ISSN 2657-9596
Tryjanowski Piotr

Piotr Tryjanowski – jest profesorem i dyrektorem Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się naukowymi
podstawami ochrony przyrody i wpływem zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną.