ISSN 2657-9596
Urbańska Sylwia

Sylwia Urbańska – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. obroniła pracę doktorską „Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet”, za którą zdobyła I Nagrodę w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej organizowanym przez IPiSS.