ISSN 2657-9596
Adel Juliusz

Juliusz Adel jest emerytowanym nauczycielem związanym ze szkolnictwem specjalnym.