ISSN 2657-9596
Tomiałojć Ludwik

Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć – biolog, ekolog, przewodniczył Komitetowi Ochrony Przyrody PAN i Polskiemu Komitetowi Światowej Uniii Ochrony Przyrody IUCN, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.