ISSN 2657-9596
Styczek-Kuryluk Monika

Monika Styczuk-Kuryluk jest rolnikiem ekologiczny, absolwentką SGGW w Warszawie na kierunkach: rolnictwo ekologiczne i biologia roślin. Współorganizowała I Europejski Kongres Rolnictwa Ekologicznego IFOAM EU Group. Obecnie prowadzi wraz z mężem 33ha gospodarstwo ekologiczne o profilu roślinnym, w woj. lubelskim. Założycielka i Prezes Fundacji Mała Wielka Zmiana.