ISSN 2657-9596
Dębska Katarzyna

Katarzyna Dębska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW, studentką Instytutu Socjologii UW w ramach Kolegium MISH. Członkini zespołu badawczego projektu „Rodziny z wyboru w Polsce” w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.