ISSN 2657-9596
Weiss Birgit

Birgit Weiss jest Austriaczką mieszkającą w Hiszpanii. Zajmowała się politologią i stosunkami międzykulturowymi, jednak w Hiszpanii założyła własną działalność w sektorze żywności ekologicznej. W zeszłym roku wraz z mężem przekształcili swój biznes w kooperatywę żywnościową.