ISSN 2657-9596
Moody Glyn

Publicysta technologiczny, zajmujący się m.in. wolnym oprogramowaniem. Autor książki Rebel Code: Linux and the Open Source Revolution. Twitter: @glynmoody