ISSN 2657-9596
Jagiełło Katarzyna

Katarzyna Jagiełło jest działaczką Inicjatywy Obywatelskiej “GMO to nie to”.