ISSN 2657-9596
Mongard Hanna

od 20 lat pracuje jako streetworkerka w holenderskich programach profilaktycznych przeciwko AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Obecnie pracuje w projekcie Fair Work przeciwdzialajacym handlowi ludźmi.