ISSN 2657-9596
Matutinović Igor

Igor Matutinović jest ekonomistą, doktorat w dziedzinie ekonomii ekologicznej obronił na uniwersytecie w Zagrzebiu.