ISSN 2657-9596
Leś Ewa

Ewa Leś – przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Dorzeczy w Coalition Clean Baltic, założycielka Rzecznego Uniwersytetu, współzałożycielka Koalicji Ratujmy Rzeki, współinicjatorka i koordynatorka pierwszego w Polsce Wodnego Okrągłego Stołu przy współpracy z Ministerstwem Środowiska. Wywodzi się z TPRIiG i Eko-Unii. Współpracuje w obszarze wód, rzek transgranicznych, konfliktów wodnych, budowaniu sieci i platform porozumienia.