ISSN 2657-9596
Skotalczyk Ewa

Ewa Skotalczyk jest lekarką, specjalistką chorób wewnętrznych i reumatologii.