ISSN 2657-9596
Łaciak Dominik

Dominik Łaciak jest dziennikarzem, członkiem Klubu Krytyki Politycznej na Śląsku.