ISSN 2657-9596
Nowicki Maciej

Prof. Maciej Nowicki: założyciel i długoletni prezes fundacji Ekofundusz, ekolog, b. przewodniczący komisji ONZ d.s. Żrównoważonego Rozwoju w N. Jorku, b. doradca Sekretarza Generalnego OECD w Paryżu, laureat tzw „Ekologicznego Nobla”, dwukrotnie Minister Środowiska.