ISSN 2657-9596
Verdegem Koen

Koen Verdegem jest aktywistą belgijskiego ruchu Klimat i Sprawiedliwość Społeczna.