ISSN 2657-9596
Novikova Tatiana

Tatiana Novikova jest koordynatorką Białoruskiej Kampanii Antyatomowej (BAJAK), działaczką ruchu ekologicznego, obrończynią praw człowieka.