ISSN 2657-9596
Jermaczek-Sitak Marta

Marta Jermaczek-Sitak jest doktorem ekologii, botanikiem, specjalizuje się w ekologii łąk i pastwisk oraz problemach ich ochrony. Aktualnie
pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.