ISSN 2657-9596
Hoedeman Olivier

Badacz oraz koordynator kampanii w Corporate Europe Observatory – organizacji, zajmującej się badaniem wpływu międzynarodowych korporacji na politykę. Twitter: @olivierhoedeman