ISSN 2657-9596
Wodiczko Krzysztof

Krzysztof Wodiczko jest artystą wizualnym i teoretykiem sztuki. Wykłada na Graduate School of Design na Uniwersytecie Harwarda,