ISSN 2657-9596
Paris David

doradca klubu Zielonych w australijskim Senacie ds. internetu i nowych mediów.