ISSN 2657-9596
Hammond Holly

australijska aktywistka-edukatorka i facilitatorka w programie Plan to Win dotyczącym edukacji prorozwojowych ruchów społecznych