ISSN 2657-9596
Templewicz Karol

socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii UW. Zajmuje się m.in. problematyką modernizacji peryferii i społecznym oddziaływaniem polityki transportowej.