ISSN 2657-9596
Papadimitriou Dimitri

Dimitri B. Papadimitriou jest ekonomistą, prezydentem think tanku Levy Economics Institute. Zajmuje się m.in. polityką fiskalną i monetarną, polityką zatrudnienia oraz dystrybucją dochodów.