ISSN 2657-9596
Juskowiak Piotr

Piotr Juskowiak jest kulturoznawcą, tłumaczem, redaktorem czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską poświęconą problemowi wspólnoty w mieście postindustrialnym.