ISSN 2657-9596
Kassenberg Andrzej

Andrzej Kassenberg jest współzałożycielem i prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju.