ISSN 2657-9596
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna

ekonomistka, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ, członkini Think Tanku Feministycznego. Zajmuje się ekonomią instytucjonalną i feministyczną, jest autorką książki Kobiety i instytucje: kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polsce (2006) oraz współredatorką zbioru Gender i ekonomia opieki (2009).