ISSN 2657-9596
Jarmakowski-Kostrzanowski Tomasz

Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski jest doktorem psychologii, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania dotyczące związków moralności i postaw politycznych i społecznych, m.in. postaw proekologicznych.