ISSN 2657-9596
Gawlik Radosław

Radosław Gawlik jest działaczem ekologicznym. W przeszłości był wiceministrem środowiska, posłem trzech kadencji; współtworzył ważne dla ekologii akty prawne, w tym zapis o zrównoważonym rozwoju w Konstytucji RP. W latach 2011-2013 był przewodniczącym Partii Zieloni.