ISSN 2657-9596
Ryan-Collins Josh

Josh Ryan-Collins jest badaczem w think tanku New Economics Foundation. Zajmuje się polityką pieniężną, kreacją pieniądza i alternatywami wobec obecnego systemu walutowego. Współtwórca funta brixtońskiego. Twitter: @jryancollins.