ISSN 2657-9596
Henmi Barbara

Barbara Henmi jest filolożką, współtwórczynią i działaczką koalicji energetycznej. Od 20 lat dzieli swój czas między Polskę i Japonię, gdzie mieszka.