize, działaczem Partii Zielonych Anglii i Walii.

Russell-Wells Klaus

Klaus Russell-Wells pracuje na politechnice w Münster, od 2012 r. wspiera PR-owo projekt wspólnoty klimatycznej w Saerbeck.

Rutkowska Ewa

Ewa Rutkowska jest nauczycielką, feministką i trenerką WenDo.

Ryan-Collins Josh

Josh Ryan-Collins jest badaczem w think tanku New Economics Foundation. Zajmuje się polityką pieniężną, kreacją pieniądza i alternatywami wobec obecnego systemu walutowego. Współtwórca funta brixtońskiego. Twitter: @jryancollins.

Rybczyńska Yola

korespondentka "Zielonych Wiadomości" w Niemczech. Publikuje w ZW komentarze i omówienia opinii mediów niemieckich.

Ryszka Marcin

Marcin Ryszka jest studentem krakowskiej AGH. Reprezentował Polskę w pływaniu na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w 2008 i 2012 r.

Sachs Wolfgang

Wolfgang Sachs był przez wiele lat badaczem w Instytucie Klimatu, Środowiska i Energii w Wuppertalu, wizytującym wykładowcą w Schumacher College w Anglii oraz honorowym profesorem Uniwersytetu w Kassel. Jest członkiem Klubu Rzymskiego.

Sadouskaya-Komlach Maryia

Maryia Sadouskaya-Komlach jest analityczką mediów i dziennikarką z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Pracuje obecnie koordynatorka programu w organizacji Free Press Unlimited w Holandii. Pracowała na Białorusi, w Polsce, Belgii i Francji, była doradczynią organizacji European Endowment for Democracy. Tytuł naukowy magistra dziennikarstwa politycznego uzyskała na Columbia Uniwersity w Nowym Jorku.

Sadura Przemysław

socjolog, publicysta, tata Ignacego. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania społeczne dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej, współpracując m.in. z Transparency International,ZNP, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Redaktor książki Polski odcień zieleni (2008).

Sapsford Roland

Roland Sapsford jest sekretarzem nowozelandzkiej Partii Zielonych.

Sawicki Radosław

Radosław Sawicki jest działaczem ekologicznym, prezesem Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Wspólna Ziemia”.

Scheindlin Dahlia

Dahlia Scheindlin jest analityczką międzynarodowej opinii publicznej i konsultantką ds. strategii. Zajmowała się kampaniami społecznymi i politycznym w kilkunastu krajach. Wykłada nauki polityczne na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Twitter: @dahliasc.

Schlyter Carl

Carl Schlyter jest zielonym europosłem ze Szwecji, wiceszefem komisji PE ds. środowiska, zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa żywności. Twitter: @CarlSchlyter.

Schouten Socrates

Socrates Schouten prowadzi Commons Lab w Waag, fundacji wspierającej eksperymentowanie z nowymi technologiami, sztuką i kulturą a w Amsterdamie w Holandii. Poprzednio pracował dla Bureau de Helling (biuro naukowe Groenlink) i Recycling Network Benelux.

Schulz-Asche Kordula

Kordula Schulz-Asche jest polityczką niemieckich Zielonych (była wśród założycielek partii), od 2013 posłanką do Bundestagu. Wcześniej zasiadała w parlamencie Berlina (1983-1985) i landtagu Hesji (2003-2013). Przez wiele lat mieszkała z mężem i córką w Afryce (Burkina Faso, Rwanda, Kenia), pracując dla organizacji zajmujących się rozwojem społecznym w dziedzinie edukacji zdrowotnej. Twitter: @K_SA.

Sekściński Arkadiusz

Arkadiusz Sekściński jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Sellier Guillaume

Guillaume Sellier doradza grupie Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w sprawach konstytucyjnych. Twitter: @gsellier25.

Seux Pascale

Pascale Seux jest tłumaczką francusko-hiszpańską, lektorką języka francuskiego, polityczką francuskiej Partii Socjalistycznej. Zastępczyni posła Pierre-Yvesa Le Borgn', reprezentującego 7. okręg wyborczy dla Francuzów za granicą. Mieszka w Warszawie.

Shaikh Nermeen

Nermeen Shaikh jest dziennikarką telewizyjną i pisarką, absolwentką filozofii na Uniwersytecie w Cambridge. Jest producentką programu Democracy Now!, w którym również często występuje jako osoba współprowadząca. Napisała książkę: "The Present as History: Critical Perspectives on Global Power".

Sharma Shefali

Shefali Sharma jest dyrektorką ds. produktów rolnych i globalizacji w Institute for Agriculture and Trade Policy. Zajmuje się handlem międzynarodowym i międzynarodową polityką żywnościową i rolną, szczególnie interesuje się Indiami i Azją Południową. Jest autorką raportów i artykułów na temat WTO, dwustronnych umów handlowych oraz wpływu wolnego handlu na kraje rozwijające się.

Shiva Vandana

Dr Vandana Shiva jest indyjską filozofką, działaczką ekologiczną i feministyczną, teoretyczką ekofeminizmu, autorką ponad 20 książek. W 1993 uhonorowana nagrodą Right Livelihood Award. Twitter: @drvandanashiva.

Shonkoff Seth

Dr Seth B.C. Shonkoff zajmuje się zdrowiem oraz wymiarem środowiskowym i klimatycznym działalności przemysłu naftowego i gazowego. Dyrektor wykonawczy PSE Healthy Energy, wykładowca Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Współautor rozdziału „Ludzkie zdrowie” Piątego Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Siegieńczuk Barbara

Barbara Siegieńczuk jest prezeską stowarzyszenia „Zielony Żurawlów”. Od 2012 r. aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z planami koncernu Chevron poszukiwania gazu łupkowego w gminie Grabowiec. W 2013 r. mieszkańcy utworzyli stowarzyszenie „Zielony Żurawlów”, m.in. w celu ochrony wody, ziemi i przyrody przed ekspansją koncernów paliwowych w związku z poszukiwaniem i planem eksploatacji gazu łupkowego w technologii szczelinowania hydraulicznego.

Sierpińska Anna

Anna Sierpińska – dziennikarka portalu "Nauka o klimacie", popula- tyzatorka nauki specjalizująca się w tematyce klimatycznej, absolwent- ka SGGW (architektura krajobrazu).

Siles-Brügge Gabriel

Dr Gabriel Siles-Brügge jest wykładowcą politologii na Uniwersytecie Manchester. Zajmuje się szeroko pojętą międzynarodową ekonomią polityczną. Autor książki „Constructing European Union Trade Policy: A Global Idea of Europe”.

Simms Andrew

Andrew Simms jest badaczem związanym z New Economics Foundation, autorem kilku książek, w tym m.in.: „Ecological Debt”, „Tescopoly”, „Cancel the Apocalypse”.

Simon Krisztian

Doktorant na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W roku 2015 był zastępca redaktora naczelnego Zielonego Magazynu Europejskiego. Posiada doświadczenie pracy przy międzynarodowej pomocy rozwojowej w Laosie i Kirgistanie. Od roku 2005 pisze artykuły o tematyce europejskiej i międzynarodowej w szeregu publikacji węgierskich, niemieckich oraz anglojęzycznych.

Simon Michał

Michał Simon jest członkiem lubelskiego koła Zielonych.

Simpson Mark

Mark Simpson jest badaczem kwestii społeczno-prawnych na Uniwersytecie Ulsteru, jest też członkiem Partii Zielonych Irlandii Północnej.

Sims Peter

Peter Sims jest magistrem inżynierem w zakresie elektroniki, niezależnym autorem i badaczem brytyjskim, m.in. współautorem raportu Green House Think Tank "Unlocking the Potential of Zero Carbon" (Uwalniając zero-emisyjny potencjał). Od 2018 r. pracuje nad projektem "Climate Jobs”, w którym modeluje miejsca pracy związane z głęboką zieloną transformacją.

Skiba Krzysztof

muzyk, aktor, publicysta, współzałożyciel zespołu Big Cyc. W latach 80. działał w ruchu Wolność i Pokój.

Skinner James

były przewodniczący New Economics Foundation.

Skoczylas Jan

Jan Skoczylas jest tłumaczem i i autorem tekstów, publikuje m.in. w miesięczniku Dzikie Życie i w Zielonych Wiadomościach. Jest wieloletnim redaktorem Zielonych Wiadomości, aktywnym członkiem Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Nyeleni Polska i Kooperatywy Spożywczej Dobrze, członkiem honorowym Stowarzyszenia Zielony Żurawlów. Absolwent anglistyki i szkolenia Strażników Klimatu w PNRWI. W wolnych chwilach chodzi po górach i lasach.

Skórzybót Igor

Członek Ostrej Zieleni, zainteresowany głównie filozofią nauki i STS (Social and Technology Studies), laureat konkursu "Droga na Harvard".

Skotalczyk Ewa

Ewa Skotalczyk jest lekarką, specjalistką chorób wewnętrznych i reumatologii.

Skubała Piotr

Piotr Skubała jest profesorem nauk biologicznych, pracownikem Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego, ekologiem, etykiem środowiskowym, akarologiem, popularyzatorem nauki, edukatorem ekologicznym, działaczem na rzecz ochrony przyrody i aktywistą klimatycznym. Jest autorem 260 artykułów naukowych i popularno-naukowych i kilku książek. Współpracuje z wieloma ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi. Dwukrotny laureat nagrody „Zielonego Czeku” WFOŚiGW w Katowicach, organizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „ZIELONO MI” w Katowicach, organizator Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach, ethic expert w Komisji Europejskiej w Brukseli, członek komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska. Jest autorem comiesięcznych artykułów w miesięczniku „AURA – Ochrona środowiska” oraz „Dzikie Życie”.

Slay Julia

Julia Slay jest ekspertką New Economics Foundation, zajmuje się polityką społeczną i usługami publicznymi.

Slivyak Vladimir

Vladimir Slivyak jest współprzewodniczącym Ecodefense - rosyjskiej organizacji ekologicznej, która od 2007 r. protestuje przeciw budowie elektrowni atomowej w Obwodzie Kaliningradzkim.

Śliwowski Kamil

Kamil Śliwowski jest animatorem i trenerem edukacji medialnej, działa w Centrum Cyfrowym Projektu: Polska. Współpracuje z Koalicją Otwartej Edukacji. Prowadzi bloga o nowych technologiach w służbie organizacji pozarządowych Problematyka.org. Twitter: @cienkamila.

Słoboda Katarzyna

Katarzyna Słoboda jest kuratorką, wspólnie z Aleksandrą Jach prowadzi w Muzeum Sztuki w Łodzi program Ekologie Miejskie. Członkini Kooperatywy Spożywczej w Łodzi.

Słobodzian Maciej

Maciej Słobodzian działa we wrocławskich Zielonych. Członek rady krajowej Partii Zieloni. Aktywista miejski i działacz społeczny. Twitter: @Msobodzian.

Słodczyk Krystyna

biolożka, ekolożka, adiunkt w Politechnice Opolskiej oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, działaczka organizacji ekologicznych i kobiecych, publicystka "Zielonych Wiadomości".

Śmiałek Judyta

Judyta Śmiałek: doktorantka w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności UŁ, członkini nieformalnej grupy Łódź Gender organizującej łódzką Manifę oraz członkini zespołu Think Tanku Feministycznego.

Šmigmator Lea

Lea Šmigmator – uczennica ostatniej klasy Piątego Gimnazjum w Zagrzebiu, od dzieciństwa zaangażuje się w aktywizm na rzecz ochrony środowiska i powiązanych kwestii. Działa w inicjatywie „Piątka dla przyszłości” od chwili powstania tego ruchu w Chorwacji w zeszłym roku, na jesieni 2019 r. została jego koordynatorką. Lea jest członkinią projektu online „Green Deal for Youth”, który skupia młodych aktywistów i aktywistki z całego świata.

Smolker Rachel

Rachel Smolker jest współdyrektorem Biofuel Watch. Mieszka w stanie Vermont i zajmuje się zarówno aktywizmem lokalnym, jak i uczestniczy w procesach międzynarodowych, w tym w konwencjach ONZ ws. zmian klimatu i bioróżnorodności. Ma tytuł naukowy doktora biologii z Uniwersytetu Michigan.

Snitow Ann

Prof. Anna Snitow – amerykańska feministka, profesorka literatury i gender studiem w New School for Social Research w Nowym Jorku. Była jedną z założycielek grupy New York Radical Feminists, w 1990 roku założyła Network of East West Women, sieć skupiającą organizacje i osoby indywidualne z Europy Środkowo-Wschodniej, która miała budować współpracę między feministkami amerykańskim i z krajów transformacji.

Snochowska-Gonzalez Claudia

kulturoznawczyni, przygotowuje doktorat o przedstawieniach płci i narodu we współczesnej literaturze polskiej; członkini Archiwum Etnograficznego. Wraz z Anną Zdrojewską nakręciła film dokumentalny Podziemne państwo kobiet o podziemiu aborcyjnym w Polsce (2009).

Sokołowska Elżbieta

Elżbieta Sokołowska jest scenarzystką, autorką publikacji edukacyjnych i animacji. Projektuje okładki czasopism i książek, tworzy postacie do filmów animowanych i rysuje komiksy. Przez wiele lat prowadziła własne studio rysunku i animacji. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Wiceprezes fundacji Akcja Animacja.

Solik Aleksandra

działaczka feministyczna, od początku lat 90. zaangażowana w ruch kobiecy w Polsce; pracowała m.in. w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, obecnie koordynuje program praw kobiet w Koalicji Karat.

Sołtysiak Aleksandra

Aleksandra Sołtysiak-Łuczak jest działaczką Stowarzyszenia Kobiet Konsola, współorganizatorką poznańskich Dni Równości i Tolerancji oraz poznańskich Manif.

Somfai Ágnes

polityczka węgierskiej partii zielonych LMP, radna Budapesztu.

Sorrentino Lynn

Lynn Sorrentino prowadzi projekt – Badania Nabrzeżnych Powodzi (ang. Coastal Flooding Research). Zdobyła tytuł magistra ochrony środowiska morskiego na Uniwersytecie w Bangor w Walii oraz tytuł licencjata biologii na Stanowym Uniwersytecie Humboldta w Kalifornii. Pracuje w zakresie komunikacji i zarządzania projektami. W przeszłości pracowała przy organizacji spotkań państw-sygnatariuszy Konwencji Ramsarskiej, dotyczącej ochrony przyrody na obszarach wodno-błotnych oraz na Politechnice Federalnej w Lozannie. 

Sosnowska Katarzyna

Katarzyna Sosnowska jest tłumaczką, redaktorką, feministką; studiowała filozofię w Warszawie i mediewistykę w Budapeszcie; mieszka na Żoliborzu.

Śpiewak Ruta

Ruta Śpiewak – Zakład Socjologii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się w teorii i praktyce tworzeniem bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego. Pracowniczka naukowa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, badająca rolnictwo ekologiczne, krótkie łańcuchy żywnościowe i problemy zmiany klimatu w odniesieniu do produkcji żywności. Stypendystka Uniwersytetów USA i Finlandii. Od wielu lat członkini najstarszej kooperatywy spożywczej w Polsce - kooperatywy Grochowskiej. Obecnie realizuje m.in. europejski projekt dotyczący innowacji tworzonych przez kobiety w rolnictwie.

SPORTOWE FELIETONY

Wojciech Kłosowski publikuje w "Zielonych Wiadomościach" felietony o sporcie, szczególnie o sportach walki, z którymi sam miał w życiu do czynienia.

Spurek Sylwia

Sylwia Spurek, doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, posłanka do Parlamentu Europejskiego, członkini komisji LIBE, ENVI i AGRI oraz specjalnej grupy monitorującej stan praworządności, a także komisji śledczej ds. transportu zwierząt. W latach 2015-2019 Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Średziński Paweł

Paweł Średziński jest działaczem ekologicznym, rzecznikiem prasowym WWF Polska.

Środa Magdalena

etyczka, filozofka, publicystka, feministka. Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu „Krytyki Politycznej”, redaktorka „Przeglądu Filozoficznego” i „Etyki”. Autorka licznych książek, m.in. Kobiety i Władza (2009). W latach 2004–2005 pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Stan Adele

Adele M. Stan jest korespondentką Alternetu w Waszyngtonie. Twitter: @addiestan.

Stanisławska-Meysztowicz Mira

ekolożka, działaczka społeczna, założycielka i prezeska Fundacji Nasza Ziemia, od 1994 r. organizującej akcję „Sprzątanie Świata”.

Staniszewska Maria

Maria Staniszewska – wieloletnia Prezes Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie. Przedstawicielka organizacji pozarządowych w Radzie Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2007 do 2016. Liderka Koalicji wspierającej rozwój rolnictwa ekologicznego, która w latach 1998-2001 doprowadziła do powstania ustawy o rolnictwie ekologicznym (podpisana przez Prezydenta RP w 2001). Stała przedstawicielka Koalicji Czystego Bałtyku w HELCOMie – grupa robocza – rolnictwo od 2008. Od ponad 20 lat prowadzi projekty dotyczące zrównoważonego rolnictwa w tym ekologicznego, promuje programy europejskie dotyczące rozwoju takiego rolnictwa. Autorka wielu publikacji nt. wpływu rolnictwa na eutrofizację Bałtyku. Laureatka nagrody Baltic Sea Fund w roku 2005. Od 2013 roku zasiada w Radzie Fundacji im. Stanisława Karłowskiego nadzorującej największe gospodarstwo biodynamiczne w Juchowie/k Szczecinka.

Stawicka Izabela

feministka, polityczka Partii Kobiet, od 2010 r. radna dzielnicy Mokotów.

Steed Susan

Susan Steed jest badaczką w New Economics Foundation i współtworczynią funta brixtońskiego. Twitter: @SusanSteed.

Steingraber Sandra

Dr Sandra Steingraber jest biolożką, za swoje osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska została uhonorowana Carson Leadership Award i 17 Annual Heinz Foundation Award. Zajmuje się wpływem czynników środowiskowych na zdrowie. Jest współzałożycielką organizacji New Yorkers Against Fracking i Concerned Health Professionals of New York, a także pełni rolę doradcy naukowego organizacji Americans Against Fracking. Była kilkukrotnie aresztowana za udział w kampanii nieposłuszeństwa obywatelskiego przeciwko magazynowaniu gazu w kawernach solnych jeziora Seneca. Twitter: @ssteingraber1.

Stępień Miłka

Miłka Stępień jest anglistką i afrykanistką, związaną z Zakładem Języków i Kultur Afryki UW. Prowadzi zajęcia z literatury afrykańskiej, kulturoznawstwa, teorii literatury i kina afrykańskiego. Członkini Zielonych 2004. Członkini zarządu stowarzyszenia Akcja Konin i koordynatorka projektów lokalnych; prelegentka przy różnych festiwalach filmowych.

Stępień Przemysław

znawca tematyki afrykańskiej, propagatorkultury afrykańskiej w Polsce. Organizuje w polskich miastach coroczne festiwale kina afrykańskiego AFRYKAMERA. Działacz Zielonych 2004

Stiller Joanna

Joanna Stiller jest absolwentką ochrony środowiska. Związana z warszawskimi organizacjami pozarządowymi, współzałożycielka stowarzyszenia Otwarte Klatki, obecnie pracuje w CIWF Polska.

Stoczkiewicz Marcin

Dr Marcin Stoczkiewicz jest starszym prawnikiem z Fundacji ClientEarth Poland.

Stoknes Espen Per

Per Espen Stoknes jest psychologiem, ekonomistą i przedsiębiorcą, współzałożycielem przedsiębiorstw działających w sektorze czystej energii. Napisał trzy książki, w tym What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming.

Styczek-Kuryluk Monika

Monika Styczuk-Kuryluk jest rolnikiem ekologiczny, absolwentką SGGW w Warszawie na kierunkach: rolnictwo ekologiczne i biologia roślin. Współorganizowała I Europejski Kongres Rolnictwa Ekologicznego IFOAM EU Group. Obecnie prowadzi wraz z mężem 33ha gospodarstwo ekologiczne o profilu roślinnym, w woj. lubelskim. Założycielka i Prezes Fundacji Mała Wielka Zmiana.

Sufin-Jacquemart Ewa

Ewa Sufin-Jacquemart jest prezeską zarządu Fundacji Strefa Zieleni i aktywistką Partii Zieloni. Z wykształcenia socjolożka, była też informatyczką, doradczynią ds. organizacji i metod, dyplomatką, doradczynią ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Twitter: @esufin

Suligowski Robert

Robert Suligowski – radca prawny, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu w Uppsala (Szwecja). Działacz Partii Zieloni.

Suppan Steve

Dr Steve Suppan jest ekspertem w Instytucie Rolnictwa i Polityki Handlowej od 1994 r. Zajmuje się polityką Stanów Zjednoczonych w dziedzinie rolnictwa, handlu i bezpieczeństwa żywności.

Surmacz Szymon

Szymon Surmacz jest animatorem przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowcem, współzałożycielem pisma "Nowy Obywatel", aktywistą ruchów opartych na współpracy i wymianie. Twitter: @szymon_surmacz.

Sustento Joanna

Joanna Sustento jest młodą edukatorką i pisarką, aktywistką Greenpeace, która straciła znaczną część swojej rodziny w supertajfunie Jolanda (znanym też jako supertajfun Haiyan), najsilniejszym w historii tajfunie jaki uderzył w ląd. Pomimo głębokiej tragedii Joanna znalazła siłę do tego, by dzielić się tym, co dla mieszkańców zniszczonego Taclobanu oznacza zmiana klimatu: - Reszta świata nie musi doświadczyć takiego cierpienia jak my - mówi Joanna Sustento.

Świech Michał

Michał Świech jest dziennikarzem, współpracuje z GazetaDom.pl, dawniej był redaktorem serwisu Wynagrodzenia.pl, obecnie pracuje w agencji interaktywnej, gdzie zajmuje się rozwijaniem startupów. Wspiera merytorycznie kampanię Stop Nagonce na Nauczycieli.

Szabat Paulina

Paulina Szabat: członkini międzynarodowej organizacji ekologicznej IndyACT, współorganizatorka ekologicznych eventow Bike-it-on.

Szabó Rebeka

Rebeka Szabó jest posłanką do parlamentu węgierskiego, członkinią partii Dialog dla Węgier.

Szabuńko Joanna

związana z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i problematyką rozwojową w kontekście genderowym. Od 2004 pracuje w Koalicji KARAT. Koordynuje koalicję Clean Clothes Polska.

Szafraniuk Agata

Agata Szafraniuk jest adwokatką w Programie Bioróżnorodność w Fundacji ClientEarth – międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawników zajmujących się kwestiami ochrony środowiska.

Szambelan Justyna

Justyna Szambelan jest ekonomistką związaną z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz odpowiedzialnych wzorców konsumpcji i produkcji oraz współpracy rozwojowej z krajami globalnego Południa. Powadzi bloga "Czego chcieć więcej?".

Szarecki Artur

Artur Szarecki jest kulturoznawcą, zajmuje się problematyką cielesności, kapitalizmu i kultury popularnej.

Szarecki Filip

Filip Szarecki zajmuje się komunikacją, mediami społecznościowymi i fact checkingiem w Froncie Europejskim oraz stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze. Absolwent Akademii In.Europa oraz były reporter Polskiego Radia RDC

Szczepaniak Karolina

anarchistka, związana z nieistniejącym już Kolektywem Czarna Emilka, w latach 2005-2007 współorganizowała Inicjatywę Uczniowską, obecnie członkini zespołu Fundacji Panoptykon, kształci się na prawnika.

Szczepkowska Joanna

Joanna Szczepkowska jest aktorką, pisarką i felietonistką.

Szczuka Kazimiera

krytyczka literacka, pracuje w IBL PAN; wykładowczyni Gender Studies, autorka książek, m.in. Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, publicystka "Gazety Wyborczej", "Res Publiki Nowej" i "Zielonych Wiadomości"

Szél Bernadett

węgierska polityczka, jedna z dwojga rzeczników partii Polityka Może Być Inna.

Szeremeta Andrzej

Andrzej Szeremeta jest koordynatorem ds. prawodawstwa dotyczącego żywności w Międzynarodowej Federacji Ruchów Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) w Brukseli.

Szewczyk Joanna

aktywistka i działaczka społeczna, mieszkanka Warszawy i Ziemięcina na południu Mazowsza, członkini Zielonych 2004.

Szmyt Wika

DJ Wika

Szoc Edgar

Edgar Szoc jest belgijskim pisarzem, ekonomistą i działaczem na rzecz praw człowieka.

Szoc Jan

przedsiębiorca, dziennikarz, działacz Zielonych 2004, wcześniej - belgijskiej Partii EKOLO, Sekretarz Generalny Ligi Praw Człowieka w Belgii; były analityk Komisji Europejskiej d.s. wzajemnego uznawania dyplomów i homologacji uprawnień zawodowych.

Szołucha Anna

politolożka, doktorantka, zajmuje się problematyką współczesnych ruchów społecznych. Jedna z inicjatorek Nowego Otwarcia Uniwersytetu.

Szumlewicz Piotr

Piotr Szumlewicz jest dziennikarzem, a także doradcą i ekspertem OPZZ. W Superstacji prowadzi program "Ja panu nie przerywałem".

Szwed Dariusz

ekonomista, członek Rady Krajowej Zielonych 2004, współpracownik Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim. Działa w fundacji Zielony Instytut. Jest autorem audycji "Ekologia polityczna" w TOK FM.

Szymalski Wojciech

Dr Wojciech Szymalski jest specjalistą ochrony środowiska i działaczem ekologicznym, w latach 2011-2013 był prezesem stowarzyszenia Zielone Mazowsze, a od 2015 roku jest prezesem Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Zajmuje się głównie problematyką transportową, klimatyczną i świadomością ekologiczną.

Szymczyk Adam

Adam Szymczyk jest dziennikarzem, studiował socjologię i nowe media. Blogował o grach wideo dla „Polityki”, współpracował z „Przekrojem”, tworząc wywiady i pisząc do działu kultury. Autor bloga o grach: Napixelowany. Twitter: @SzymczykAdam.

Szymielewicz Katarzyna

Katarzyna Szymielewicz jest prawniczką, współzałożycielką i dyrektorką Fundacji Panoptykon. Twitter: @szymielewicz

Tabak Lynn

Lynn Tabak była dziennikarką, wychowaną na pograniczu holendersko-belgijskim, inicjatorką i pierwszą redaktorką portalu Greenyuorope.net. Zmarła w 2012 r.

Tarasewicz Agata

Agata Tarasewicz jest aktywistką klimatycznych ruchów oddolnych. Miłośniczka zielonych akcji, ludzi, terenów.

Tatchell Peter

brytyjski działacz na rzecz praw człowieka, współzałożyciel organizacji walczących o prawa osób LGBT: Gay Liberation Front, Act Up i OutRage!, polityk Partii Pracy, a od 2004 Partii Zielonych Anglii i Walii. [Strona domowa]

Taylor Keith

przedsiębiorca, polityk Partii Zielonych Anglii i Walii. Przez wiele lat był radnym Brighton, a od 2010 r. zasiada w Europarlamencie.

Tempel Sylke

Redaktorka naczelna magazynów Internationale Politik i Berlin Policy Journal publikowanych przez Niemiecką Radę Spraw Zagranicznych. Wykładowczyni stosunków międzynarodowych oraz współczesnej niemieckiej historii w Stanford Study Center w Berlinie. Przez lata była bliskowschodnią korespondentką szeregu niemieckich gazet i czasopism. Posiada doktorat z politologii, historii oraz studiów żydowskich. Autorka książek, w tym m.in. "Israel: Journey through an Old New Land" (2008).

Templewicz Karol

socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii UW. Zajmuje się m.in. problematyką modernizacji peryferii i społecznym oddziaływaniem polityki transportowej.

Templin Wolfgang

Wolfgang Templin był działaczem opozycji demokratycznej w NRD, obecnie jest dyrektorem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh jest wietnamskim mnichem buddyjskim, nauczycielem, autorem, poetą i aktywistą pokojowym.

Thill Scott

Scott Thill jest dziennikarzem, redaktorem internetowego magazynu Morphizm.com.

Tittenbrun Jacek

Jacek Tittenbrun - profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności socjologia gospodarki i struktury społecznej, socjologia ogólna. Autor ponad 300 publikacji naukowych, m.in. "Z deszczu pod rynnę: meandry polskiej prywatyzacji" (2007), "Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego" (2012), "Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy" (2014), "Concepts of Capital: The Commodification of Social Life" (2014)

Tkacz-Janik Małgorzata

radna Sejmiku Śląskiego, kulturoznawczyni, feministka, współorganizatorka śląskich manif, członkini rady krajowej Zielonych 2004.

Tokarczuk Olga

pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nike, nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, nagrody Fundacji im. Kościelskich i paszportu Polityki; członkini Zielonych 2004.

Tom Levitt

Tom Levitt jest byłym zastępcą redaktora naczelnego magazynu The Ecologist, obecnie pracuje dla gazety the Guardian. Specjalizuje się w dziedzinie żywności i ekologii, jest członkiem organizacji Food Climate Research Network.

Tomiałojć Ludwik

Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć – biolog, ekolog, przewodniczył Komitetowi Ochrony Przyrody PAN i Polskiemu Komitetowi Światowej Uniii Ochrony Przyrody IUCN, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.

Toubeau Cécile

Cécile Toubeau jest ekspertką organizacji Transport & Environment, zajmuje się samochodami ekologicznymi oraz negocjacjami TTIP.

Tracz Małgorzata

Małgorzata Tracz jest aktywistką miejską i przewodniczącą Partii Zieloni. Twitter: @GoTracz.

Tramel Salena

Salena Tramel jest badaczką w Międzynarodowym Instytucie Badań Społecznych w Hadze. Zajmuje się rolą ruchów rolników i ruchów ekologicznych w ponadnarodowej kontroli zasobów, a także problematyką grabieży ziemi i łagodzenia skutków zmian klimatu.

Treat Sharon

Sharon Treat jest prawniczką, polityczką w amerykańskim stanie Maine. Walczy z nadużyciami prywatnych ubezpieczycieli zdrowotnych i przemysłu farmaceutycznego.

Trevitt Sophie

Sophie Trevitt jest studentką prawa i aktywistką zaangażowaną w walkę o prawa imigrantów i przeciwko zmianom klimatu. Twitter: @SophieTrevitt.

Tryjanowski Piotr

Piotr Tryjanowski – jest profesorem i dyrektorem Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się naukowymi podstawami ochrony przyrody i wpływem zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną.

Trzaskowski Piotr

Piotr Trzaskowski działa w Warszawskiej Kooperatywie Spożywczej i wspiera tworzenie grup opartych o zasady rolnictwa wspieranego przez społeczność. Pracuje w Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Członek Partii Zieloni.

Tsipras Aleksis

Aleksis Tsipras jest liderem greckiej partii Syriza.

Tubelewicz Piotr

Piotr Tubelewicz jest członkiem Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki oraz Miasto Jest Nasze. Wolontariusz w Fundacji Redukcji Szkód, radny Osiedla Wierzbno oraz członeki zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na Mokotowie.

Tudor Owen

Owen Tudor jest szefem działu zajmującego się Unią Europejską oraz stosunkami międzynarodowymi w brytyjskim Kongresie Związków Zawodowych (Trades Union Congress – TUC).

Turmes Claude

Claude Turmes jest politykiem luksemburskiej zielonej partii Déi Gréng, od 2009 r. europosłem. Zajmuje się polityką energetyczno-klimatyczną. Twitter: @Claude_Turmes.

Tverberg Gail

Gail Tverberg jest badaczką energii i gospodarki. Jako aktuariuszka zajmowała się do roku 2007 modelowaniem finansowym branży ubezpieczeniowej. Ze względu na swoje doświadczenie zagadnienia energetyczne rozpatruje z innej perspektywy niż większość analityków. Pisze regularnie na swojej witrynie OurFiniteWorld.com. Publikuje również artykuły naukowe i jest częstą prelegentką na konferencjach.

Tymińska Ada

Prawniczka na co dzień pracująca w organizacji pozarządowej zajmującej się kwestiami przemocy ze względu na płeć. W czasie wolnym przekwalifikowuje się na animatorkę kultury.

Tyszkiewicz Joanna

Z wykształcenia pedagożka, z praktyki trenerka kompetencji miękkich i wieloletnia koordynatorka projektów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Współtworzyła jeden z pierwszych Inkubatorów Innowacji Społecznych w Polsce (2015-2016 r.). Współpracowała z administracją publiczną (współtworząc sieć Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych, punkt Europe Direct oraz Eurodesk), biznesem (kultura i innowacje), ale najlepiej odnajduje się w organizacjach pozarządowych. Skończyła liczne kursy dot. kompetencji społecznych (m.in. międzynarodowa sieć edukacji społeczno-ekonomicznej Aflateen czy szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

Tyszko-Chmielowiec Piotr

Piotr Tyszko-Chmielowiec – fascynat drzew i ich znawca, z wykształcenia leśnik. Autor realizowanego w ramach Fundacji EkoRozwoju programu ochrony alej i innych drzew w otoczeniu ludzi – Drogi dla Natury. Kieruje Instytutem Drzewa, instytucją szkoleniowo-konsultingową

Tyzo Ksawery

Urodził się w 2001 roku, praktykuje minimalizm. Były dziennikarz m.in. w Tygodniku Przegląd, Onecie, Spider's Web, Trojmiasto.pl czy Techmaniak.pl. Obecnie pracuje w marketingu internetowym. www.tyzo.pl

Tziovaras Theoharis

Theoharis Tziovaras (Theo Haris) jest wykładowcą ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na Hellenic American University w Grecji.

Unmüßig Barbara

Barbara Unmüßig jest szefową Fundacji im. Heinricha Bölla. Specjalizuje się m.in. w globalizacji, polityce klimatycznej, krajowej i międzynarodowej polityce równości płci.

Urbańska Sylwia

Sylwia Urbańska – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. obroniła pracę doktorską „Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet”, za którą zdobyła I Nagrodę w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej organizowanym przez IPiSS.

Urbański Jarosław

Jarosław Urbański (1964) - socjolog i działacz społeczny, związany ze środowiskiem poznańskiego Rozbratu i Federacją Anarchistyczną. Działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Autor książek i licznych publikacji dotyczących współczesnych problemów społecznych. Publicysta prasy związkowej i lewicowej (m.in. Mać Pariadka, Recykling Idei, Biuletyn OZZ IP, Kurier Związkowy Sierpień 80, Nowy Robotnik, Trybuna Robotnicza). Źródło: Przegląd Anarchistyczny.

Uzunoğlu Sarphan

Sarphan Uzunoğlu jest wykładowcą na stambulskim Uniwersytecie Kadir Has i doktorantem w dziedzinie studiów nad mediami na Uniwersytecie Galatasaray. Publikuje w pismach takich jak "Evrensel", "Taraf", "Radikal". Twitter: @sarphanuzunoglu.

Valodzin Uladzimir

Uladzimir Valodzin jest historykiem, działaczem białoruskiego ruchu antyatomowego, członkiem Białoruskiej Partii Zielonych.

van Doorninck Marieke

Marieke van Doorninck od 2018 r. jest radną miejską Amsterdamu odpowiedzialną za gospodarkę obiegu zamkniętego.

van_der_Zwan Natascha

Natascha van der Zwan wykłada ekonomię polityczną na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). Bada polityczny wymiar finansów i kapitalizmu, stosunki między pracownikami a pracodawcami, a także przebieg reform emerytalnych.

vanGelder Sarah

Sarah van Gelder jest redaktorką naczelną magazynu "Yes!".

Vanolo Alberta

Profesor geografii politycznej i gospodarczej na uniwersytecie w Turynie. Zajmuje się głównie badaniem miast oraz geografią kultury. Jego najnowsza książka - City Branding, Urban Imaginaries and Ghosts: The Politics of Representation in Globalising Cities - skupia się na kulturowych i politycznych wymiarach reprezentacji politycznej. Jeden z redaktorów magazynu Cities.

Vansintjan Aaron

Aaron Vansintjan jest doktorantem na Wydziale Filmu, Mediów i Kulturoznawstwa na Birkbeck, University of London. Studiuje gentryfikację w Montrealu i Hanoi. Jest także redaktorem Uneven Earth, strony poświęconej polityce środowiskowej.

Veeneman Amarens

Amarens Veeneman jest studentką politologii na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie, specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych. Twitter: @amarensveeneman.

Vendrell Josep

Josep Vendrell jest sekretarzem generalnym Inicjatywy na rzecz Katalonii – Zielonych.

Ventura Raffaele_Alberto

Raffaele Alberto Ventura jest francusko-włoskim eseistą i filozofem. Jest felietonistą włoskiego dziennika „Domani". Opublikował trzy książki, z których najnowsza to „Radical choc: Ascesa e caduta dei Competi" (2020, Einaudi).

Verdegem Koen

Koen Verdegem jest aktywistą belgijskiego ruchu Klimat i Sprawiedliwość Społeczna.

Verley Patrick

Patrick Verley jest emerytowanym profesorem historii gospodarczej na Uniwersytecie Genewskim, autorem wielu książek o historii uprzemysłowienia.

Visnyovszki András

András Visnyovszki jest inżynierem ogrodnictwa, byłym współpracownikiem biura burmistrza Budapesztu ds. ekologii, byłym współprzewodniczącym Budapeszteńskiej Grupy Ekspertów Ekologicznych w obrębie węgierskiej zielonej partii LMP. Obecnie należy do partii Dialog dla Węgier (PM).

Vogel Axel

polityk niemieckich Zielonych, poseł do parlamentu Brandenburgii.

von-Einsiedel Orlando

(ur.1980) jest brytyjskim reżyserem i producentem filmowym. VIRUNGA jest pierwszym zrealizowanym przez niego pełnometrażowym filmem dokumentalnym. Doskonale pokazuje jego niezwykły talent do opowiadania fascynujących historii, umiejętność uchwycenia kamerą poruszających obrazów oraz wyczucie i sprawność w przeprowadzaniu dogłębnych dochodzeń. Biorąc pod uwagę jego poprzednie nagrodzone filmy, które rozgrywały się w Afryce, Azji, obu Amerykach i na Arktyce, i dotyczyły wszelkiego rodzaju tematów, od szkoły jeżdżenia na deskorolce w Afganistanie po tropienie i aresztowanie piratów Zachodniej Afryce, można bez przesady powiedzieć, że ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Zyskał szczególne uznanie z powodu swojej zdolność do przedstawiania intymnych historii osobistych i łączenia ich z przejmującą estetyką wizualną. Za zrealizowanie filmu VIRUNGA Orlando został nominowany do Academy Reward, BAFTA i Director’s Guild of America Award. Jest współwłascicielem londyńskiej wytwórni filmowej Grain Media.

Wabik Jacek

Aktor występujący w teatrach: Narodowym Teatrze Edukacji, Teatro Libre, Teatrze Zmiany. Ukończył Szkołę Artystyczną ROE na kierunku Aktorstwo. W Narodowym Teatrze Edukacji wystąpił w ponad 200 spektaklach we wszystkich województwach Polski. Zagrał w serialach: „Gliniarze”, „Korona Królów”, "Przyjaciółki", "Kuchnia", „Komisarz Mama”, „Kowalscy kontra Kowalscy” Członek Partii Zieloni.

Wach Magdalena

pochodzi z Wałbrzycha, gdzie trzy lata temu utworzyła oddolną Inicjatywę Wałbrzych Kopalnia Możliwości; od dziesięciu lat zawodowo związana z trzecim sektorem, koordynowała projekty dotyczące praw człowieka, kultury i sztuki, edukacji, ekologii, aktywizacji społecznej.

Wagner Izabela

Izabela Wagner jest socjolożką, wicedyrektorką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią pracy, prowadzi badania nad karierami muzyków i naukowców.

Walczenko Władymir

Władymir Walczenko jest byłym likwidatorem skutków katastrofy w Czarnobylu.

Walker Chris

Chris Walker działa w organizacji Global Justice Now. Prowadzi kampanie dotyczące żywności i klimatu.

Wall Derek

Derek Wall jest ekonomistą, wykładowcą akademickim, autorem szeregu książek o zielonej polityce i alternatywach wobec kapitalizmu. W Partii Zielonych Anglii i Walii pełni funkcję sekretarza ds. kontaktów międzynarodowych. Twitter: @Anothergreen.

Warcholik Łukasz

z wykształcenia ekonomista, z zawodu grafik, z pasji instruktor jogi. Członek Zielonych 2004 i stowarzyszenia Ananda Marga w Polsce.

Weathers Cliff

Cliff Weathers jest członkiem redakcji AlterNetu, zajmuje się ekologią i sprawami konsumenckimi. Wcześniej był zastępcą redaktora naczelnego „Consumer Report”. Publikował też m.in. w pismach „Salon”, „Car and Driver”, „Playboy” czy „Detroit Monthly”. Twitter: @cliffweathers.

Weiss Birgit

Birgit Weiss jest Austriaczką mieszkającą w Hiszpanii. Zajmowała się politologią i stosunkami międzykulturowymi, jednak w Hiszpanii założyła własną działalność w sektorze żywności ekologicznej. W zeszłym roku wraz z mężem przekształcili swój biznes w kooperatywę żywnościową.

Werner Greta

Koordynatorka działań kampanijnych jednego z kół Zielonych w Nowej Południowej Walii oraz programu podstaw etycznych w lokalnej szkole. Mieszka w Sydney ze swym partnerem i trójką dzieci.

Whish-Wilson Peter

Senator Australijskich Zielonych z Tasmanii. Ekonomista i wytwórca wina.

Wieczorek Artur

Artur Wiczorek jest trenerem i konsultantem specjalizującym się w tematyce edukacji rozwojowej i problematyce zrównoważonego rozwoju. Pracuje jako trener młodzieży i asystent ds. komunikacji w Biurze Projektowym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Twitter: @artur_wieczorek.

Wielgosz Przemysław

Przemysław Wielgosz – Redaktor naczelny polskiego wydania "Le Monde diplomatique" i serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique oraz Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych. Jest autorem książki "Opium globalizacji" (Warszawa 2004), redaktorem i współautorem książek "Koniec Europy jaką znamy" (Warszawa 2013) i "TTIP – pułapka transatlantycka" (Warszawa 2015) oraz współautorem książek: "Media i władza" (Warszawa 2006), "Zniewolony umysł 2" (Kraków 2007), "Futuryzm miast przemysłowych" (Kraków 2007), "Na okrągło 1989-2009" (BWA Wrocław, Kraków/Wrocław 2009), "Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie" (Bielefeld 2014).

Wieruszewska Monika

Monika Wieruszewska jest współorganizatorką referendum w Gąskach, działaczką antyatomowa, prezeską Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Gąski.

Wiesztort Antek

Antek Wiesztort jest działaczem lokatorskim i członkiem Kolektywu Syrena.

Wigger Angela

Angela Wigger wykłada ekonomię polityczną i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen. Członkini zarządu Critical Political Economy Research Network (CPERN) oraz Centrum Badań nad Korporacjami Ponadnarodowymi (SOMO). Twitter: @angelawigger.

Wilczyński Michał

Dr Michał Wilczyński – geolog i ekolog, niezależny ekspert w dziedzinie paliw i energii, były wiceminister i Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Ekspert Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego UE, autor wielu publikacji z dziedziny surowców energetycznych i polityki gospodarowania surowcami mineralnym.

Wilson Michael

Michael S. Wilson jest redaktorem czasopisma „Modern Success”.

Wiśniewska Marta

Dr Marta Wiśniewska jest członkinią Grupy Roboczej ds. Ochrony Ekosystemów Rzecznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wiśniewski Grzegorz

Grzegorz Wiśniewski jest członkiem Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Wiśniewski Przemysław

Przemysław Wiśniewski jest dziennikarzem i kulturoznawcą.

Wittels Maria

z wykształcenia socjolożka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze badań nad kulturą, wielokulturowości, ekologii i edukacji.

Włazik Renata

Renata Włazik – mieszkanka bydgoskiego Łęgnowa. Od lat mocno zaangażowana w walkę o podjęcie działań na rzecz neutralizacji zagrożenia, jakie niesie ze sobą pozachemowskie skażenie. Prowadzi grupę FB dotyczącą sprawy (Renata Włazik – Zachem bomba ekoligiczna Bydgoszczy), która skupia tysiące użytkowników. Grupa ta jest kopalnią wiedzy na temat skażenia i tego, jak zajmują się nim organy państwowe i samorządowe.

Wodiczko Krzysztof

Krzysztof Wodiczko jest artystą wizualnym i teoretykiem sztuki. Wykłada na Graduate School of Design na Uniwersytecie Harwarda,

Wojciechowicz Klaudia

Klaudia Wojciechowicz jest artystką, doktorantką na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (Republika Czeska), działaczką Inicjatywy Obywatelskiej "GMO to nie to".

Wójcik Adrian

Psycholog społeczny zajmujący się tematyką postaw prośrodowiskowych oraz psychologią uprzedzeń. Pracownik Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi też szkolenia dla organizacji ekologicznych z psychologii prośrodowiskowej.

Wolska Anna

https://www.euractiv.pl/authors/anna-wolska/

Wołoszczuk Małgorzata

Małgorzata Wołoszczuk (d. Znamierowska) prowadziła w Holandii ekologiczną firmę cateringową, zajmowała się propagowaniem proekologicznego stylu życia i polskiej kultury. Prowadziła w Lublinie restaurację Zielony Talerzyk.

Womack Amelia

Wiceprzewodnicząca Partii Zielonych Anglii i Walii. Przewodzi kampanii ugrupowania na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Wood Roslyn

Roslyn Wood jest ekonomistką zasobów naturalnych.

Worth Jess

Jess Worth jest pisarką, aktywistką i współredaktorką magazynu the New Internationalist

Woźniak Norbert

Norbert Woźniak - Absolwent WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawnik ze specjalizacją z ochrony zwierząt. Autor bloga o prawnej ochronie zwierząt, aktywista prozwierzęcy, przewodniczący Rady Programowej ds. ochrony zwierząt Partii Zieloni, przewodniczący Sekcji Prawnej ochrony zwierząt Partii Zieloni.

Woźnica Sabina

Artystka, absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, działa w przestrzeni publicznej; interesują ją nowe media. Laureatka prestiżowego stypendium Fundacji „Stypendia i nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza” .

Wrzos Marcin

Marcin Wrzos jest politologiem, fotografikiem, blogerem, działaczem Zielonych, publicystą "Zielonych Wiadomości".

Wszołek Michał

Michał Wszołek jest członkiem inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom, współprzewodniczącym krakowskiego koła partii Zielonych. Twitter: @MRWszolek.

Wurhaft Marc

Marc Wurhaft jest ekonomistą, działaczem francuskich Zielonych (Europe Écologie - Les Verts). Mieszka w Warszawie.

Yamashita Noriaki

ekspert Instytutu na rzecz Zrównoważonej Polityki Energetycznej w Tokio, doktorant w Centrum Badań nad Polityką Ekologiczną Wolnego Uniwersytetu w Berlinie

Yunkaporta Tyson

Tyson Yunkaporta należy do klanu Apalech z północnego krańca stanu Queensland w Australii. W Laboratorium Systemów Wiedzy Rdzennej na Uniwersytecie Deakin jego praca koncentruje się na wykorzystywaniu podejścia opartego na systemach nauki o złożoności i badaniach kultury Aborygenów w zastosowaniu do skomplikowanych problemów, które obserwujemy we współczesnym świecie

Zachorowska-Mazurkiewicz Anna

ekonomistka, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ, członkini Think Tanku Feministycznego. Zajmuje się ekonomią instytucjonalną i feministyczną, jest autorką książki Kobiety i instytucje: kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polsce (2006) oraz współredatorką zbioru Gender i ekonomia opieki (2009).

Żakowski Jacek

Publicysta tygodnika „Polityka”, prowadzący piątkowe poranki w Radiu TOK FM.

Zakrzewska Karolina

Karolina Zakrzewska jest doktorantką w Zakładzie Epidemiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od kilku lat zajmuje się nowym psychospołecznym zjawiskiem w miejscu pracy: prezenteizmem.

Zalega Dariusz

Dariusz Zalega jest dziennikarzem, działaczem Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80.

Zammit Mary

Mary Anne Zammit jest kuratorką sądową, działaczką społeczną, artystką, autorką kilku książek, polityczką maltańskiej partii Alternattiva Demokratika.

Zarembiuk Aleś

Przewodniczący Fundacji Białoruski Dom w Warszawie.

Zawisza Marcelina

Marcelina Zawisza jest studentką studiów magisterskich na kierunkach polityka społeczna i kulturoznawstwo, członkinią kolektywu Lewica.pl

Zdrojewski Tomasz

Tomasz Zdrojewski jest analitykiem zajmującym się problematyką ochrony wód, współpracuje z Pracownią Na Rzecz Wszystkich Istot.

Ziegler Jean

Jean Ziegler w latach 2000-2008 pełnił funkcję Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. prawa do żywności, aktualnie wchodzi w skład Komitetu Doradczego Rady Praw Człowieka ONZ i jest autorem książki „Geopolityka głodu” (Książka i Prasa, Warszawa).

Zienkiewicz Aleksandra

Aleksandra Zienkiewicz jest przewodniczącą wrocławskiego Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miastoDrzew”, aktywistką wrocławskich ruchów miejskich.

Žitko Mislav

Mislav Žitko jest współtwórcą Centrum Studiów nad Pracą w Zagrzebiu oraz członkiem uczelnianego związku „Solidarność Akademicka”.

Żmihorski Michał

Michał Żmihorski – jest doktorem biologii, pracuje na Uniwersytecie Rolniczym w Uppsali (Szwecja), oraz w krakowskim Instytucie Ochrony Przyrody PAN. Zajmuje się ochroną przyrody w lasach.

Żółkoś Monika

Dr Monika Żółkoś - filolożka i kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku adiunkta. Autorka artykułów z obszaru studiów eko-krytycznych. Obecnie zajmuje się  post-humanistyką w obliczu katastrofy klimatycznej.

Żwawa Andrzej

Andrzej Żwawa jest działaczem ruchów ekologicznych i ruchu na rzecz sprawiedliwego handlu, autorem publikacji z zakresu lokalnej ekonomii i pieniądza komplementarnego. Obecnie koordynuje projekt „Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej” (Polska Zielona Sieć). Był współzałożycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym kultowego pisma "Zielone Brygady".

Zwolińska Justyna

Justyna Zwolińska - Prawniczka specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rolnictwem, ekologią, polityką żywnościową oraz dobrostanem zwierząt. Członkini komisji rewizyjnej stowarzyszenia „Prawnicy na rzecz zwierząt”. Podczas negocjacji poprzedzających przystąpienie Polski do UE była odpowiedzialna za „Politykę jakości” w rolnictwie. Jest autorką ustawy o produktach regionalnych i tradycyjnych. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i ma na swoim koncie szereg publikacji dotyczących ochrony środowiska, GMO oraz globalnej polityki żywnościowej. Jest także behawiorystką psów.

Zygmunt Izabela

Izabela Zygmunt - tłumaczka, ekolożka, była działaczka Partii Zieloni, a wcześniej urzęniczka w instytucjach UE, obecnie aktywistka organizacji CEE Bankwatch Network i Polskiej Zielonej Sieci.