ISSN 2657-9596
Śpiewak Ruta
Ruta Śpiewak – Zakład Socjologii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się w teorii i praktyce tworzeniem bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego. Pracowniczka naukowa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, badająca rolnictwo ekologiczne, krótkie łańcuchy żywnościowe i problemy zmiany klimatu w odniesieniu do produkcji żywności. Stypendystka Uniwersytetów USA i Finlandii. Od wielu lat członkini najstarszej kooperatywy spożywczej w Polsce – kooperatywy Grochowskiej. Obecnie realizuje m.in. europejski projekt dotyczący innowacji tworzonych przez kobiety w rolnictwie.