ISSN 2657-9596
Wójcik Adrian

Psycholog społeczny zajmujący się tematyką postaw prośrodowiskowych oraz psychologią uprzedzeń. Pracownik Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi też szkolenia dla organizacji ekologicznych z psychologii prośrodowiskowej.