ISSN 2657-9596
Hautala Heidi

Heidi Hautala jest zieloną europosłanką z Finlandii. W 1999 r. wygrała sprawę przeciwko Radzie UE o ujawnienie raportu o eksporcie broni. Twitter: @HeidiHautala.