ISSN 2657-9596
Kubisa Julia

socjolożka, napisała doktorat o kobietach w związkach zawodowych i działalności związkowej pielęgniarek i położnych; współzałożycielka Fundacji MaMa walczącej o prawa matek; członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca; współpracuje z OPZZ i Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twitter: @JuliaKubisa.