ISSN 2657-9596
Tom Levitt

Tom Levitt jest byłym zastępcą redaktora naczelnego magazynu The Ecologist, obecnie pracuje dla gazety the Guardian. Specjalizuje się w dziedzinie żywności i ekologii, jest członkiem organizacji Food Climate Research Network.