ISSN 2657-9596
Suppan Steve

Dr Steve Suppan jest ekspertem w Instytucie Rolnictwa i Polityki Handlowej od 1994 r. Zajmuje się polityką Stanów Zjednoczonych w dziedzinie rolnictwa, handlu i bezpieczeństwa żywności.