ISSN 2657-9596
Lota Paulina

Paulina Lota jest ekspertką ds. rzecznictwa w INSPRO w projekcie „Obywatele kontrolują – strażnicy dobrej energii”. Twitter: @paulinalota.