ISSN 2657-9596
Ciach Ryszard

Prof. Ryszard Ciach jest profesorem zwyczajnym w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, doktorem honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W latach 1993-1999 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Obecnie specjalizuje się w tematyce fizykalnych podstaw energii odnawialnej.