ISSN 2657-9596
Duda Tomasz

Tomasz Duda jest psychologiem,wykładowcą w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.