ISSN 2657-9596
Picot Anne

Anne Picot jest archiwistką, działaczką społeczną i polityczną. Zajmuje się prawami człowieka, uchodźcami, zmianą klimatu. Twitter: @apicot.