ISSN 2657-9596
Śmiszek Krzysztof

prawnik, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.