ISSN 2657-9596
Kołodziejczyk Adrian

animator kultury, aktywista ekologiczny, działa m.in. w Górnośląskim Towarzystwie Przyrodniczym.