ISSN 2657-9596
Woźnica Sabina

Artystka, absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, działa w przestrzeni publicznej; interesują ją nowe media. Laureatka prestiżowego stypendium Fundacji „Stypendia i nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza” .