ISSN 2657-9596
Walczenko Władymir

Władymir Walczenko jest byłym likwidatorem skutków katastrofy w Czarnobylu.