ISSN 2657-9596
Wiśniewski Grzegorz

Grzegorz Wiśniewski jest członkiem Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.