ISSN 2657-9596
Pobłocki Kacper

Kacper Pobłocki jest antropologiem społecznym. Jego praca doktorska pt. „The Cunning of Class – Urbanization of Inequality in Post-war Poland” (2010) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Autor tekstów z zakresu studiów miejskich, antropologii porównawczej i ekonomicznej oraz historii społecznej. Współautor książki „Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu” (2013, nagroda im. Jerzego Regulskiego) oraz współredaktor książki „Architektura niezrównoważona” (2016). Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Centrum Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.