ISSN 2657-9596
Wiśniewska Marta

Dr Marta Wiśniewska jest członkinią Grupy Roboczej ds. Ochrony Ekosystemów Rzecznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego