ISSN 2657-9596
Jabłokow Aleksiej

Prof. Aleksiej Władimirowicz Jablokow jest wybitnym rosyjskim biologiem i ekologiem; specjalistą w zakresie zdrowotnych i ekologicznych oddziaływań energetyki jądrowej. Od lat bada wnikliwie zdrowotne i ekologiczne następstwa katastrofy jądrowej w Czarnobylu.